Prof. Dr. Mustafa ÇİÇEKLER

 


 

Doğum yeri ve tarihi: Konya, 1965.
                 
Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı 1986.
 

Akademik Unvanlar:

 • Doktora; İstanbul Üniversitesi, 1994
 • Doçentlik Unvanı; 2000
 • Profesörlük Unvanı; 2006

Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler:

 • İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi, (1986)
 • İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı (2007-2011)
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı (2011-2014)
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Vekil Dekanı (2011-)
 • Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) aslî üyesi (2012-)
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı (2014-)

Başlıca 5 eseri (kitap):

 • Yazma Eserlerden Tıbbî Bitki, Hayvan ve Madenler Sergisi (Materia Medica Miniature Pictures Exhibition), 38. Uluslar arası Tıp Tarihi Kongresi, 1-6 Eylül 2002, (Nil Sarı, Hüseyin Yazıcı ve Neriman Özhatay'la birlikte), İstanbul 2002.
 • Şems Hâcî Şîrâzî'nin Farsça Şiirleri, İstanbul 2005.
 • Ferîduddîn-i Attâr, Mantıku't-tayr –Kuşların Diliyle (tercüme), Kaknüs Yayınları, İstanbul 2006.
 • Şâhidî İbrâhim Dede, Gülşen-i Tevhîd (Tevhid Bahçesi), Eren Yayıncılık, İstanbul 2012 (Yayına hazırlama).
 • Kasâyid-i Efsahî der medh-i Sultan Bâyezîd (Efsahî'nin Sultan Bayezid'i Öven Kasideleri), Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Yayını, İstanbul 2012.

Ulusal ya da uluslararası alanda gerçekleştirdiği önemli projeler (varsa):

 • Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü Çalışma Grubu Üyeliği.

YÖK Üyeliğine Atanma Kanalı (Cumhurbaşkanlığı, ÜAK, Bakanlar Kurulu) ve Atanma tarihi:

Üniversitelerarası Kurul Kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile 22.12.2016 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine atanmıştır.