Prof. Dr. Metin TOPCUOĞLU

 

Doğum yeri ve tarihi

 

 

Ankara, 1972.

 

 

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih

 

 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1993.

 

 

Akademik Unva 

 

 • Doktora; Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel HukukAnabilim Dalı, 1999.
 • Doçentlik Unvanı; 2007
 • Profesörlük Unvanı; 2012

 

 

Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler

 

 

 • Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı, Arş. Gör. (1994-2000); Öğretim Üyesi (2000-2009).
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (2009-).
 • Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı (2006-2007).
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı (2009-2016).
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı (2009-2016).
 • Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı (2015-2016).
 •  Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektör Yardımcısı  (2015-2016).
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlık Danışmanı (2016-).
 •  Yükseköğretim Kurulu 1. Hukuk Müşaviri Vekili (2016-).
 • Yükseköğretim Kurulu Üyeliği (2016-).

 

 

Başlıca 5 eseri (kitap)

 

 

 • Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Bağımsız Denetçi ve Sorumluluğu, 2012.
 • Rekabet Hukuku Açısından Acentelik ve Dağıtım Sözleşmeleri, 2006.
 • Rekabeti Kısıtlayan Teşebbüsler Arası İşbirliği Davranışları ve Hukuki Sonuçları, 2001.
 • Çevre Hakkı ve Yargı (Özel Teşebbüs Hürriyeti Açısından Çevre Hakkı ve Yargısal Korunma), 1998.

 

 

Ulusal ya da uluslararası alanda gerçekleştirdiği önemli projeler (varsa)

 

 

Anonim Ortaklıklarda Azınlık Pay Sahiplerinin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Yolları: Göller Bölgesi Örneği (2011-2012).

 

 

Aldığı ödüller (varsa)

 

 

Milliyet Gazetesi Geleneksel 1995 Milliyet Ödülleri yarışmasında Çevre Hukuku alanında (Sosyal Bilimler Anadalı) üçüncülük ödülü (Milliyet 3.5.1996).

 

 

YÖK Üyeliğine Atanma tarihi

 

 

Üniversitelerarası Kurul Kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile 29.06.2016 tarihinde atanmıştır.