Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumları Tanıma Belgesi Hakkında Duyuru (11.05.2017)

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının tanınması/tanınmaması ile ilgili işlemler, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanun'a bağlı olarak çıkarılan "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği" çerçevesinde Kurulumuz Başkanlığınca yürütülmektedir.

 

Yurt dışında bulunan yükseköğretim kurumlarının Kurulumuz Başkanlığınca tanınıp/tanınmadığı hususunda gerekli bilgi, ıslak imzalı dilekçenin - Yükseköğretim Kurumları Tanıma Belgesi dilekçe örneği, Kurulumuzun Genel Ağ adresinde erişime açılmıştır- eksiksiz biçimde doldurulup Kurulumuza elden yahut posta yoluyla ibraz edilmesinin akabinde ilgililere verilecektir. Bu suretin dışında (belgegeçer, e-posta vs.) talep edilen yurt dışı yükseköğretim kurumları tanıma bilgisi ilgililere verilmeyecek olup olası mağduriyet yaşanmaması için ilgililerin bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

 

Kamuoyuna önemle duyurulur.


2017 Seviye Tespit Sınavı İlkbahar Dönemi Sınav Sonuç İtirazları (09.05.2017)

Kurulumuzca Gazi Üniversitesine yaptırılan Seviye Tespit Sınavlarının İlkbahar dönemi sınav sonuç itirazları ile ilgili bilgiye http://gazisem.gazi.edu.tr/posts/view/title/yok-sts-sinav-sonucuna-itiraz-formu-178356 Genel Ağ 'ından ulaşabileceklerdir.

 

Kamuoyuna duyurulur.


Kolombiya Hükümeti Bursları (08.05.2017)

Kolombiya Hükümeti, Eğitim Kredisi ve Yurtdışı Teknik Çalışmalar Enstitüsü (ICETEX) yoluyla, Kolombiya Üniversitelerinde 2017 yılının ikinci yarısında uzmanlık, yüksek lisans ve doktora programına katılmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarına yönelik lisansüstü bursu sağlamaktadır. Söz konusu burslar karşılıksız finansal yardım niteliğinde olmak üzere okul ücretini, sağlık sigortasını, aylık cep harçlığını, kitap, vize gibi katkıları kapsamaktadır.

 

Anılan burs programı Kolombiya'nın 5'lik sistemine göre ortalama 4.0 akademik ortalamaya ve çalıştığı alanda en az 1 yıllık mesleki deneyime sahip 50 yaşını aşmamış profesyonelleri hedeflemekte ve adayların 2017 için sunulan programlar arasından çalışmayı sürdürmek istedikleri programa kabul almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca programların tamamının İspanyolca dilinde olması nedeniyle adayın İspanyolca bildiğini belgelendirmesi aranmaktadır.

 

Tüm başvuru belgelerinin, son başvuru tarihi olan 2 Haziran 2017 tarihine kadar adayların vatandaşı olduğu ülkelerin Kolombiya'ya akredite diplomatik misyonu aracılığıyla ICETEX'e iletilmesi gerekmekte olup; ayrıntılı bilgiye http://ow.ly/LaLz30aja2Q internet adresinden ulaşılabilir.

 

İlgilenenlere duyurulur.


Avrupa Ekonomi ve İşletme Yüksek Okulu’nun İşbirliği Talebi (08.05.2017)

Bulgaristan'da faaliyet gösteren Avrupa Ekonomi ve İşletme Yüksek Okulu'nda (European Higher School of Economics and Management) İşletme Yönetimi, Finans ve Muhasebe, Turizm İdaresi ve Pazarlama ve Satış alanlarında dört yıllık lisans programları ile Uluslararası İşletme Yönetimi, Kurumsal Yönetim, Uluslararası İş İlişkileri, Muhasebe, Analiz ve Kontrol alanlarında ise bir yıllık master programları bulunmaktadır.

 

Bulgaristan ile yükseköğrenim alanındaki ilişkilerin güçlendirilmesi adına Avrupa Ekonomi ve İşletme Yüksek Okulu ile işbirliği yapmak isteyen üniversitelerimize önemle duyurulur.


