YÖK'TE TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

 

22-23 Şubat 2018 Ankara

 

 

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman Başkanlığında, Yabancılara ve Türk soylu vatandaşlara verilen Türkçe ve Türk Kültürü öğretiminin etraflıca ele alınması amacıyla Yükseköğretim Kurulunda "Türk Soylulara ve Yabancılara Türkçe ve Türk Kültürü Öğretimi Çalıştayı" düzenlendi.

 

Çalıştaya, "Yabancılara Türkçe Öğretimi", "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi", "Yabancılar İçin Türkçe Öğretimi" adları altında yüksek lisans programı bulunan üniversitelerden öğretim üyeleri, üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) görev yapan öğretim elemanları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından ve MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden yetkililer katıldı.

 

YÖK Yürütme Kurul Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman'ın açılış konuşmasıyla başlayan Çalıştay, Türkçe Öğretimi üzerine çalışmaları olan öğretim üyelerinin yaptıkları sunumlar ile devam etti.

 

Sunumların ardından "Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarının Türkçe ve Türk Kültürünü Öğrenmede Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri", "Yabancılara Türkçe Öğretimiyle İlgili Lisansüstü Eğitim Programlarının Kapsamı ve Yürütülmesiyle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri", "Üniversitelerde Uluslararası öğrencilere Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" olmak üzere üç başlık altında gerçekleştirilen toplantılarda mevcut durum tartışıldı.

 

Çalıştay sonucunda, yabancılar için Türkçe ve Türk kültürü öğretimi yüksek lisans programlarına öğrenci kabul koşulları, programlardaki mevcut derslerin adları ve içerikleri, önerilen yeni derslerle ilgili tanımlar, Türkçe öğretimi programlarında kazanım alanları, Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına yönelik açılabilecek Türkçe ve Türk Kültürü öğretimi yüksek lisans programlarında yer alması öngörülen dersler ve içerikleri, Türkçe öğretimi, uygulama ve araştırma merkezlerinin uluslararası öğrencilerle ilgili olarak Türkçe öğretiminde karşılaştıkları sorunlara ilişkin önerilerde bulunuldu.