Görev Alanına Giren Konular:

 

  • Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Araştırma ve Uygulama Merkezi, Enstitü, bölüm, anabilim, bilim dalı, program, ikinci öğretim, uzaktan öğretim, çift diploma programları açılması, kapatılması ve birleştirilmesi çalışmalarını yürütmek,
  • ÖSYS, DGS sınavları ile Yurt Dışından Öğrenci Kabul Kontenjanlarına ilişkin kılavuz çalışmalarını yürütmek,
  • Yükseköğretim kurumlarındaki bölüm ve programlarda hazırlık sınıfı açılması, yabancı dilde eğitim verilmesine ilişkin çalışmaları yürütmek,
  • Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü programların açılması tekliflerinin incelenerek ilgili komisyon ve kurullara bilgi hazırlama çalışmalarını yürütmek,
  • Yükseköğretim Kurumlarındaki önlisans ve lisans diploma programlarını yatay geçiş kontenjanlarının üniversitelerin görüşünü alarak hazırlama ve yayınlama çalışmalarını, Yükseköğretim kurumlarının staj kontenjan talepleri ile kurumların staj kontenjanı bilgilerini toplayarak eşleştirilmesi çalışmalarını yürütmek,
  • Yükseköğretim kurumlarında Pedagojik Formasyon Sertifika Programı açılma çalışmalarını yürütmek,
  • Yurt içinden ve yurt dışından alınan diplomaların ve programların birbirleri ile eşdeğerliliğine ilişkin çalışmaları,
  • Engelli Öğrenci Komisyonunun sekreterya çalışmalarını,
  • Türkiye'de eğitim veren yükseköğretim kurumlarının tanınmasına ilişkin çalışmaları,
  • Eylem Planları ile ilgili çalışmaları yürütmek.

 

Duyurular (Tıklayınız)

 

  Yeni Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları 

 

Türkiye' de Bulunan Yükseköğretim Kurumlarının Yükseköğretim Kurulu Tarafından Tanınma İşlemleri

 

 Mevcut Bölümlere Lisans Programı Açarak Öğrenci Alınması İçin Ölçütler ve Başvuru Formatı

 

 Meslek Yüksekokulları

 

 Yüksek Lisans Programı Açma Ölçütleri

 

 Doktora Programı Açma Ölçütleri 

 

 Uygulama ve Araştırma Merkezi Açma Esasları 

 

 Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Açma Esasları

 

Öğretmen Yetiştirme

 

Uluslararası Ortak Eğitim Öğretim Programları

 

 Pedagojik Formasyon Eğitimi

 

 Uzaktan Öğretim

 

 Ulusal Çekirdek Eğitimi Programları

 

 

 

Telefon: (312) 298 78 00 - 02

Faks: (312) 266 47 48

E-posta: bilgiedinme@yok.gov.tr

Adres: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539  Bilkent ANKARA