Prof. Dr. Metin TOPÇUOĞLU

 


 

Doğum yeri ve tarihi: Ankara, 1972.

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1993.

Akademik Unvan:

 • Doktora; Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, 1999.
 • Doçentlik Unvanı; 2007
 • Profesörlük Unvanı; 2012

Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler:

 • Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı, Arş. Gör. (1994-2000); Öğretim Üyesi (2000-2009).
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi (2009-2017).
 • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi (2017-).
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı (2009-2016).
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı (2009-2016).
 • Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı (2015-2016).
 • Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektör Yardımcısı  (2015-2016).
 • YÖK Başkanlık Danışmanı (2016-2018).
 • YÖK 1. Hukuk Müşaviri Vekili (2016-2017).
 • YÖK Üyeliği (2016-).
 • YÖK Yürütme Kurulu Üyeliği (2018-)

Başlıca 5 eseri (kitap):

 • Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Bağımsız Denetçi ve Sorumluluğu, 2012.
 • Rekabet Hukuku Açısından Acentelik ve Dağıtım Sözleşmeleri, 2006.
 • Rekabeti Kısıtlayan Teşebbüsler Arası İşbirliği Davranışları ve Hukuki Sonuçları, 2001.
 • Çevre Hakkı ve Yargı (Özel Teşebbüs Hürriyeti Açısından Çevre Hakkı ve Yargısal Korunma), 1998.

Ulusal ya da uluslararası alanda gerçekleştirdiği önemli projeler (varsa)

 • Anonim Ortaklıklarda Azınlık Pay Sahiplerinin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Yolları: Göller Bölgesi Örneği (2011-2012).

Aldığı ödüller (varsa):

 • Milliyet Gazetesi Geleneksel 1995 Milliyet Ödülleri yarışmasında Çevre Hukuku alanında (Sosyal Bilimler Anadalı) üçüncülük ödülü (Milliyet 3.5.1996).

YÖK Üyeliğine Atanma tarihi:

Üniversitelerarası Kurul Kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile 29.06.2016 tarihinde atanmıştır.