100 / 2000 YÖK Doktora Bursları için Yükseköğretim Kurumlarının Güz Dönemi Başvuruları Başladı (05.05.2017)

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, yurtiçindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda YÖK Doktora Bursu verilecektir.

 

 

Yükseköğretim Kurumları, başvurmak istedikleri alanlara ilişkin Başkanlığımıza 05 Mayıs 2017 – 22 Mayıs 2017 tarihleri arasında https://webuyg.yok.gov.tr/doktora adresinden başvuru yapacak olup, ayrıca doldurulan formun Rektörlükler aracılığıyla üst yazı ekinde Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

 

BAŞVURU

 

1- Yükseköğretim Kurumları,"100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvuru Formu"nda istenilen verilerin girişini yapmak üzere belirleyecekleri kişiyi YÖKSİS'te * yetkilendirmeleri gerekmektedir.

 

Yetkilendirme ilgili Yükseköğretim Kurumunun Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

 

*YÖKSİS Rol Adı: "100/2000 Doktora Bursu"

 

2- Başvuru yapılan her bir program için https://webuyg.yok.gov.tr/doktora adresinde bulunan Başvuru Formu'nun, eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.(Başvuru Formun PDF formatına ulaşmak için tıklayınız. Bu format sadece bilgi amaçlıdır)

 

3- Yükseköğretim Kurumları ilan edilen öncelikli alanlardan, en fazla 10 alan için başvuru yapabilecektir. (2016-2017 EÖ yılı Bahar döneminde desteklenmesi uygun bulunan öncelikli alanlar için de başvuru yapılabilecektir)

 

4- Başvuruda öncelikli alanın adının ve kodunun belirtilmesi zorunludur. Ancak program isminin başvuru yapılacak alanla birebir aynı olması gerekmemektedir.

 

5- Önemli: Sisteme girişlerin Internet Explorer veya Mozilla Firefox üzerinden yapılması gerekmektedir.

 

Telefon:                                                                                Eposta:

 

0 (312) 298 74 82 0 (312) 298 74 83                                      yuzikibin@yok.gov.tr

0 (312) 298 74 84 0 (312) 298 74 87

 


Uluslararası ve Bölgesel Kuruluşlarla İlişkiler (02.05.2017)

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından hazırlanan "Climate Change, Impacts and Vulnerability in Europe 2016", "Avrupa'da İklim Değişikliği, Etkileri ve Hassasiyet-2016" konulu yayına aşağıda yer alan internet sitesinden erişilebilmektedir;

 

http://www.eea.europa.eu


2017 UNESCO/UNAM Jaime Torres Bodet Ödülü hk. (02.05.2017)

Meksika Ulusal Otonom Üniversitesi tarafından 2017 yılı için, Sosyal Bilimler, Beşeri Bilimler ve Sanat alanlarında verilecek UNESCO-UNAM Jaime Bodet Ödülü'ne ülkelerin aday göstermeleri çağrısında bulunulmaktadır.

 

Söz konusu ödülün amacı, sanat, öğretim ve araştırma vasıtasıyla sosyal ve beşeri bilimler alanında bilginin teşvikine katkıda bulunanların ödüllendirilmesidir.

 

Ekte ilgili bilgilerin ve başvuru formunun yer aldığı söz konusu ödüle olabilecek adaylık başvurularının 30 Mayıs 2017 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese gönderilmesi gerekmektedir.

 

UNESCO

Social and Human Sciences Sector

7 place de Fontenoy

73352 Paris Cedex 07

France

 

İlave bilgi için Sosyal ve Beşeri Bilimler Sekretaryasında görevli Pedro Manuel Monreal Gonzalez ( monreal-gonzalez@unesco.org , +33145683862) ile temasa geçilebilmektedir.


2017 UNESCO Kalinga Bilimin Kamuoyuna Tanıtımı Ödülü’ne Aday Gösterilmesi (02.05.2017)

Hindistan Hükümeti, Orissa Eyaleti Hükümeti ve Kalinga Vakfı'nın katkılarıyla "2017 UNESCO Kalinga Bilimin Kamuoyuna Tanıtımı Ödülü" verilecektir.

