YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU İLK KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRİCİ EĞİTİM ÇALIŞTAYINI GERÇEKLEŞTİRDİ ( 28-29 KASIM 2016)

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen ve değerlendirici havuzunda yer alan değerlendirici adaylarının Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitimi'ni tamamlamaları amacıyla Yükseköğretim Kurulu Konferans Salonu'nda eğitim çalıştayı düzenlendi.

 

Çalıştayın ilk gününde, Dış değerlendirme sürecine destek verecek Takım Başkanları ile Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Uzun katılımlarıyla Dış değerlendirme sürecinin Yükseköğretim sistemimiz için önemi ve sürecin ana hatlarının değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi.

 

Çalıştayın ikinci gününde ise, değerlendirici adaylarına yönelik Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitimi düzenlendi. Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Uzun'un açılış konuşmasını yaptığı toplantının sabah oturumunda Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan MANDAL ise "Yükseköğretim Ekosistemimizdeki Yakın Zamandaki Gelişmeler" başlıklı sunumunda üniversitelerde misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma ile kalite güvencesi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Sonrasında, Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Komisyonu üyeleri tarafından,

 

- Kurumsal Dış Değerlendirmeye Genel Bir Bakış,

- Değerlendirme Sürecinde Davranışsal Boyut,

- Değerlendirme Süreci: KİDR ile Ön Değerlendirme ve Saha Ziyareti, 

- Değerlendirme Süreci: Kurum Ziyareti Sonrası Süreç, Sürecin Değerlendirilmesi ve İyileştirme,

- Kurumsal Geri Bildirim Raporunun İçeriği ve Yazım İlkeleri

 

konulu sunumlar yapıldı.

 

Toplantının öğleden sonraki iki ayrı panel oturumunda, ülkemizdeki ilk pilot dış değerlendirme süreci deneyimleri ile EUA değerlendirme sürecine ilişkin deneyimler paylaşılarak, dış değerlendirme sürecinin detayları üzerinde duruldu.

 

Bilindiği üzere, Yeni YÖK anlayışı kapsamında yayınlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği uyarınca yükseköğretim kurumları, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini ve bunları destekleyen idarî hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde stratejik plan ve yıllık olarak, performans programı ve faaliyet raporu ile bütünleşik yapıda bir iç değerlendirme raporu hazırlamak ve ülkemizde ilk kez hayata geçirilen bir uygulama ile her beş yılda en az bir kez dış değerlendirme sürecinden geçmekle yükümlü kılınmıştı.

 

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülecek bu kurumsal dış değerlendirme sürecinde "Değerlendirici" olarak görev almak isteyenlerin başvuruları Yükseköğretim Kurulu tarafından 2015 yılında alınmış, söz konusu başvurular değerlendirilerek değerlendirici havuzu oluşturulmuştu.

 

Kurumsal Dış Değerlendirme Yönergesinin "Değerlendirici Eğitimleri" başlıklı 9. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca değerlendirici havuzunda yer alan değerlendirici adaylarının kurumsal dış değerlendirme eğitiminden geçmeleri gerekmektedir.

 

Prof. Dr. Orhan UZUN'un konuşması için tıklayınız.