YÖK'TE AŞI PANELİ DÜZENLENDİ

 

5 Eylül 2018 / Ankara

 

 

Yükseköğretim Kurulu tarafından, Türkiye'de aşı çalışmaları, üretimi ve teknolojisi hakkında yapılan araştırma faaliyetlerinin mevcut durumu ve geliştirilmesine yönelik konuların ele alındığı "Aşı Paneli" yapıldı.

 

Panele, YÖK Başkan Vekilleri Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu ve Prof. Dr. Rahmi Er, YÖK Üyeleri ve YÖK yetkilileri, araştırma üniversitelerinden rektör, rektör yardımcıları ve akademisyenler de katıldı.

 

 

Aşıyla İlgili Eğitimli İnsan Kaynağı Arttırılacak

 

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan yaptığı açıklamada, aşı çalışmaları, moleküler farmakoloji ve ilaç araştırmaları gibi konuların, YÖK tarafından son yıllarda doktoralı insan kaynağının artırılmasına yönelik geliştirilen "100/2000 YÖK Doktora Burs Programı" ile "Doktora Yapan Araştırma Görevlileri İçin Yurt Dışı Araştırma Bursları" (YÖK-YUDAB) kapsamında öncelikli alanlar arasında yer aldığını belirtti.

 

Panelde, aşı çalışmaları, üretimi ve teknolojisi gibi çeşitli alanlarda üniversitelerin potansiyelinin masaya yatırıldığını söyleyen Tufan, "Bunun dışında, Sağlık Bakanlığından, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna, TÜBİTAK'a, araştırma üniversitelerine kadar çeşitli paydaşlarla bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.

 

Yürütme Kurulu Üyesi Tufan ayrıca, Yeni YÖK olarak öncelikli alanlarda hem yurt içi hem yurt dışı doktora araştırmalarında bu konuların yer almasının ilaç ve aşı geliştirilmesi için gerekli olan ekosistemi sağlayacağını dile getirdi.

 

Yürütme Kurulu Üyesi Tufan, Türkiye'de aşı ve ilaç üretiminin geliştirilmesinin önemine dikkati çekerek, "Hedefimiz, hem ülkemizin yetişmiş insan kaynağını artırmak hem de özellikle aşı ve ilaç açısından ülkemizde üretim teknolojilerini sağlayacak çalışmaları yapmak üzere üniversitelerimizi teşvik etmek. Eğitim öğretim süreçleri, araştırma ve geliştirme faaliyetleri başta olmak üzere, özellikle araştırma merkezlerimizi de bu konularda çalışma yapmaya yönlendirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

 

Tufan, panelin sonunda bir değerlendirme yapılacağını ve somut öneriler doğrultusunda çalışmalara devam edileceğini bildirdi.

 

 

Panelde paydaşların görüşleri alındı

 

Panel, "Ülkemizde Aşı Çalışmaları ve Aşı Temininde Mevcut Durum" ile "Ar-Ge Potansiyelimiz, Sorunlara Çözüm Önerileri ve Geleceğe Bakış" başlıklı iki oturumda gerçekleştirildi.

 

İlk oturumda, insan kaynakları, altyapı ve araştırma merkezleri, aşılarla ilgili çalışmaların durumu, aşı ihtiyacı ve temininde mevcut durum konuları ele alındı. Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Erciyes Üniversitesinden konuşmacılar yer aldı.

 

"Ar-Ge Potansiyelimiz, Sorunlara Çözüm Önerileri ve Geleceğe Bakış" başlıklı ikinci oturumda ise, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), TÜBİTAK, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) temsilcilerinin görüş ve önerileri alındı.

 

Panelde üniversitelerdeki aşı çalışmalarının geliştirilmesi, Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması ve yetişmiş insan kaynağı eksikliğinin giderilmesine yönelik öneri ve önlemler üzerinde duruldu.

 

Yakın zamanda Hacettepe Üniversitesi'nde bir Aşı Enstitüsü kurulduğu, Gazi, Dokuz Eylül, Yıldız Teknik, Erciyes ve Boğaziçi Üniversitesi gibi pek çok üniversitede aşı ile ilgili farklı alanlarda önemli çalışmalar yapılmaya başlandığı belirtildi.

 

 

Kaynak: Anadolu Ajansı