COMSTECH Bilim Çalıştayı (02.12.2016)

Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Daimi Komitesi (COMSTECH)'nin Pakistan'da haftalık yayınladığı anlaşılan "Weekly Technology Times" dergisiyle işbirliği halinde İslamabad'da 10-11 Ocak 2017 tarihlerinde "Bilim İletişim Portfoyü: Bilimi Tamamlayan İletişim Malzemesi Oluşturulması Rehberi" başlıklı bir Çalıştay düzenlenecektir.

 

Söz konusu Çalıştay ile ilgili başvuru formuna ulaşabileceğiniz internet adresi ve ayrıntılı bilgiler ekte yer almaktadır.

 

Başvuruların bilgilerde yer alan internet bağlantısı üzerinden yapılması ve doldurulacak başvuru formunun hanifa@comstech.org e-posta adresine en geç 5 Aralık 2016'ya kadar iletilmesi ayrıca başvuruya pasaportun taranmış ilk üç sayfasının eklenmesi gerekmektedir.  


667 Sayılı KHK ile Yerleşen Öğrencilerin Öğrenim Ücretlerine İlişkin Açıklama (29.11.2016)

667 KHK uyarınca ÖSYM tarafından diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirilerek kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenim ücretlerine ilişkin açıklama için tıklayınız.


Akademik Kadro İlanı Başvuru Şartları Hakkında (28.11.2016)

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Yönetmelik uyarınca ilan edilen kadrolara, e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan karekodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde öğrenime ilişkin diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin aslı veya onaylı suretinin istenilmesi uygun bulunmuştur.


“Mühendislik Tamamlama Programı Giriş Sınavı” Hakkında Duyuru (28.11.2016)

3795 sayılı Kanun'un 4. maddesi gereğince hazırlanan ve 07.08.1992 tarihli ve 21308 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği" uyarınca, Mühendislik Tamamlama için ALES-Sayısal sınavının referans alınması ve baraj puanı olarak 50 belirlenmesi, Genel Kurul'un 10.11.2016 tarihli toplantısında uygun  bulunmuştur.


UNESCO - L’OREAL Ulusal Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları 2017 İlanı Hk. (25.11.2016)

UNESCO'nun iki küresel önceliğinden biri olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kavramının Doğa Bilimleri Sektörü kapsamındaki en güçlü örneklerinden birini UNESCO ve L'Oreal arasındaki işbirliği oluşturmaktadır.

           

UNESCO-L'OREAL ortaklığında uluslararası "For Women In Science" programının bir uzantısı olan "Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları" ulusal programı, 2003 yılından itibaren Türkiye'de başarı ile yürütülmektedir. 2013 yılından itibaren ise Milli Komisyon ve L'OREAL Türkiye işbirliği ile ülkemizdeki bilim kadınlarının bilimsel çalışmalara teşvik edilmesi maksadıyla burs verilmekte olup, bu doğrultuda 2017 yılında da burs verilmesine karar verilmiştir.

 

Burs kapsamında Yaşam Bilimleri (Biyoloji, Biyokimya, Biyofizik, Biyoteknoloji, Farmakoloji ve Fizyoloji) ve Malzeme Bilimleri (Taneli Malzemeler, Polimerler, Camlar ve Seramikler, Kompozitler, Biyomalzemeler, Nano-malzemeler, Özel Tasarlanmış Yüzeyler, Fotonik Kristaller; Yoğun Madde Fiziği ve İstatistiksel Fizik) alanlarında araştırma yapmakta ve burs başvurularına ilişkin ilan yılının 31 Aralık günü itibariyle 40 yaşından gün almamış olan üçer genç kadın araştırmacı bu program çerçevesinde $ 15.000 değerinde birer yıllık burs ile desteklenecektir.

 

Son başvuru tarihi 30 Ocak 2017 olan "Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları"nın başvuru koşulları ve başvuru formu ekte sunulmakta olup, detaylı bilgiye UNESCO Milli Komisyonu'nun resmi web sitesinin http://www.unesco.org.tr duyurular bölümünden ulaşılabilmektedir. 

 


Ekonomik ve Sosyal Refah için Dijital Güvenlik Risk Yönetimi OECD Tavsiye Metni ve Yardımcı El Kitabı (25.11.2016)

Ekonomik ve Sosyal faydaların mükemmelleştirilmesini hedeflemek adına, yeni nesil ulusal dijital güvenlik risk yönetimi stratejilerinin oluşturulmasında rehberlik etmesi amacıyla Ekonomi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından hazırlanıp Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca Türkçeye tercüme edilmiş olan "Ekonomik ve Sosyal Refah için Dijital Güvenlik Risk Yönetimi OECD Tavsiye Metni ve Yardımcı El Kitabı"na aşağıda yer alan internet sitesinden erişilebilmektedir;

 

http://www.udhb.gov.tr/h-12-siber-guvenlik.html


COMSTAS Tarafından Sağlanan Burslar (25.11.2016)

İslamabad'da bulunan COMSTAS Enformasyon Teknolojileri Enstitüsü'nün İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Eğitim Değişim Programı kapsamında İİT üyesi ülkelerdeki öğrencilere lisans düzeyinde 2017/2018 sonbahar döneminden itibaren kısmi ve ayrıca kendi kendini finans şeklinde 40 burs olanağı sağlayacaktır.

 

Bursla ilgilenen öğrenciler başvuru formlarını İİT Genel Sekreterliğine, formların onaylı örneklerini ise anılan Enstitüye göndermeleri gerekmektedir.

 

Ekte burs imkanları hakkında bilgi verilmekte olup, başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgilere www.comsats.edu.pk internet adresinden ulaşılabilmektedir. 

