Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Sergisi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Uluslar arası Gaz Eğitim ve Teknoloji ve Araştırma Merkezi (UGETAM) ile birlikte 9-10 Mayıs 2013 tarihlerinde İstanbul'da, uluslar arası metroloji ve standardizasyon kuruluşları, uluslararası akıllı şebeke dernekleri, elektrik, su ve gaz dağıtım şirketleri, elektrik, su ve gaz sayacı üretici ve ithalatçı firmaları, elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketleri, organize sanayi bölgeleri, belediyeler, uygunluk değerlendirme kuruluşları, otomasyon firmaları, muayene, deney ve kalibrasyon laboratuarları, Ar-Ge firmaları, enerji üretim/iletim/dağıtım firmaları, GSM operatörleri, yazılım firmaları ile ilgili sektör temsilcilerinin katılımıyla "Uluslar arası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Sergisi" düzenlenecektir. Söz konusu kongrede; üniversite akademik çevrelerin bildirileriyle katılım sağlamalarının son derece yararlı olacağı düşünülmektedir. Kongre konuları ve bildiri formatı ekli dosyada yer almaktadır. Kongreye katılmak isteyenlerin bildiri metinlerini en geç 15 Mart 2013 tarihi mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda erkut.kirmizioglu@sanayi.gov.tr  veya  merve.turkoglu@sanayi.edu.tr ve yazılı olarak da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na gönderilmesi gerekmektedir.


Uluslararası Matematik ve Kimya Olimpiyatları

EİT Kültür Enstitüsü tarafından, "Uluslararası Matematik ve Kimya Olimpiyatları"nın Ağustos ayı ortalarında Tahran'da gerçekleştirileceği bildirilmiştir. EİT'ye üye ülkelerin üniversitelerinin Kimya ve Matematik bölümleri 3. ve 4. sınıflarında eğitim gören öğrencilerinin, her bir alandan biri lider olmak üzere toplam beş kişilik bir takımla olimpiyatlara katılmaları mümkün olacaktır. Sözkonusu olimpiyatlarla ilgili ayrıntılı bilgiye http://olympiad.sanjesh.org/en/index.asp internet adresinden ulaşmak mümkündür.


Uluslararası Matematik ve Kimya Olimpiyatları

EİT Kültür Enstitüsü tarafından, "Uluslararası Matematik ve Kimya Olimpiyatları"nın Ağustos ayı ortalarında Tahran'da gerçekleştirileceği bildirilmiştir. EİT'ye üye ülkelerin üniversitelerinin Kimya ve Matematik bölümleri 3. ve 4. sınıflarında eğitim gören öğrencilerinin, her bir alandan biri lider olmak üzere toplam beş kişilik bir takımla olimpiyatlara katılmaları mümkün olacaktır. Sözkonusu olimpiyatlarla ilgili ayrıntılı bilgiye http://olympiad.sanjesh.org/en/index.asp internet adresinden ulaşmak mümkündür.


SUNY Korea Burs Teklifi

Kore'deki ilk Amerikan Üniversitesi olarak bilinen "State University of New York (SUNY) Korea" tarafından, Mart ayında açılacak olan Technological Systems Management alanındaki lisans programına güz dönemi için ülkemizden bir ya da iki öğrenciye tam burs sağlanabileceği bildirilmiştir. Sözkonusu bursun uçak biletleri, sigorta ve çevrimiçi başvuru ücretini kapsamadığı kaydedilmekte olup, güz dönemi başvuruları için son tarihin 15 Mart 2013 olduğu ifade edilmektedir. Sözkonusu üniversite ve başvurular hakkında ayrıntılı bilgiye http://www.sunykorea.ac.kr internet adresinden ulaşmak mümkündür.


AB Komisyonu'ndan Doktora Diplomalı Araştırmacılar İçin İstihdam Fırsatı

AB Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (JRC) tarafından istihdam edilmek üzere, doktora diplomalı araştırmacı alımına ilişkin duyuru aşağıdaki kayıtlı internet sitesinde yayımlanmıştır.
 

http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2013/cast_jrc/index_en.htm

 

AB üyesi ülkeler ile 7. Çerçeve Programına ortak ülkelerden araştırmacılara açık olan bu imkan için 1 Mart 2013 tarihine kadar başvuruda bulunulması gerekmekte olup, istihdam edilecek araştırmacılar tabii bilimler, sayısal bilimler, beşeri ve sosyal bilimler, tarım, çevre ve dünya bilimleri dallarında AB Komisyonu'na bağlı birim ve enstitülerde çalışacaklardır.


Halifaks ile Denizcilik Alanında Üniversitelerarası İşbirliği Kurulması

Ottava Büyükelçiliğimiz yetkilileri 6. Kanada Türk Gençlik Kongresi vesilesiyle gerçekleştirilen Halifaks ziyareti sırasında Halifaks Belediye Başkanı Mike Savage ile bir görüşme gerçekleştirmişlerdir. Bu görüşmede Halifaks'ta denizcilik alanında çalışmalarıyla ünlü Dalhousie Üniversitesi'nin ülkemizde bu konuda araştırma yapan üniversitelerle Mutabakat Muhtırası (MOY) modeliyle ilişki kurmasını talep ettikleri belirtilmektedir.

