Tel: (312) 298 78 32/35

Faks: (312) 298 78 33

E-posta: proje@yok.gov.tr

Adres: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539/ANKARA

 

 

 

Görev alanına giren konular:

-Ulusal ve uluslar arası projeler/program/strateji ve eylem planı kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu

 

-Yükseköğretim ile ilgili gerçekleştirilecek projeler için konu ve faaliyetleri tespit etmek ve tespitlere yönelik uygun formatlarda proje önerileri hazırlamak.

 

-Kurum ve kuruluşlarca yürütülen projelerin yükseköğretim alanı ile ilgili bileşenleri kapsamında işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak

 

-AB IPA dönemi ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek

 

-AB Fonları kapsamında yer alacak proje önerileri hazırlamak

Hazırlık ve uygulama süreçlerinde bulunan proje, program ve eylem planlarının YÖK ilgili Birimleri ve ilgili kurumlar arasında koordinasyonunu sağlamak.