2017 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programının Değerlendirilmesi Toplantıları Gerçekleştirildi. (27-28 Mart 2018)

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında 2017 yılında 50 yükseköğretim kurumumuzun dış değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Söz konusu program kapsamında değerlendirme takımlarının başkanları ve değerlendirilmesi tamamlanan yükseköğretim kurumlarının yöneticileriyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında 27-28 Mart 2018 tarihlerinde iki ayrı toplantı gerçekleştirilmiştir.

 

27 Mart 2018 tarihinde takım başkanları ile gerçekleştirilen toplantıya Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyeleri katılmıştır.  Söz konusu toplantıda;

  • Kurumsal Dış Değerlendirme sürecinde görev alan değerlendiricilerin eğitimlerinin daha etkin hale getirilmesi,
  • Kurum İç Değerlendirme Raporları ve Kurumsal Geri Bildirim Raporların iyileştirilmesi ve
  • Yükseköğretim kurumlarında kalite kültürünün oluşturulması

konuları görüşülmüş ve bu kapsamda takım başkanlarının geri bildirimleri alınmıştır.

 

28 Mart 2018 tarihinde ise 2017 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumlarımızın Rektör, Rektör Yardımcıları ve kalite güvencesi sorumluları ile gerçekleştirilen toplantıya Yükseköğretim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Yekta SARAÇ, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyeleri katılmıştır. Sayın SARAÇ, Yeni YÖK olarak atılan en önemli ve en büyük adımın bağımsız bir kalite güvencesi kuruluşu olarak Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun oluşturulması olduğunu vurgulayarak bu Kurulun başarılı olması için Yükseköğretim Kurulu olarak her türlü desteği vereceklerini iletmiştir. Toplantının devamında  yükseköğretim kurumlarımızın yöneticilerinin;

  • Kurumsal Dış Değerlendirme Programının kurumlarımıza daha fazla katkı sağlayabilmesi ve
  • Yükseköğretim kurumlarımızda kalite güvencesi sisteminin oluşturulması ve sürdürülebilir hale getirilmesi

konuları görüşülmüş ve bu kapsamda kurum yöneticilerinin geri bildirimleri alınmıştır.