Anılan üniversite ile denizcilik alanında öne çıkan üniversitelerimiz arasında işbirliği tesis edilmesinin yararlı olabileceği düşünülmektedir.


ICGEB Destekleri Hakkında

TUBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü, (GMBE) 1989 yılından beri Bağlaşık Merkez olarak ICGEB'de TUBİTAK'ı ve ülkemizi temsil etmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde biyoteknoloji altyapısının kurulmasını desteklemek ve bu ülkelerin biyoteknoloji alanındaki etkileşimlerini artırmak amacıyla kurulmuş olan Uluslararası Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezi (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology - ICGEB), Doktora Bursları, Doktora Sonrası Bursları, Geri Dönüş Desteği, Kurs, Toplantı ve Çalıştay Düzenleme Desteği ile Ortak Araştırma Projeleri programları yürütmektedir. Son başvuru tarihi 31 Mart 2013 olan başvurular hakkında detaylı bilgiye http://www.icgeb.org ve http://www.tubitak.gov.tr/uidb/icgeb adreslerinden ulaşılabilir. ICGEB çalışma alanları ve tanıtıcı bilgi formu ekli dosyada yer almaktadır.


Endonezya President Üniversitesinin İşbirliği Talebi

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan ve Endonezya'nın önde gelen üniversitelerinden biri olan President Üniversitesi, Dışişleri Bakanlığımız kanalıyla ülkemiz üniversiteleriyle, özellikle öğretim elemanı ve öğrenci değişimi olmak üzere, akademik işbirliği olanaklarını değerlendirme isteklerini iletmiştir. Sözkonusu isteğin üniversitelerimiz tarafından değerlendirmeye alınmasının, hem Endonezya ile yükseköğretim alanında ilişkilerimizi geliştirmek, hem de üniversitelerimizin uluslararasılaşması açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. İşbirliğine gitmek isteyen üniversitelerimizin sözkonusu üniversiteyle irtibata geçmeleri mümkündür.


10. Doha İnançlararası Diyalog Konferansı

Dışişleri Bakanlığından alınan ilgide kayıtlı yazıda, "10. İnançlararası Diyalog Konferansı'nın Doha Uluslararası Merkezi (DICID) tarafından Katar Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği halinde 23-25 Nisan 2013 tarihlerinde Doha'da düzenleneceği ve ana teması "İnançlararası Diyalog'ta En İyi Uygulamalar" olan konferans vesilesiyle, bu yıl ilk defa "Uluslararası İnançlararası Diyalog Ödülü"nün verileceği belirtilmektedir.

 

Anılan konferansa ülkemizden inançlararası diyalog alanında faaliyet ve çalışmalara yapan kişilerin katılımcı ve konuşmacı olarak davet edildiği, katılmak isteyen adayların özgeçmiş, temas bilgileri ve konuşma konularını Organizasyon Komitesine iletmeleri talep edilerek, yapılacak değerlendirme sonucunda nihai davetiyelerin kişilerin adreslerine doğrudan gönderileceği ifade edilmektedir.

 

Sözkonusu konferans ve ödül ile ilgili bilgiler ekte iletilmekte olup, daha fazla bilgiye www.dicid.org internet adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Bahsedilen hususlar inançlararası diyalog konusunda çalışmalar gerçekleştiren kurum, kuruluş, üniversite ve sivil toplum örgütlerinin bilgisine sunulmaktadır.


16. Uluslararası Monastır Üniversitesi Tiyatro Festivali

Tunus, Monastir Üniversitesi Kültür Merkezi tarafından Monastır kentinde 25 - 31 Ağustos 2013 tarihleri arasında 16.Uluslararası Üniversite Tiyatro Festivali düzenlenecektir. Ülkemizden de üniversite tiyatro gruplarının festivale katılım sağlaması talep edilmektedir.

 

Anılan festival ile ilgili bilgiler şunlardır:

- Festivale, teknik ve idari görevliler de dâhil 15 kişiyi geçmeyen üniversite tiyatro grupları katılabilecektir.

- Oyunun süresi azami 60 dakikayla sınırlıdır.

- Katılım için sunulması gereken adaylık dosyasında grubu tanıtıcı video kayıtları, görsel malzemeler ve afişlerin yanı sıra teknik bilgi formu, oyuncu ve teknik ekip listesinin bulunması gerekmektedir.

 

Festival ile ilgili bilgiler ve başvuru formu ekli dosyada yer almaktadır. Festival çerçevesinde tiyatro gösterisi sergileyecek gruplar heyet tarafından yapılacak seçimler sonucu belirleneceğinden dosyada yer alan formların doldurularak grubu tanıtıcı video kayıtları, görsel malzemeler ve afişlerle birlikte en geç 20 Haziran 2013 tarihine kadar belirtilen adrese ulaştırılması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için yine aynı adresten "Ben Amor Fethi Bey" ile iletişime geçilebilir.


Showing 1,291 - 1,300 of 1,327 results.
Items per Page 10
of 133