DUYURULAR

 


Yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin, öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun gereğince, Kurulumuz tarafından hazırlanan "Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve  Koordinasyon Yönetmeliği" 14.08.2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 20.06.2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Yönetmeliğin 11. maddesinin birinci fıkrası 03/01/2013 tarihli ve 28517 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak değiştirilmiştir.


Söz konusu Yönetmelik gereğince, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Engelli Öğrenci Komisyonu kurulmuştur.

Bu komisyonda;

 

  • Yükseköğretim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Zeliha KOÇAK TUFAN
  • YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof.Dr. Mehmet ŞİŞMAN
  • Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Prof.Dr. Meltem YILMAZ
  • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Doç.Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU
  • Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Doç.Dr. Müyesser OKUMUŞ
  • Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Z. Hande SART
  • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü

 

görev almaktadır.

 


Komisyonun, engelli öğrencilerin sorunlarına yönelik çözüm arayışları çerçevesinde yaptığı toplantıların tarihleri ile söz konusu komisyonun görüşü de dikkate alınarak alınan Yükseköğretim Genel Kurul kararlarının üniversite rektörlüklerine bildirildiği yazı örnekleri aşağıda sunulmaktadır:

Engelli Öğrencilerin Ders Muafiyeti Yazısı        

 


Engelsiz Üniversite Toplantısı

 

 

Engelsiz Üniversite Birimlerinin Yapılandırılması ve İşleyişi Toplantısı

 


Engelli Öğrencilere Yapılan Ara ve Final Sınavları Yazısı      

 

 

Engelli Öğrencilerin Özel Yetenek Sınavına Başvuruları ile İlgili Kararlar      

 

 

İşitme Engelli Öğrencilerin Yabancı Dil Muafiyetine İlişkin Karar      

 

 

 

 

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sıkça Sorulan Sorular       

 

 

Mevlana Değişim Programı

 

 

Farabi Değişim Programı

 

 

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formları Genelgesi