Prof. Dr.  Mustafa SAFRAN

 

Doğum yeri ve tarihi

 

 

Araç/Kastamonu, 1958

 

 

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih

 

Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi; 1979

 

 

Akademik Unvanlar

 


 • Doktora;  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; 1989
 • Doçentlik Unvanı; 1993
 • Profesörlük Unvanı; 1999

 

 

Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler

 

 

 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Tarih Eğitimi A.B.D. Öğretim Üyesi (1984-)
 • Ankara Eğitim Yüksek Okulu Müdür Vekili (1989-1990)
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkan Yardımcısı (1989-1993)
 • Ankara Eğitim Yüksek Okulu Müdür (1990-1992)
 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi (1992-1993)
 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölüm Başkanı (1992-1993)
 • Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı (1994-1995)
 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı, Kırşehir Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi,  Kastamonu Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, Gazi Eğitim Fakültesi         Yönetim Kurulu Üyesi 1995-2001
 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Tarih Eğitimi A.B.D. Anabilim Dalı Başkanı (2002-2008)
 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dekan (2008-2011)
 • UNESCO Türkiye Milli Komisyon Yönetim Kurulu Üyesi (2010-Devam)
 • Kastamonu Üniversitesi Rektör Vekili (2011)
 • TÜBA(Türkiye Bilimler Akademisi) Asli Üyesi (2012-Devam)
 • YÖK Başkan Danışmanlığı (2012 - 2016)
 • YÖK Denetleme Kurulu Üyeliği (2016-)

 

 

Başlıca 5 eseri (kitap)

 

 

 • Sosyal Bilgiler Öğretimi (2014)       
 • Yenilikçi Tarih Öğretimi Etkinlik Örnekleri (2013)
 • Innovative History Education Examplar Activities (2013)
 • Tarih Nasıl Öğretilir? (2010)
 • 21. Yüzyılda Kimlik, Vatandaşlık ve Tarih Eğitimi (2008)

 

 

Ulusal ya da uluslararası alanda gerçekleştirdiği önemli projeler (varsa)

 


 • Türkiye'deki Eğitim Fakültelerinin Akademik ve Program Bazında Yapılandırılması – YÖK – Milli Eğitim Bakanlığı – 2014-devam ediyor.
 • Almanya'daki Türk Çocuklarının İki Dilli Eğitimi – Akdeniz Üniversitesi – Berlin Üniversitesi, - 2015 - devam ediyor.
 • 4-5. Sınıflar Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı, MEB-TTKB, 2005
 • 6-7. Sınıflar Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı, MEB-TTKB, 2006
 • MEB Ulusal Öğretmen Stratejisi Projesi, 2010-2014.
 • MEB - UNESCO - Konya Büyükşehir Belediyesi, Öğrenen Şehirler Projesi, Devam ediyor.
 • MEB - UNICEF, Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi, 2014.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - AB, Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Arttırılması Projesi, 2014.
 • Hazine Müsteşarlığı, Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi, 2014.
 • MEB - AB, Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi, 2013-devam ediyor.
 • YÖK Akreditasyon Komtiesi Üyeliği, 1998-2002.
 • EUROCLIO- European Association of History Educators, "Innovative Methodology in Turkish School History", Proje Yöneticisi, 2009-2012.
 • OÖP-SEP (ORTA ÖĞRETİM PROJESİ) Öğretmen Yeterlilikleri Bireysel ve Kurumsal Performans Yönetimi, 2008.
 • TEDP (Temel Eğitimi Destekleme Projesi-Avrupa Birliği Destekli), MEB, İlköğretim Genel Müdürlüğü (4.,5.,6. ve 7. Sınıflar Sosyal Bilgiler Ders Kitabı, Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabı Yazma Komisyon Başkanlığı) 2004-2006.
 • MEGP (Milli Eğitimi Geliştirme Projesi-Avrupa Birliği Destekli), MEB, Talim ve Terbiye Kurulu İlk ve Ortaöğretim Eğitim-Öğretim Programlarını (4.5.6. ve 7. sınıflar Sosyal Bilgiler ve Lise Tarih) Yenileme Çalışmalarında Komisyon Başkanlığı 2003-2006.
 • YÖK - Dünya Bankası işbirliğinde Avrupa Birliği Destekli Eğitim Fakültelerini Geliştirme Projesi, 1998-2002.

 

 

YÖK Denetleme Kurulu Üyeliğine Atanma Tarihi

 

2 Kasım 2016 tarihinde Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliğine atandı.