 

Söz konusu ödüle, bilim, araştırma ve teknolojinin önemi konusunda kamuoyunun aydınlatılmasına katkıda bulunan yazar, basın mensubu, radyo/televizyon/film yapımcıları, internet programcıları ve öğretim üyelerinin aday gösterilmesi talep edilmektedir. Kişisel başvuru dikkate alınmayacaktır.

 

Söz konusu ödül için adaylıklar ve bütün belgeler 27 Mayıs 2017 tarihine kadar ekte ilgili bilgilerin içerisinde yer alan kayıtlı adrese ulaştırılması bekleniyor.


BM Organları Çalışmaları Külliyatının Güncellenmesi (02.05.2017)

21 Şubat-1 Mart 2017 tarihleri arasında New York'ta gerçekleştirilmiş olan Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve Örgütün Rolünün Güçlendirilmesi Özel Komitesi'nin yıllık toplantısında "BM Organları Çalışmaları Külliyatı" ile "Güvenlik Konseyi (BMGK) Çalışmaları Külliyatı" gündem maddesi altında, BM Sekretaryası Hukuk İşleri Bölümü yetkilileri tarafından Külliyatların güncellenmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir.

 

Ülkemiz de dahil olmak üzere, söz konusu çalışmaların finansmanında kullanılan ilgili emanet fonlarına katkıda bulunan ülkelere şükranları sunularak, ilave katkı yapılması ve söz konusu külliyatların güncellenmesinde görevlendirilebilecek uzmanların sağlanması çağrısında bulunulmuştur.

 

BM Hukuk İşleri Bölümü'nün eşgüdümünde ilgili birimlerce hazırlanan, "BM Organları Çalışmaları Külliyatı" 2009 yılı itibarıyla, "Güvenlik Konseyi (BMGK) Çalışmaları Külliyatı" ise 2013 yılı itibarıyla günceldir.

 

BM Genel Sekreteri'nin söz konusu külliyata ilişkin olarak 2016'da hazırladığı rapor, söz konusu yayınların durumunu gösterir tablolar ve külliyat için yapılacak incelemelere ilişkin el kitabı ekte yer almaktadır.

 

İlgilenen İngilizce eğitim veren akademik kuruluşlardan, belli bir dönemde BM'nin ana organları tarafından alınan kararları inceleyerek, belli bir maddeye ilişkin inceleme hazırlamaları ve yapacakları incelemelerin BM Sekretaryası Hukuk İşleri Bölümü'nün doğrudan temas kurabileceği bir profesörün gözetiminde yapılması beklenmektedir.

 

İlgilenen akademik kuruluşların, BM Hukuk İşleri Biriminin aşağıda temas bilgileri kayıtlı yetkilileri ile temasa geçmeleri önerilmektedir;

 

Hukuk İşleri Birimi Direktörü

Huw Llewellyn

llewellyn@un.org

Director of the Codification Division

Office of Legal Affairs,

Secretariat of the UN

 

Külliyat Sorumlusu

Patricia Georget

georget@un.org

Codification Division

Office of Legal Affairs,

Secretariat of the UN

 

Söz konusu el kitabında, yapılacak incelemelerin şekli, formatı ve hangi kaynaklarda araştırma yapılabileceği gibi bilgiler kapsamlı şekilde yer verilmektedir.

 

Külliyat kapsamında yapılan çalışmalara ve daha önce incelemelere imza atmış akademik kuruluşların listesine ise aşağıda yer alan internet adreslerinden ulaşılabilmektedir;

 

http://legal.un.org/repertory/site_index.shtml

http://legal.un.org/repertory/researchers.shtml


2017 İlkbahar Dönemi Seviye Tespit Sınavı Sonuçları Açıklandı (02.05.2017)

2017 İlkbahar Dönemi Seviye Tespit Sınavı sonuçlarını https://yoksis.yok.gov.tr/DenklikSinavSonuclari/ adresinden öğrenebilirsiniz.


Showing 11 - 20 of 1,099 results.
Items per Page 10
of 110