Görev Alanına Giren Konular:

  • Yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından gizlilik kararı alınmayan lisansüstü tezleri, bilime katkı sağlamak amacıyla elektronik ortamda erişime açmak,
  • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın kurum arşivi hizmetlerini yürütmek,
  • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın İdari Birim Kimlik Kodları İşlemlerini Yürütmek.
  • Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve  Yükseköğretim Kurumları Standart Dosya Planı İle İlgili İşleri Yürütmek 

 

Tez Tarama

 

Standart Dosya Planı

 

 

 Faks: (312) 298 74 53

 Okuyucu Hizmetleri: (312) 298 73 70

 E-posta: dokuman@yok.gov.tr

 Adres: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı - 06539 Bilkent / ANKARA