2013 STS Mühendislik 2. Aşama Sınav Yeri

Adres: İ.T.Ü. Merkezi Derslik Binası Ayazağa Yerleşkesi, Maslak, Sarıyer, İstanbul.

 

Ayrıntılı yer bilgisi bina girişinde duyurulacaktır.


"Turkish Study Fair 2013"/Pakistan Fuar


16-18 Haziran 2013 tarihleri arasında Pakistan'da bulunan Karaçi'de "Turkish Study Fair 2013" adında bir eğitim fuarı düzenlenecektir. Sözkonusu Fuar, Türk üniversitelerinin Türkiye'de okumayı planlayan öğrencilere kendilerini tanıtmalarına imkan sağlayacak ve uluslararasılaşma adına önemli ilişkiler kurmalarını sağlayacaktır.  

Bildiğiniz üzere, Ekonomi Bakanlığı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üniversitelerimizin buna benzer fuarlara katılımını finansal olarak desteklediğinden sözkonusu iki kurumla irtibata geçilmesinde yarar görülmektedir.  

"Turkish Study Fair 2013" eğitim fuarına ilişkin ayrıntılı bilgiyi http://www.gefcbritain.co.uk/turkeystudyfair2013 internet adresinde bulmak mümkündür.


Morogoro Müslüman Üniversitesi'nin İşbirliği Talebi

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Darüsselam'a (Tanzanya) yaklaşık 150 km uzaklıktaki Morogoro şehrinde bulunan "Muslim University of Morogoro"nun Rektör Yardımcısı Prof. Hamza Mustafa Njozi'nin Tanzanya Eğitim ve Mesleki Eğitim Bakanı Prof. Jumanne Maghembe ve beraberindeki heyetle 29 Kasım - 6 Aralık 2009 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret ettiği bildirilmektedir. Heyetin Türkiye'deki temasları sonucunda, adı geçen üniversite ile Türk üniversiteleri arasında akademik personelin yetiştirilmesi, öğretim görevlilerinin değişimi, üniversitelerde eğitim ve araştırma imkanlarının arttırılmasına ilişkin işbirliği yapılması hususunda mutabakata varıldığı belirtilmektedir.

Bahsekonu üniversitenin ihtiyaç duyduğu işbirliği alanları konusunda hazırlamış olduğu belge ekte sunulmakta olup, sözkonusu üniversite ile akademik işbirliğine gitmek isteyen üniversitelerimizin doğrudan ilgili üniversiteyle irtibata geçmesi gerekmektedir.


Goias Federal Üniversitesi'nin İşbirliği Talebi

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Brezilya Büyükelçiliğimiz yetkililerinin Goias Federal Üniversitesi Rektörü Prof. Edward Madureira Brasil, Rektör Yardımcısı Eriberto Marin ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Ofir Aguair ile bir görüşme gerçekleştirdikleri belirtilmektedir.

Sözkonusu görüşmede, Büyükelçiliğimiz yetkilileri iki ülke ilişkilerinin olumlu seyri hakkında adı geçen kişileri bilgilendirerek, akademik işbirliği, staj ve öğrenci değişimi konularının ilişkilerimizin her alanda derinleşmesi ve gelişmesi için önemli bir fırsat sunduğunu ifade etmişlerdir. Bunun üzerine, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Aguair'in Goias Federal Üniversitesi'nin ülkemiz üniversiteleriyle akademik değişim ve işbirliği konularında ikili anlaşmalar yapabileceğini ve bu işbirliğinin lisans seviyesinden ziyade lisansüstü öğrencilere yönelik programları kapsayabileceğini belirtmiştir.

Bahsekonu üniversite ile akademik işbirliğine gitmek isteyen üniversitelerimizin doğrudan ilgili üniversiteyle irtibata geçmesi gerekmektedir.


2014 UNESCO-L'OREAL Uluslararası Yaşam Bilimleri Genç Bilim Kadınları Burs Programı

2014 UNESCO-L'OREAL Uluslararası Yaşam Bilimleri Genç Bilim Kadınları Burs Programı hakkındaki duyuru ektedir.


Sigaranın Zararları Üniversiteler Arası Müzikli (Komedi) Tarzında Oyun Yazma Yarışması

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği'nin organize ettiği "Sigaranın Zararları Üniversiteler Arası Müzikli (Komedi) Tarzında Oyun Yazma Yarışması"nın eser son teslim tarihinin 15 Mayıs 2013 olarak değiştirildiği hakkındaki duyuru ektedir.


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı


Slovakya Bursu

Slovak Hükümeti 2013-2014 akademik yılında kullanılmak üzere, öğrenci, akademisyen ve araştırmacılara Milli Burs Programı kapsamında burs tahsis etmektedir. Son başvuru tarihi 30 Nisan 2013 olup ayrıntılı bilgi için  http://www.scholarships.sk/en/news/call-for-applications-academic-year-2013/2014-apply-now internet sitesi ziyaret edilebilir.

     


Tübitak 2214/B Yurt Dışı Müşterek Doktora Burs Programı

Bulgar Dil, Kültür ve Edebiyatı Üzerine Yaz Seminerleri

Bulgaristanile süregelen Hükümetlerarası Eğitim, Bilim ve Kültür alanlarında İşbirliği Programının 6. Maddesine atıfla, 14 Temmuz - 3 Ağustos 2013 tarihleri arasında Sofya Üniversitesi'nde; 22 Temmuz - 11 Ağustos 2013 tarihleri arasında Veliko Tarnovo Üniversitesi'nde, Bulgar dil, edebiyat ve kültürü üzerine yaz seminerleri düzenlenecektir. İaşe, ibate, eğitim ve kültürel program giderleri Bulgar tarafınca karşılanacak olup, ulaşım ve sağlık giderlerinin katılımcılar tarafından karşılanması beklenmektedir.

Başvuruların Bulgaristan Büyükelçiliği'ne yapılacağı seminerlere katılım için son başvuru    tarihi  30 Nisan  2013  tarihidir.    Detaylı  bilgi  ve başvuru  formlarına http://www.slav.uni-sofia.bg/index.php/summer-seminar ve http://www.uni-vt.bg/1  adreslerinden erişilebilir.


Slovak Akademik Bilgi Ajansı Burs Duyurusu

Dışişleri Bakanlığı'nın 26/03/2013 tarih ve 46373548-868.00-2013/57384 sayılı yazısı.

Slovakya Cumhuriyeti Ulusal Burs Programı kapsamında, diğer ülkelerin yanı sıra Bologna Süreci'ne dahil olan ülkemizden yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile öğretim görevlileri ve araştırmacılara burs tahsis edilmektedir.

Söz konusu burslara yönelik olarak 2013/2014 akademik yılı (güz dönemi) başvuruları 30 Nisan 2013;  2013/2014 yaz dönemi başvuruları ise 31 Ekim 2013 tarihine kadar yapılabilecektir.

Burs başvuruları www.scholarships.sk adresinden yapılabileceği gibi, burslarla ilgili ayrıntılı bilgiye yine aynı adresten ulaşılabilmektedir.

Üniversitenizin ilgili birimlerine duyurulmasını saygılarımla rica ederim.


Showing 1,261 - 1,270 of 1,343 results.
Items per Page 10
of 135