2014 UNESCO-L'OREAL Uluslararası Yaşam Bilimleri Genç Bilim Kadınları Burs Programı

2014 UNESCO-L'OREAL Uluslararası Yaşam Bilimleri Genç Bilim Kadınları Burs Programı hakkındaki duyuru ektedir.


Sigaranın Zararları Üniversiteler Arası Müzikli (Komedi) Tarzında Oyun Yazma Yarışması

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği'nin organize ettiği "Sigaranın Zararları Üniversiteler Arası Müzikli (Komedi) Tarzında Oyun Yazma Yarışması"nın eser son teslim tarihinin 15 Mayıs 2013 olarak değiştirildiği hakkındaki duyuru ektedir.


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı


Slovakya Bursu

Slovak Hükümeti 2013-2014 akademik yılında kullanılmak üzere, öğrenci, akademisyen ve araştırmacılara Milli Burs Programı kapsamında burs tahsis etmektedir. Son başvuru tarihi 30 Nisan 2013 olup ayrıntılı bilgi için  http://www.scholarships.sk/en/news/call-for-applications-academic-year-2013/2014-apply-now internet sitesi ziyaret edilebilir.

     


Tübitak 2214/B Yurt Dışı Müşterek Doktora Burs Programı

Bulgar Dil, Kültür ve Edebiyatı Üzerine Yaz Seminerleri

Bulgaristanile süregelen Hükümetlerarası Eğitim, Bilim ve Kültür alanlarında İşbirliği Programının 6. Maddesine atıfla, 14 Temmuz - 3 Ağustos 2013 tarihleri arasında Sofya Üniversitesi'nde; 22 Temmuz - 11 Ağustos 2013 tarihleri arasında Veliko Tarnovo Üniversitesi'nde, Bulgar dil, edebiyat ve kültürü üzerine yaz seminerleri düzenlenecektir. İaşe, ibate, eğitim ve kültürel program giderleri Bulgar tarafınca karşılanacak olup, ulaşım ve sağlık giderlerinin katılımcılar tarafından karşılanması beklenmektedir.

Başvuruların Bulgaristan Büyükelçiliği'ne yapılacağı seminerlere katılım için son başvuru    tarihi  30 Nisan  2013  tarihidir.    Detaylı  bilgi  ve başvuru  formlarına http://www.slav.uni-sofia.bg/index.php/summer-seminar ve http://www.uni-vt.bg/1  adreslerinden erişilebilir.


Slovak Akademik Bilgi Ajansı Burs Duyurusu

Dışişleri Bakanlığı'nın 26/03/2013 tarih ve 46373548-868.00-2013/57384 sayılı yazısı.

Slovakya Cumhuriyeti Ulusal Burs Programı kapsamında, diğer ülkelerin yanı sıra Bologna Süreci'ne dahil olan ülkemizden yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile öğretim görevlileri ve araştırmacılara burs tahsis edilmektedir.

Söz konusu burslara yönelik olarak 2013/2014 akademik yılı (güz dönemi) başvuruları 30 Nisan 2013;  2013/2014 yaz dönemi başvuruları ise 31 Ekim 2013 tarihine kadar yapılabilecektir.

Burs başvuruları www.scholarships.sk adresinden yapılabileceği gibi, burslarla ilgili ayrıntılı bilgiye yine aynı adresten ulaşılabilmektedir.

Üniversitenizin ilgili birimlerine duyurulmasını saygılarımla rica ederim.


Mühendislik Alanlarındaki Seviye Tespit Sınavı Sınav Yeri

 

2013 STS Mühendislik 2. Aşama Sınav Yeri:

 

Adres: İ.T.Ü. Merkezi Derslik Binası Ayazağa Yerleşkesi, Maslak, Sarıyer, İstanbul.

 

Ayrıntılı yer bilgisi bina girişinde duyurulacaktır.


Yükseköğretim Alanında Sıralama ve Kalite Çıktılarının Görünülürlüğü

Dublin'de, 30-31 Ocak 2013 tarihlerinde İrlanda Eğitim ve Mesleki Deneyim Bakanlığınca gerçekleştirilen "Avrupa Yükseköğretim Alanında Sıralama ve Kalite Çıktılarının Görünürlüğü" konulu konferansta, yükseköğretim kurumlarının performanslarının daha şeffaf değerlendirilmesini, uluslararası alanda kurumsal ve alan bazlı daha objektif sıralamanın sağlanmasını ve Avrupa Birliği üniversiteleri ile Avrupa dışındaki üniversitelerin kıyaslanması (benchmarking) yoluyla AB üniversitelerinin modernizasyonunu amaçlayan "U-Multirank" projesinin açılışı yapılmıştır.

