Abu Dhabi' de Yerleşik Masdar Enstitüsünde Ülkemiz Öğrencilerine Sağlanan Burs İmkanları

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıda, Birleşik Arap Emirliklerinin Abu Dhabi şehrinde bulunan MASDAR Enstitüsü'nde 2013 Sonbahar Dönemi için ülkemizden 10 öğrenciye burs imkanı tanınmış olup, adayların kabul için Enstitü'nün akademik seçici kurulu tarafından yapılacak değerlendirmede aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

 

- Bilim ve Mühendislik alanında lisans diploması,
- 4 üzerinden en az 3 not ortalaması,
- GRE sayısal derecesi - 155
- Asgari TOEFL derecesi (91IBT) ya da IELTS - 6,5

Yazıda devamla, GRE derecesini tutturamayan öğrencilerin Masdar Enstitüsü tarafından yeniden sınava tabi tutulabilecekleri ya da öğrencilere  Masdar Enstitüsü'nde ilave ders imkanları sağlanabileceği belirtilmektedir. Masdar Enstitüsü'nin "Bilim ve Mühendislik" alanında 8 Master programının bulunduğu, kabul edilen adaylara tam burs imkanı sağlanacağı ve adayların, Masdar Enstitüsü'nün vereceği diplomanın yanı sıra ABD'de bulunan MIT'den de MASDAR'la ortaklaşa imzalanmış sertifika alabilecekleri kaydedilmektedir.

 

Yazıda ayrıca, belirlenen adayların isimlerinin ve temas bilgilerinin admissions@masdar.ac.ae adresine iletilebileceği ve adaylarla Masdar Enstitüsü tarafından doğrudan temasa geçileceği ifade edilmekte ve akademik programlar, kabul kıstasları ve başvuru yöntemlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye www.masdar.ac.ae internet sitesinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.
      
İlgilenenlerin bilgisine sunulmaktadır.
 


Kazakistan Latin Alfabesi

Kazakistan bağımsızlık günü olan 16 Aralık 2012 tarihinde açıklanan "2050 Stratejisi" hedefleri arasında, 2025 yılından itibaren Latin alfabesine geçilmesi de yer almakta olup, bu itibarla muhtelif Kazak kurumları tarafından konuya ilişkin çalışmalar başlatılmasının söz konusu olduğu bildirilmektedir.

Astana Büyükelçiliğimizden alınan yazıda, ülkemizin bu hususta aktarabileceği tecrübeleri bulunduğu düşünülmekte, ülkemizde Harf Devrimi üzerine ciddi akademik çalışmalarda bulunmuş/bulunmakta olan ve Astana'da yapılması öngörülen etkinlikte kapsamlı bir sunuşta bulunabilecek akademisyenlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Üniversitenizin belirtilen hususlarda uzmanlaşmış akademisyenlerine gerekli duyurunun yapılmasını, bu kişilere ait iletişim bilgileri ile konu hakkındaki görüş ve önerilerinin Kurulumuza bildirilmesini rica ederiz.


Letonya Eğitim Bursları

Letonya'da yükseköğretim alanında burs almak isteyen öğrencilerin 1 Mart 2013 tarihinden itibaren www.viaa.gov.lv adresinden edinecekleri başvuru formlarını doldurmak sureti ile anılan Ajansa başvurmaları gerekmektedir. Konu ile ilgili Letonya Devlet Eğitim Geliştirme Ajansı'nın Riga Büyükelçiliğimize göndermiş olduğu ilgi yazı için burayı tıklayınız.


2013 Seviye Tespit Sınavı Kılavuzu

2013 Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği Uyarınca Seviye Tespit Sınavı (STS) Kılavuzu için tıklayınız.

 

2013 Seviye Tespit Sınavı Aday Başvuru Formu için tıklayınız.


Yurtdışı Diplomalarının Denklik İşlemlerine İlişkin Seviye Tespit Sınavları Hakkında Duyuru

Yurtdışı Diplomalarının Denklik İşlemlerine İlişkin Seviye Tespit Sınavları Hakkındaki Duyuru İçin   Tıklayınız..


Alman Piyano Ödülleri

Uluslararası Piyano Platformu 10-12 Nisan 2013 tarihleri arasında Almanya'nın Frankfurt şehrinde Alman müzik yüksek okulları ve uluslararası kardeş okulları işbirliğinde üçüncü Alman Piyano Ödülleri programı gerçekleştirilecektir. Programa kardeş ülke statüsünde katılacak olan Türkiye'den de anılan ödül töreni için jüri üyesi atanması istenmiştir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen konservatuarlar, müzik ve sahne sanatları fakülteleri www.ipf.frankfurt.com adresini ziyaret edilebilirler.


Ifrane Al Akhawayn Üniversitesi Arap Dili ve Kuzey Afrika Çalışmaları 2013 Yaz Okulu

Dışişleri Bakanlığından alınan ilgide kayıtlı yazıda, Fas'ın Ifrane şehrinde bulunan Al Akhawayn Üniversitesi'nin Arap Dili ve Kuzey Afrika Çalışmaları Programı kapsamında bu yıl 14. Yaz Okulu'nun düzenleneceği belirtilmiştir.

 

Tanıtım broşürü için tıklatınız.


Güney Kore'de Burslu Eğitim İmkanı

Kore Kalkınma Enstitüsü'ne ait Kamu Politikası ve Yönetimi Okulu, Kore Hükümeti Burs Programı çerçevesinde yabancı öğrencilere burs sağlamaktadır ve sözkonusu burs öğrenim ücreti ile gidiş-dönüş uçak biletini içermektedir. Ayrıca iaşe ve ibate için maddi yardımda bulunulacağı bildirilmektedir.
 
Sözkonusu bursla ilgili ayrıntılı bilgiye, www.kdischool.ac.kr internet adresinden ve admissions@kdischool.ac.kr e-posta adresinden ulaşmak mümkündür.

Başvurmak isteyen öğrencilere duyurulmasını saygılarımla rica ederim.


TÜBİTAK-SAS Tematik İşbirliği Proje Çağrısı

TÜBİTAK ile Slovak Bilimler Akademisi (SAS) arasında mevcut "Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması" çerçevesinde 2013-2015 yıllarında ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Anılan programa ilişkin duyuruya ve proje öneri formlarına aşağıda belirtilen internet adresinden ulaşılabilmektedir:

http://www.tubitak.gov.tr/uidb/ikili

Söz konusu program çerçevesindeki proje önerilerinin 15 Şubat-1 Nisan 2013 tarihleri arasında TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı ? İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü'ne teslim edilmesi gerekmektedir.
 


Deprem Mühendisliği ve Mühendislik Sismolojisi Alanında İşbirliği

Üsküp Kril Metodi Devlet Üniversitesi Deprem Mühendisliği ve Mühendislik Sismolojisi Enstitüsü Direktörü Prof. Mihail Garevski Türkiye ile Makedonya arasındaki eğitim işbirliğine yönelik bir girişim niteliğinde, Türk öğrencilerini anılan Enstitü bünyesinde bu alanda çalışmalar yapmak üzere yüksek lisans ve doktora programlarına davet etmektedir.


Showing 1,241 - 1,250 of 1,291 results.
Items per Page 10
of 130