Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyeleri

23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında oluşturulan Yükseköğretim Kalite Kurulu, 7033 sayılı "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen Ek Madde 35 hükümlerine göre yeniden düzenlenmiştir.

 

Söz konusu yasal düzenleme ile idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli Yükseköğretim Kalite Kurulu kurulmuştur. Daha önce 21 üyesi bulunan Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun üye sayısı 13'e düşürülmüştür. Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısı Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından gerçekleştirilecek ilk toplantıda seçilecektir.

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Ek Madde 35 için tıklayınız.

Yükseköğretim Kalite Kurulu üye bilgileri için tıklayınız.