 

Son başvuru tarihi 30 Aralık 2016'dır.

 

Yeterlilik kriterlerini sağlayan ancak İİT burslarına uygun görülmeyen adaylar ise kendi kendini finans usulüyle kabul edilebileceklerdir.

 


62.Uluslararası Meteoroloji Örgütü Ödülü (25.11.2016)

Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından Mayıs 2017'de 62.Uluslararası Meteoroloji Örgütü (International Meteorological Organization-IMO) Ödülü verilecektir.

 

Ödül  ile  ilgili  ayrıntılı  bilgiler  ekte  yer  almakta  olup, ödüle  son  başvuru  tarihi  9 Mayıs 2017'dir. Söz konusu tarihten sonra yapılacak başvurular bir sonraki ödül dönemi için değerlendirmeye alınacaktır.


NATO STO SCI Paneli Faaliyetleri

NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu (Science and Technology Organization-STO) bünyesinde yer alan panellerden Sistemler, Konseptler ve Entegrasyon (Systems, Concepts and Integration, SCI) Paneli'nin 38'inci Panel Çalışma Toplantısı, 24 - 28 Ekim 2016 tarihlerinde Dresden/ALMANYA'da icra edilmiştir.

 

Anılan konular ile https://www.sto.nato.int/Pages/coHaboration-support-office.aspx adreslerinde duyurularak başlatılacak çalışmalara İştirak edilebilmesi için; EK (B ve C)'de sunulan/gönderilen formların doldurularak SSM Teknj.Ynt.D.Bşk.lığına iletilmesi gerekmektedir.

 

NATO STO Uzmanlar Toplantısı (RSM) ve Eğitim Serisi (RLS) faaliyetlerine katılım sağlayacak kişilerin ise, https://www.sto.nato.int/Paqes/collaboration-support-office.aspx http://www.cso.nato.int adresindeki "Activities" bölümünde yer alan duyuruları takip ederek duyurunun yayımlanmasını müteakip, elektronik ortamda da kayıt yaptırmalarına ihtiyaç bulunmaktadır.

 

Çalışma Grubu (ÇG) ve/veya gizlilik derecesi ihtiva eden diğer faaliyetlere katılım planlanması durumunda; NATO Güvenlik Kleransı zorunlu olduğundan, kleransı bulunmayan kişiler için Dışişleri Bakanlığı NATO Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Merkez Kurulu Başkanlığına (Tel. No: 0 312 2921683 veya 2921684) müracaat edilerek faaliyet süresince "NATO GİZLİ (NATO SECRET)" gizlilik derecesini haiz klerans alınması (klerans verilmesi süreci yaklaşık 5 ay sürmektedir) gerekmektedir.

 

NATO STO faaliyetleri için görevlendirilen personelin faaliyetlere katılımında sürekliliğe özen gösterilmeli ve iştirak edilen faaliyetler sonucunda hazırlanacak sonuç raporları en geç bir ay içerisinde SSM Teknj.Ynt.D.Bşk.lığına gönderilmelidir.

 

Anılan faaliyetlere katılım için SSM'den herhangi bir maddi destek verilmeyeceğinden, katılım masraflarının ilgili personelin mensubu bulunduğu kurum/kuruluş ve/veya bizzat kendisi tarafından karşılanacaktır.

 

Bu kapsamda; ilgili faaliyetler için katılım planlanması halinde EK (B ve C)'deki formların doldurularak SSM Teknj.Ynt.D.Bşk.lığına gönderilmesini arz ederim.

 


19 Üniversite İçin Rektörlük Aday Adaylığı Başvuru İlanı (21.11.2016)

  1. 18.06.2008 tarihli ve 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13. maddesinin (a) fıkrası hükümlerine göre "Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi" " Ardahan Üniversitesi" "Artvin Çoruh Üniversitesi" "Bartın Üniversitesi" "Batman Üniversitesi" "Bitlis Eren Üniversitesi" "Çankırı Karatekin Üniversitesi" "Gümüşhane Üniversitesi" "Hakkari Üniversitesi" "Iğdır Üniversitesi" "İzmir Bakırçay Üniversitesi" "İzmir Demokrasi Üniversitesi" "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi" "Kırklareli Üniversitesi" " Kilis 7 Aralık Üniversitesi" "Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi" "Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi" "Siirt Üniversitesi" ve " Yalova Üniversitesi" ne rektör ataması yapılacaktır.

 

  1. İlgilenenler 21.11.2016 tarihinden 28.11.2016 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na başvuruda bulunabilirler.

 

  1. Rektör ataması için aday adayı başvurusunda bulunacak kişilerde;

 

a) "Profesör" olarak en az üç yıl görev yapmış olması,

 

b) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nu hükümlerine göre devlet memuru olarak istihdam edilebilmek için engel bir halin bulunmaması,

 

c) Rektör olarak atama işleminin ikmal edildiği tarih itibarıyla 67 yaşını tamamlamamış olması,

 

şartları aranacaktır.

 

  1. Rektörlük için aday adayı başvurusunda bulunmak isteyen öğretim üyelerinin, üçüncü fıkrada belirtilen şartları taşıması halinde, herhangi bir Devlet veya Vakıf üniversitelerinde kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapmaları şart değildir.

 

  1. Başvuru dilekçesi ile birlikte ekte sunulan formata uygun olarak aday adayının akademik özgeçmişi ve yayın listesi yer almalıdır.

 

Başvuruda kullanılacak Rektör Adayı Bilgi Formu'nu indirmek için tıklayınız.

 

 

Not: Başvurular bizzat veya posta ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılabileceği gibi, " rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla da yapılabilir.

 


Showing 1 - 10 of 983 results.
Items per Page 10
of 99