Yükseköğretim Kurumları İç ve Dış Değerlendirme Süreci Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. (4 Nisan 2018)

Yükseköğretim Kurumları İç ve Dış Değerlendirme Süreci Bilgilendirme Toplantısı

4 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirildi.

 

Mevzuat gereği yükseköğretim kurumlarımız tarafından her yıl hazırlanması gereken Kurum İç Değerlendirme Raporlarının hazırlanma süreci ile Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen Kurumsal Dış Değerlendirme Programı hakkında yükseköğretim kurumlarımıza yönelik olarak düzenlenen bilgilendirme toplantısı 4 Nisan 2017 Çarşamba günü Yükseköğretim Kurulu Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir. Bilgilendirme toplantısına 169 Yükseköğretim Kurumunu temsilen,  Yükseköğretim Kurumlarındaki Kalite Komisyon başkanı ve  üyelerinden oluşan toplam 303 kişi katılmıştır.

 

Toplantıda ;

  • 2017 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programının Değerlendirilmesi ve 2018 yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı takvimi
  • 2016 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporlarının değerlendirilmesi ve 2017 Yılı Kurum İç Değerlendirme Rapor hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar,
  • Bu yıl faaliyete geçirilen web tabanlı sistem üzerinden Kurum İç Değerlendirme Raporlarının nasıl oluşturulacağı

konularına ilişkin sunumlar gerçekleştirilmiştir.

 

Toplantı sonunda yükseköğretim kurumlarımızın temsilcileri tarafından yöneltilen sorular; Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU, Yükseköğretim Kalite Kurulu üyesi Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM ve Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK tarafından cevaplanmıştır.

 

Toplantıda gerçekleştirilen sunumlar için tıklayınız.