U-Multirank Projesinin finansmanı,  Avrupa Komisyonunca sağlanan ve Avrupa'da 15 kurumun katılımıyla oluşturulmuş bağımsız bir konsorsiyum tarafından yürütülmektedir. Söz konusu projeyle, 2014 yılında sonuçları açıklamak üzere 500 üniversitenin değerlendirilmesi ön görülmektedir. Kurumsal değerlendirmenin yanı sıra alan bazlı olarak Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Ekonomi ve Fizik alanlarında sıralama yapılması planlanmaktadır. U-Multirank Projesi hakkında detaylı bilgi edinmek ve başvurularla ilgili bağlantı için http://www.umultirank.org/contact-us/contact-form linki kullanılabilir.


"Okyanus Danışma Grubu" na Aday Gösterme Çağrısı

BM Genel Sekreteri tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan "Okyanus Akti" girişiminin, oluşturulacak "Okyanus Danışma Grubu" tarafından hazırlanacak bir eylem planıyla sonuçlandırılacağı bildirilerek, ülkelerin anılan gruba aday göstermeleri çağrısında bulunulmaktadır.

Söz konusu girişimin, BM sistemi içindeki okyanusların korunması konusundaki çabaların koordinasyonunun sağlanmasını, deniz ekosistemlerine bağlı olarak yaşamlarını sürdüren halkların refahını sağlayıcı politikaların geliştirilmesini, bu konuda farkındalığın artırılmasını ve sürdürülebilir deniz yönetim sistemlerinin oluşturulmasını amaçladığı anlaşılmaktadır.

Ayrıca, "Okyanus Danışma Grubu"nun coğrafi dengeler ve cinsiyet eşitliği de göz önünde bulundurularak, yüksek düzeyli karar alıcılar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri arasından seçilen 20-30 üyeden oluşacağı bildirilmektedir.

Son tarihin 15 Nisan 2013 olarak belirlendiği söz konusu danışma grubuna kurumlarınca aday gösterilmesi öngörülen kişilerin olması halinde isim ve ünvanlarının Sekretarya'ya iletilmesini teminen Bakanlıklarına bildirilmesi talep edilmektedir.

           

Söz konusu yazının örneği ekte iletilmektedir.


Azerbaycan Diplomasi Akademisi (ADA)

"Yaz Okulu Duyurusu"  

Azerbaycan Cumhuriyeti Diplomasi Akademisi (ADA) tarafından, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR işbirliğiyle, 6-20 Temmuz 2013 tarihlerinde Bakü'de enerji politikaları, hukuku ve ekonomisi hakkında bir yaz okulu programı gerçekleştirilecektir. Bu yıl yedincisi düzenlenen ve BP, ExxonMobil, TOTAL, Statoil, Lukoil, Gürcistan Petrol ve Doğalgaz Şirketi, Trans-Adriatik Petrol Boru Hattı gibi şirketlerin başkanlarının da konuşmacı olarak davet edileceği yaz okuluna; 40 civarında diplomat, araştırmacı, petrol ve doğalgaz şirketlerinden uzmanlar ile sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılım sağlayacaktır. Ayrıca, Hazar bölgesi ülkelerinden uzmanlarla Avrupa'nın ve ABD'nin bazı üniversitelerinden "Nabucco West" ve "TAP" projelerinden temsilcilerin de konuşma yapacağı yaz okulu ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.ada.edu.az/summerschool internet adresinden ulaşılabilmektedir.
 
Program ücreti 2300 Euro olup, katılımcıların seyahat ve konaklama masrafları kendilerine; Azerbaycan'daki şehir içi ulaşım, ders dışı aktiviteler, alan gezileri, öğle yemeği ve resepsiyon masrafları Azeri tarafına aittir.

Anılan Yaz Okuluna katılmak isteyenlerin en geç 23 Nisan 2013 tarihine kadar  http://ccee.ada.edu.az/announcements/baku_summer_energy_school_2013_an.htm internet adresinden başvuru yapmaları gerekmektedir.


Showing 1,171 - 1,180 of 1,249 results.
Items per Page 10
of 125