Yeniden Yapılandırılan Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun İlk Toplantısı 31 Ocak 2018 Tarihinde Gerçekleştirildi.

Yeniden Yapılandırılan Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun İlk Toplantısı 31 Ocak 2018 Tarihinde Gerçekleştirildi.

 

23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” kapsamında oluşturulan ve iki yıldır faaliyetlerini sürdüren Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun idari ve mali yapısı ile işleyişine ilişkin hususlar, 7033 sayılı "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen Ek Madde 35 hükümlerine göre yeniden düzenlendi.

 

Söz konusu yasal düzenleme ile idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli bir yapı haline gelmiş olan Yükseköğretim Kalite Kurulu; Başkan ve Başkan Yardımcısının seçilmesi, Daimi Komisyonlarının oluşturulması, yapısı ve çalışma usullerine ilişkin ikincil mevzuatını görüşmek üzere ilk toplantısını Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç başkanlığında gerçekleştirdi. Söz konusu toplantıya Yükseköğretim Kalite Kurulu üyesi olarak; Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilen Prof. Dr. Sina ERCAN, Prof. Dr. Tuğba YANPAR YELKEN ve Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU; Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Aslıhan NASIR, Prof. Dr. Muzaffer ELMAS ve Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından seçilen Prof. Dr. Çetin EROL; Mesleki Yeterlilik Kurumunu (MYK) temsilen Adem CEYLAN, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu(TÜBİTAK) temsilen Doç. Dr. İlker Murat AR; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını(TÜSEB) temsilen Prof. Dr. Ahmet ÇARHAN ve Türk Akreditasyon Kurumunu(TÜRKAK) temsilen Dr. Halil İbrahim ÇETİN katılmışlardır.

 

Toplantının açılış konuşmasında; YÖK Başkanı Saraç, yükseköğretimde kalite güvencesine ilişkin somut adımların atılmasına yönelik çalışmaların üç yıl önce başlatılmış olduğunu, YÖK’ün bu kapsamdaki yetkilerini 23 Temmuz 2015 tarihli Yönetmelik kapsamında oluşturulan Yükseköğretim Kalite Kurulu’na devrettiğini hatırlattı. 23 Aralık 2015 tarihi itibariyle çalışmalarına başlayan Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun,  YÖK ile uyum içinde yürüttüğü çalışmaları neticesinde önemli aşamalar kaydedildiğini, başta Kurul üyeleri olmak üzere ilgili tüm paydaşların önemli katkılar sunduğunu ifade ederek bugün gelinen durumun takdirle karşılandığını vurguladı. Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun idari ve mali özerkliğe sahip bir yapıya kavuşması için YÖK’ün büyük çaba sarf ettiğini belirten Saraç;  sürecin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da desteklediğini, yalnızca iktidar partisinin değil muhalefet partilerinin de üzerinde hemfikir olarak katkı sunduğu bir proje olmasından memnuniyet duyduklarını da ekledi. Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun Yükseköğretim sistemimizdeki başarılı uygulamalarının ve alınan olumlu geri bildirimlerin altını çizerek daha önceki dönemde olduğu gibi Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun YÖK ile entegre şekilde çalışmasının önemli olduğunu,  geçmiş deneyimlerin halihazırda başlamış olan sistemin devamlılığı için temel oluşturduğunu ve tedrici iyileşme anlayışının benimsenmesi yönündeki tavsiyelerini iletti. Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun icraatları sonucunda alınan  kararların YÖK tarafından uygulanabilir olması yönünde gayretlerinin süreceğini dile getiren Prof. Dr. Saraç, Kurulun yeni yapılanmasının ardından çok daha başarılı çalışmalara imza atacağına inancının tam olduğunu ve kalite güvencesi kültürünün yükseköğretim sistemimizin yaşayan ve doğal bir parçası haline gelmesi için gösterilen her türlü çabanın yanında olacağını ifade etti.

 

Toplantıda, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı’na Kurul üyeliğine Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından seçilen Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Muzaffer ELMAS, Başkan Yardımcılığına ise Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından seçilen Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU seçildi.

 

Kurulun çalışma usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik ikincil mevzuat taslağının görüşe açılması ile devam eden toplantıda, Kurul’un daimi komisyonlarının oluşturulması ve Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi almak üzere ilk kez başvuran veya tescil süresi uzatımına yönelik başvurusu bulunan dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmelerine ilişkin konular görüşüldü.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

Yükseköğretim Kalite Kurulunun kuruluş süreci ile ilgili Mevzuat metni için tıklayınız.