YÖK BAŞKANI SARAÇ ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNDE DÜZENLENEN "UNİDAP ÇALIŞTAYI"NA KATILDI

 

19 Nisan 2018 / Erzurum

 

 

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Kalkınma Bakanlığı ile birlikte yürütülen programlardan biri olan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİDAP) Çalıştayı"na katılmak üzere Erzurum'a gitti.

 

Çalıştay öncesinde Erzurum Valiliğini ziyaret eden YÖK Başkanı Saraç, Erzurum Valisi Sayın Seyfettin Azizoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

 

Valilik ziyareti sonrası YÖK Başkanı Saraç Atatürk Üniversitesi Rektörlük Yönetim Kurulu Salonu'nda düzenlenen çalıştay programına katıldı.

 

"Yeni YÖK" çalışmalarında önemli bir konsept olan üniversitelerin bölgesel kalkınmadaki rolleri ve bu bağlamda akıllı ve tematik uzmanlaşma konularının ele alındığı toplantıya Doğu Anadolu Projesi illerindeki 15 UNİDAP üyesi üniversite olan Ağrı İbrahim Çeçen, Ardahan, Atatürk, Bingöl, Bitlis Eren, Cumhuriyet, Erzincan, Erzurum Teknik, Fırat, Hakkari, Iğdır, Kafkas, İnönü, Munzur ve Muş Alparslan Üniversitesi rektörleri, Kalkınma Bakanlığı yetkilileri, DAP Bölge İdare Başkanı ile başkanlık yetkilileri ve yerel ajanslar katıldı.

 

Çalıştayın açılışında bir konuşma gerçekleştiren YÖK Başkanı Saraç Yükseköğretim alanındaki küresel gelişmelerle birlikte, özellikle 2000'li yılların başından itibaren yükseköğretim kurumlarının sayılarında ve çeşitliliğinde artışlar olduğunu belirtti.

 

Öğrenme yöntemlerinde kullanılan yeni teknolojiler ve buna bağlı olarak çeşitlenen öğrenme yöntemleri, ulusal ve uluslararası işbirlikleri, öğrencilerin hareketliliği, mezunların istihdam edilebilirliği ve üniversitelerin sıralandırılmaları gibi konuların artık yükseköğretim kurumlarının daha şeffaf, hesap verebilir ve her düzeyde daha fazla sorumluluk almalarını gerektirdiğini dile getiren Başkan Saraç, YÖK'ün artık bu temeller üzerine şekillendirildiğini ve alınan kararların ve yapılan çalışmalarının bu hedefler doğrultusunda gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

 

Küreselleşmenin, uluslararası politik ekonomi açısından 21. yüzyılın ilk çeyreğini tanımlayan en önemli kavramlardan biri olduğunu vurgulayan YÖK Başkanı Saraç konuşmasının şu şekilde sürdürdü:

 

"Türkiye gibi hızla gelişen ve yükselen güçler kategorisinde değerlendirilen ülkeler, küresel dünyaya hızla yayılan uluslararası çalışmaların gereklerini yerine getirme gayreti ile birlikte, küreselleşmenin önemli aşamalarından biri olan bölgesel bağları ve bölgesel kalkınmayı geliştirmeyi ve bu alanda entegrasyon sağlamayı da önemle hedeflemektedirler.

 

Sürdürülebilir kalkınmada üniversitelerin yarattığı etki sadece kendi bulundukları çevreye değil yakın coğrafi bölgelere de hızla yayılmaktadır. Üniversitelerin hem küresel gelişmeleri takip ederek küresel olma, hem de bölge ile bağlantı kurarak bölge sorunlarına odaklanarak bölgesel olma eğilimleri ortaya çıkmaktadır. Üniversitelerin bölgesel ekonomiye ve sosyal yapıya etkilerinin arttırılması '3. Rol' olarak tanımlanmaktadır. Bu kavram gerçekten son on yılın ortaya çıkardığı ciddi bir bakıştır. Burada ana hedef olarak, sunulan bilgi, deneyim ve uzmanlıkların karşılıklı yararlılığa dayalı olarak araştırılması, uygulanması ve paylaşılmasını ifade etmektedir. Yani bölgesel gelişimde üniversitelerin ana aktörler olmaları beklenmektedir.

 

Bu bağlamdan olmak üzere bugün burada 14 ilimizin 15 üniversitesi, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, yerel kalkınma ajansları ile bir aradayız. Yükseköğretim Kurulu olarak bu 15 üniversitemizdeki toplam 6.031 öğretim üyemizle ortak akıl, etkileşim, iş birliği başlıkları çerçevesinde, sürdürülebilir bölgesel kalkınma adına gerçekleştirebileceğimiz projelerimizi, geleceği ön görebilmek başlığında analiz ve sentezleri ortaya koyabilme çalışmalarını daha planlı, daha kapsamlı ve hevesle götürebilme kararlılığını ifade etmek için buradayız."

 

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın konuşmasının metni için tıklayınız.

 

 

YÖK Başkanı Saraç çalıştay sonrası Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen "Bilimsel Teşvik Ödülleri Töreni ve Akademik Giysi Töreni"ne katıldı.

 

Törende konuşan Başkan Saraç, Türkiye Cumhuriyeti tarihi ile, değerleri ile geleceğe yürürken ülkenin üniversitelerinin rolünün bu zorlu yolculukta merkezi önem taşıdığına inandıklarının altını çizdi.

 

Üniversiter sistemimiz akademisyenleri, idari kadroları ve öğrencileri ile ülkenin geleceğinin inşasında fikirleri ve ürettikleri ile yol gösterici olmak zorunda olduğunu söyleyen Başkan Saraç, "Ülkenin geleceği için olağanın ötesinde emek vermeyi, ‘milletimiz, ülkemiz ve devletimizin' yarınları için gerekli olan bilimsel ve teknolojik alt yapıların üretimi için gayret etmeyi, yeni YÖK'ün ana ilkeleri olarak benimsedik." diye konuştu.

 

Sayın Cumhurbaşkanının konuşmalarında "gecemizi gündüzümüze katarak ekonomiden alt yapıya, güvenlikten adalete kadar her alanda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık, çalışıyoruz ve çalışacağız" sözlerini zikrettiğini ifade eden Başkan Saraç, "Bu bağlamda olmak üzere biz de ülkemizin önüne koyduğu güçlü hedeflerine ulaşması için üniversitelerimizin verimliliğini ve akademik düzeyini yükseltmeyi hedefledik." dedi.

 

YÖK Başkanı Saraç konuşmasının sonunda yaptığı "Bölgesel Kalkınmada Üniversitelerin Misyonu Akıllı ve Tematik Uzmanlaşma" başlıklı bir sunum ile "Yeni YÖK" olarak gerçekleştirilmekte olan politikalar hakkında  bilgiler verdi.

 

Sunumun ardından gerçekleştirilen tören ile "Bilimsel Teşvik Ödülleri" almaya hak kazanan akademisyenlere ödülleri takdim edildi.