Prof. Dr. Rahmi ER

​   Doğum yeri ve tarihi: Kastamonu, 1959

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1977-1981

Akademik Unvanlar

 • Doktora; Ankara Üniversitesi; Doğu Dilleri ve Edebiyatları (Arap Dili ve Edebiyatı), 1988
 • Doçentlik Unvanı; 1991
 • Profesörlük Unvanı; 1997

Tarih Sırasına göre üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler

 • Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi, (1982),
 • Kral Suud Üniversitesi (1986-1988), Doktora Araştırma,
 • Kahire Üniversitesi (1999-2000), Misafir Öğretim Üyesi,
 • Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı (2000-2003),
 • Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2002-2007),
 • Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanlığı (2010 - 2013),
 • Yükseköğretim Kurulu Başkan Danışmanı (25.03.2015-25.08.2015),
 • Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi (1988-Devam),
 • YÖK Üyeliği, (2015-Devam),
 • YÖK Yürütme Kurulu Üyeliği (20.07.2016-Devam)
 • YÖK Başkanvekilliği (08.02.2018-Devam)

Başlıca 5 eseri (kitap)

 • Bedîu'z-Zamân el-Hemezânî ve Makâmeleri, 1994.
 • Hırsız ve Köpekler, (Necip Mahfuz'un el-Liss ve'l-Kilâb adlı romanı üzerine bir değerlendirme ve romanın Türkçeye çevirisi), 1996.
 • Modern Mısır Romanı (1914-1944), 1997.
 • Çağdaş Arap Edebiyatı Seçkisi, 2012.
 • Basılı on kitabı, dördü roman çevirisi olmak üzere çok sayıda Arapçadan Türkçeye çeviri; alanıyla ilgili çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri ve ansiklopedi maddeleri.

YÖK Üyeliğine Atanma Kanalı (Cumhurbaşkanlığı, ÜAK, Bakanlar Kurulu) ve Atanma tarihi:

Üniversitelerarası Kurul kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile 26.08.2015 tarihinde YÖK Üyeliğine atanmıştır.