Görev Alanına Giren Konular:

  • Yükseköğretim Kurulu'nca gerçekleştirilecek her türlü inşaatla ilgili teknik hizmetleri yürütmek.
  • Yapı-tesis ve büyük onarım işlerinin proje ve keşiflerini hazırlamak.
  • Üniversitelerde yapılacak inşaatların durumunu izlemek, fiziki gerçekleşmelerini değerlendirmek.
  • Yapı-tesis ve büyük onarım işlerinin ihalelerini yapmak.
  • İhale edilen işlerin sözleşmelerini yapmak ve işe başlatmak.
  • Mimarlık-mühendislik ve kontrollük hizmetlerini yerine getirmek.
  • İmar kanunu gereğince resmi kurumlarla yazışmalar yapmak.
  • Hizmet binalarının küçük onarım ve işletmesi ile ilgili teknik hizmetleri vermek.
  • Hizmet binalarının çevresindeki yeşil alanları düzenlemek ve bakımını yapmak.
  • Üniversitelerin talebi doğrultusunda inşaat durumunu izlemek, fiziki gerçekleştirmeleri değerlendirmek
  • Yapılan işlerin yaklaşık bedel ve hakedişleri ‘‘E-hakediş'' programı ile yapılmaktadır.


Telefon:   0 312 298 70 23
Faks: 0 312 266 47 46
E-posta: insaat@yok.gov.tr
Adres: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
İnşaat Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı 06539 Bilkent - Ankara