Görev Alanına Giren Konular

 

Vakıf yükseköğretim kurumlarının;

 

  • Kuruluş işlemlerini yürütmek
  • Kuruluş taahhüt değişikliği taleplerine ilişkin işlemleri yürütmek
  • Eğitim-öğretime başlama taleplerine ilişkin işlemleri yürütmek
  • Her yıl Yükseköğretim Denetleme Kurulunca denetlenmesi sonucu düzenlenen olağan denetim raporlarına ilişkin işlemleri yürütmek
  • Mütevelli heyet üye değişikliklerine ilişkin işlemleri yürütmek
  • Satınalma ve ihale yönetmeliklerine ilişkin işlemleri yürütmek
  • "Vakıf Yükseköğretim Kurumları İle Özel Hastanelerin İşbirliğine İlişkin Usul Ve Esaslar" çerçevesinde vakıf üniversitelerinin afiliasyon talepleri işlemlerini yürütmek

 

 

Vakıf yükseköğretim kurumu kuruluş işlemleri

 

 

 

Mütevelli Heyet

 

 

 

Vakıf Yükseköğretim Kurumları Tarafından Düzenli Olarak Gönderilecek Belgeler

 

 

 

Dikkat Edilecek Hususlar

 

 

 

 

 

 

Telefon:   (312) 298 73 53

Faks:       (312) 298 73 23

E-posta:   vakif@yok.gov.tr

Adres: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı - 06539 Bilkent / ANKARA