Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere, sözleşmeli personel için 28.06.2013 tarihinde yapılan sözlü sınav sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonucunda başarılı olup, sözleşmeli uzman olmaya hak kazanmış adayların sözleşmelerinin yapılmasına esas  teşkil  etmek üzere aşağıda belirtilen belgelerle birlikte en geç  29.07.2013  tarihine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.

 

Sınav sonuçlarını görmek için tıklayınız..

 

İSTENEN BELGELER :

  • Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil kaydı
  • Tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık raporu
  • 12 adet vesikalık fotoğraf

2013 YDUS Kontenjanları

2013 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Sınavı Kontenjan talepleri ile ilgili olarak, T.C. Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu'nun, bazı yan dallar da uzmanlık eğitimi için istenilen protokol formunun, Tıpta Uzmanlık Kuruluna sunulmak üzere, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gereken süre,  22 Temmuz 2013 tarihine kadar uzatılmıştır.  http://www.tuk.saglik.gov.tr/protokol_ilan.html

 
 


İskenderiye Pharos Üniversitesi ile İşbirliği / Arapça Eğitim Programları

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, İskenderiye Pharos Üniversitesinin üniversitelerimizle akademik öğrenci değişimini kapsayacak bir işbirliği tesisini talep ettiği ve üniversite bünyesindeki "Arapça Yabancı Dil Öğretim Merkezi"nde Türk öğrencilere Arapça eğitim imkân sunabileceği kaydedilmektedir.

    Pharos Üniversitesi bünyesindeki TAFL Merkezinde Arapça öğrenen 120 öğrencinin neredeyse tamamını Çin Halk Cumhuriyeti uyruklu öğrencilere oluşturmakta ve gerek İskenderiye gerek Pharos Üniversitelerinde Arapça öğrenen yabancı öğrenciler, kendi ülkeleri yükseköğretim kurumlarınca sağlanan burslar ve ortak programlar çerçevesinde ücretsiz eğitim görmektedirler.

    Bu itibarla, benzer imkânların, geliştirilecek uygun işbirliği formülleri bağlamında üniversitelerimizin başta Uluslararası İlişkiler bölümü olmak üzere Beşeri Bilimler bölümleri öğrencilerine de tanınmasının mümkün olabileceği düşünülmektedir.
    
Pharos Üniversitesi'nin yabancı eğitim kurumlarıyla işbirliğinden sorumlu yöneticisi Prof. Dr. Magda El-Massik'in temas bilgileri aşağıda kayıtlı olup, kendisi ile İngilizce, Fransızca ve Arapça iletişim kurulabilmektedir. Üniversitelerimizin benzer bir işbirliğine gitmek istemeleri halinde irtibat kişisine ait gerekebilecek bilgiler aşağıda sunulmaktadır.


    Prof. Dr. Magda El-Massik
Dean of International Relations & Quality Assurance, Proffesor of Pharmaceutics
-cep: 00 20 124 26 18 22
-iş tel: 00 20 3 387 70 62
-e-mail: magda.elmassik@pua.edu.eg


Uluslararası Piri Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Sempozyumu Hakkında

2013 yılının, Piri Reis'in 1513 tarihinde çizdiği haritasının 500. Yıl dönümü olması ve UNESCO tarafından Dünya Piri Reis yılı ilan edilmesi vesilesiyle 26-29 Eylül 2013 tarihlerinde Türk Tarih Kurumu tarafından İstanbul'da "Uluslararası Piri Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Sempozyumu " düzenlenecektir.

Sempozyum ile  ilgili afiş ve duyuruların Türkçe ve İngilizce örnekleri www.sempozyum.ttk.gov.tr/index.html  , www.sempozyum.ttk.gov.tr/eng/index-eng.html internet adreslerinden temin edebilmektedir.


Uzaktan Sırpça Eğitim Programı

Sırbistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, Sırp Dili Merkezi tarafından Uzaktan Sırpça Eğitim Programının düzenleneceği bildirilmektedir.  Programa ilişkin detaylı bilgiye www.learnserbian.fil.bg.ac.rs  uzantılı internet adresinden ulaşılabilir.


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Duyuru

Başkanlığımıza nitelikli eleman temin etmek amacıyla 02 Haziran-17 Haziran 2013 tarihleri arasında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alımıyla ilgili çıkılan ilan sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınavları 28/06/2013  tarihinde saat 09.30'da Yükseköğretim Kurulu  Personel Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
 

Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazanan Adayları Görmek İçin Tıklayınız. 


" Birleşik Krallık - Türkiye Bilgi Ortaklığı Konferansı " (03-04 Temmuz 2013)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, British Council ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ortaklığında Birleşik Krallık - Türkiye Bilgi Ortaklığı Konferansı düzenlenecektir.

 

Devamını Okumak İçin Tıklayınız.


Fulbright Burs Duyurusu

Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu, bilinen adıyla Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu'ndan alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri'nde alanı ile ilgili öğrenim, pratik çalışma ve araştırma yapmak isteyen kamu görevlilerine, kamu hizmeti veren özel sektör ve sivil toplum çalışmalarına yönelik Hubert H. Humphrey bursunun verildiği bildirilmiştir.

Bahse konu bursa en az 5 yıl kamu görevi yapmış, halen bir kamu, özel sektör veya sivil toplum kuruluşunda yetkili bir konumda uzman, yönetici veya planlamacı olarak çalışanlar başvurabilir. Son başvuru tarihi 29 Ağustos 2013 olan söz konusu burslara ve başvuru koşulları ile ilgili detaylı bilgilere http://www.fulbright.org.tr/PageDetail.aspx?id=68 linkinden ulaşılabilir. 


2013 YDUS Kontenjanları

18 Temmuz 2009 tarih ve 27292 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği"nin 15.maddesinin ikinci fıkrası gereğince 2013 Yandal Uzmanlık Eğitimi Sınavı kontenjan  talepleri toplanacaktır. Haberin tamamını okumak için tıklayınız....


1 Temmuz 2013 Tarihinde Brüksel'de Düzenlenecek "Women in Leadership" Başlıklı Konferans

  
Dünya Gümrük Örgütü tarafından 1 Temmuz 2013 tarihinde Brüksel'de "Women in Leadership" başlıklı bir konferans düzenlenecektir. Üye ülkelerden katılımcıların davet edildiği Konferans özellikle gümrüklerle ilgili kurumlardan, özel sektörden, akademik çevrelerden ve kar amacı gütmeyen kuruluşlardan ilgilileri bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

Konferansla ilgili ayrıntılı bilgiler için N. Taylor (Nathan.Taylor@wcoomd.org)  veya B. Abilova (Botagoz.Abilova@wcoomd.org) ile iletişime geçilebilir. Söz konusu konferansın programı ekte sunulmaktadır.

 


Showing 1,141 - 1,150 of 1,249 results.
Items per Page 10
of 125