Ülkemiz, 2030 yılı sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik çalışmalarını yürütmektedir. Üniversitelerimiz bu çalışmaların odağında yer almaktadır. Üniversitelerimizdeki genç nesiller geleceğin Türkiye'sinde, insani gelişmişlik, bilgi toplumu, hukukun üstünlüğü, yüksek teknoloji gibi kavramlarla yetişerek güçlü Türkiye'nin hedeflerine hizmet edeceklerdir. Akademi camiası olarak kadınlarımızın güçlü, bilgili ve yüksek insani değerlerle yetişmesi için gerekli çalışmaları yürütmekte ve bu konuya azami önem vermekteyiz.

 

2018 yılı itibari ile üniversite eğitimini sürdüren toplam 7 milyon 712 bin 311 öğrencinin %45,8'i kız öğrencilerimizden oluşmaktadır. Üniversitelerimizden mezun olanların, ülke kalkınmasına katkısını arttırmak için ilgili Bakanlıklar ve kamu kurumları ile yoğun işbirliği yapmaktayız. Kadınların yükseköğretimdeki yerini ve sonrasında istihdamını desteklemek için ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemelerde yer alan sorumluluklar çerçevesinde üniversitelerimiz de gerekli hassasiyeti göstererek, konuyu öncelikli gündem maddeleri olarak ele almaktadırlar.

 

Üniversitelerimizde doktora programlarına devam eden öğrencilerin %41,4'ü kadındır. Üniversitelerimizdeki toplam 154 bin 950 öğretim elemanının %44'ü (68 bin 653) kadındır. 23 bin 870 profesörün 7 bin 411'i (%31) kadındır. Bu rakamlar ile övünç duymaktayız. Geleceğin Türkiyesi'nde kadınların bilimde, teknolojide, ülkenin ekonomik kalkınmasında daha fazla yer alması ile ilgili çalışmalar ana hedeflerimiz arasındadır.

 

Bu düşüncelerimi 8 Mart dolayısı ile bir kez daha sizlere sunmak istedim.

 

Bu vesile ile üniversitelerimizdeki değerli kadın akademisyenlerimizin, sevgili kız öğrencilerimizin ve idari kademede çalışan tüm kadın personelimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım.

 

 

Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ

YÖK Başkanı