​​

Prof. Dr. H. Beril DEDEOĞLU

 

Doğum yeri ve tarihi

 

 

     Ankara, 1961

 

 

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih

 

     İstanbul Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü; 1982-1986

 

 

Akademik Unvanlar

 

 

 • Doktora; İstanbul Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü; 1988-1993
 • Doçent Unvanı, 1999 Yılı
 • Profesör Unvanı, 2005 Yılı

 

 

Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler

 

 

 • Galatasaray Üniversitesi, Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürlüğü; 1998-2002
 • Galatasaray Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı; 2000-2002
 • Galatasaray Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı; 2004-2015
 • Yüksek Öğretim Kurulu Üyesi ; 2011-Devam
 • T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı; 2015

 

 

Başlıca 5 eseri (kitap)

 

 

 

 • Adım Adım Avrupa Birliği,  1996.
 • Uluslararası Güvenlik ve Strateji, 2003.
 • Dünden Bugüne Avrupa Birliği, (der), 2003.
 • L'Europe Puissance et la Turquie, (Der.) Beril Dedeoğlu ve Füsun Türkmen, 2006.
 • Uluslararası İlişkilerde Özel bir Alan: Bölgesel Bütünleşme, 2015.

 

 

 

Ulusal ya da uluslararası alanda gerçekleştirdiği önemli projeler (varsa)

 

 

 • "Karadeniz Havzasındaki Yeni Güç Dengeleri İçinde Kafkasya", Proje ortağı: Yard. Doç. Dr. Ali Faik Demir, Başlama tarihi: 5 Nisan 2006, Süresi: 20 ay.
 • "AB-Türkiye: Üyelik Yerine Özel Statü Tasarımının Analizi", Proje Ortağı:     Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Program Kodu 1001, Başlama Tarihi: 1 Eylül 2007, Süresi: 20 ay.
 • "Yeni Dünya Düzeni ve paradigma: Kavramsal tartışmalar ışığında güvenlik sorunsalı" Bilimsel Araştırma Projeleri, Galatasaray Üniversitesi, 2012 Süresi: 36 ay

 

 

Aldığı ödüller (varsa)

 

 

 • Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler 1.Yarışması, Globalleşen Dünya'da Türkiye'nin Yeri, 2003, mansiyon.
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Yılın Başarılı Kadın Ödülü, 8 Mart, 2013

 

 

 

YÖK Üyeliğine Atanma Kanalı (Cumhurbaşkanlığı, ÜAK, Bakanlar Kurulu) ve Atanma tarihi

 

 

Cumhurbaşkanlığı kontenjanından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile 11.12.2015 tarihinde YÖK Üyeliğine atanmıştır.