YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU TARAFINDAN KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ (30 KASIM 2016)

Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinde yer alacak yirmi yükseköğretim kurumunun Rektör ve Rektör yardımcıları ile kurumlarında süreci yürütmekle görevli öğretim üyeleri, YÖK Başkanı Sayın M. A. Yekta SARAÇ'ın katılımıyla 2016 Yılında Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecine Girecek Yükseköğretim Kurumları için Bilgi Paylaşımı Toplantısı gerçekleştirildi.

 

Bilindiği üzere Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında yükseköğretim kurumları iç değerlendirme raporlarını Haziran sonu itibariyle Yükseköğretim Kalite Kuruluna iletmiş, ayrıca 2016 yılı için kurumsal dış değerlendirme sürecine girme konusunda talebi olan yükseköğretim kurumlarından niyet beyanları alınmıştı.

 

İlk uygulama kapsamında dış değerlendirme sürecine girme konusunda niyet beyanında bulunan 13 devlet üniversitesi, altı vakıf üniversitesi ve bir vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere yirmi yükseköğretim kurumu  2016 yılı içinde dış değerlendirme sürecine alınmıştı.

 

Bu kapsamda bu üniversitelerle bilgi paylaşımının yapılması amacıyla düzenlenen toplantıya katılan YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Uzun birer konuşması gerçekleştirdi.

 

Açılış konuşmasında "Yeni YÖK" anlayışı kapsamında hayata geçirilen uygulamalara ilişkin kısa bilgiler veren YÖK Başkanı Saraç bu uygulamaların girdi süreçlerindeki kaliteyi arttırma odaklı olduğunun, Yükseköğretim Kalite Kurulunun ise çıktı odaklı kalite güvencesi sistemine etkisine vurgu yaptı.

 

Kalite Kurulunun varoluş nedeni yükseköğretim alanında çıktı odaklı kalite güvencesi sistemini yapılandırma olduğunu sözlerine ekleyen YÖK Başkanı, buna ilişkin yetkinin Kalite Kuruluna devri için çalıştıklarını ve çıktıların kalitesinin değerlendirilmesinin Yükseköğretim Kurulunda idari ve mali açıdan tamamen bağımsız Kalite Kurulu tarafından yapılmasını istediklerinin altını çizdi.

 

Kalite Kurulunun Kurumsal Dış Değerlendirme ve Program Akreditasyonu olmak üzere iki ana misyonu koordine etmesinin öngörüldüğünü söyleyen Saraç, Kurul yapılanmasının hemen akabinde her iki konuda da kısa sürede önemli mesafe kat edildiğini vurguladı.

 

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülecek olan Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci hakkında akredite olmuş yükseköğretim program bilgilerinin ÖSYS kılavuzunda bu yıl itibarı ile yer almaya başladığını belirten Saraç konuşmasını dış değerlendirme sürecine alınan üniversitelerin yöneticilerine, kalite odaklı gönüllülük ve öncülük etmelerinden ötürü kutlayarak konuşmasını sonlandırdı.

 

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın toplantıda yaptığı konuşma için tıklayınız.

 

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan UZUN ise konuşmasında Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun faaliyetleri ve Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci hakkında yükseköğretim kurumlarının temsilcilerine bilgiler verdi.

 

Prof. Dr. Orhan UZUN'un konuşması sonrasında Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU Kurumsal Dış Değerlendirmeye Genel Bir Bakış,  Kalite Kurulu üyesi Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM tarafından ise Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecine Girecek Kurumlardan Beklentiler  başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.

 

Toplantı, yapılan sunumlar sonrasında gerçekleştirilen soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.