Prof. Dr. Hayati DEVELİ

 

Doğum yeri ve tarihi: Uşak, 1962

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih: Erzurum Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi; 1983

Akademik Unvanlar:

 • Doktora; İstanbul Üniversitesi; 1993
 • Doçentlik Unvanı; 1998
 • Profesörlük Unvanı; 2004

Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler:

 • İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı (2010),
 • İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dilbilimi Bölümü Başkanlığı (2010-2013),
 • İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü (2012-2013)
 • Yunus Emre Enstitüsü Başkanlığı (2013-2016)
 • Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi ve TÜBİTAK, SOBAG Grubu Danışma Kurulu Üyeliği (Devam)
 • YÖK Üyeliği (2016)

Başlıca 5 eseri (kitap):

 • Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1-2 (İstanbul 2000-2001)
 • Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyıl Osmanlı Türkçesinde Ses Benzeşmeleri ve Uyumlar (Doktora tezi, 1995)
 • Yapılar Kitabı, Tezkiretü'l-Bünyân ve Tezkiretü'l-Ebniye (Mimar Sinan'in Anıları), Çeviriyazı ve notlar : Hayati Develi, Sadeleştirme: Hayati Develi - Samih Rifat (2002)
 • Dil Doktoru: Dile ve Türkçeye Dair Yazılar (2006)

Ulusal ya da uluslararası alanda gerçekleştirdiği önemli projeler (varsa):

 • Türk Dil Kurumu Büyük Osmanlı Türkçesi Sözlüğü Çalışma Grubu Üyeliği

YÖK Üyeliğine Atanma Kanalı (Cumhurbaşkanlığı, ÜAK, Bakanlar Kurulu) ve Atanma tarihi:

Üniversitelerarası Kurul kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile 27.02.2016 tarihinde YÖK Üyeliğine atanmıştır.