2016 Askeri Lise Mezunları İçin Üniversiteye Geçiş Sınavı Sonucu Üniversiteye Yerleşen Öğrencilerin Kayıt İşlemlerine İlişkin Duyuru (28.09.2016)

2015-2016 eğitim öğretim yılında askeri okullardan mezun olan öğrenciler için ÖSYM tarafından yapılan üniversiteye geçiş sınavı (2016 ALÜGS) ile üniversitelere yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri 29 Eylül 2016 Perşembe günü başlayarak, 4 Ekim 2016 Salı günü mesai bitimine kadar öğrencilerin yerleştirildiği üniversiteler tarafından yapılacaktır.

 

Söz konusu sınav sonucunda yükseköğretim programlarına yerleşen öğrencilerin 29 Eylül - 4 Ekim 2016 tarihleri arasında ÖSYM tarafından yerleştirildikleri üniversiteye başvurarak kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. İlan edilen tarihlerde kayıtlarını yaptırmayan adaylar yerleştirmeye ilişkin tüm haklarından vaz geçmiş sayılacaktır.

 

Kamuoyuna duyurulur.


667 Sayılı KHK Uyarınca Kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Kayıt Tarihleri (28.09.2016)

ÖSYM tarafından bazı adayların yerleştirme sonuçlarında değişiklik olduğu dikkate alınarak kayıt işlemlerinin e-kayıt için 29 Eylül 2016 saat 23.59'a kadar, yükseköğretim kurumlarına ise 29 Eylül 2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.


Kapatılan Vakıf Üniversiteleri Öğrencilerinin Özel Öğrenci Olmak İçin Başvuru Yapma Süresi Uzatıldı (27.09.2016)

667 sayılı KHK kapsamında kapatılan Vakıf Üniversiteleri öğrencilerinin diğer yükseköğretim kurumlarına özel öğrenci başvurularının alınması için 29 Eylül 2016 tarihine kadar tanınan süre 30 Eylül 2016 Saat 17.00'ye kadar uzatılmıştır.


Askeri Öğretim Kurumları Kayıt Tarihlerinin Uzatılması (27.09.2016)

Harp okulları, fakülte ve yüksekokullar ile astsubay meslek yüksekokullarında (Jandarma dahil) öğrenimine devam eden askeri öğrencilerin Üniversitelere kayıtları için 22 - 26 Eylül 2016 tarihleri arasında belirlenen tercih süresi halen tercihlerini tamamlayamamış öğrenciler göz önüne alınarak 27 Eylül 2016 Saat 23:59 a kadar uzatılmıştır.


667 Sayılı KHK Uyarınca Kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Açılan Programlar (27.09.2016)

667 sayılı KHK uyarınca kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının illerinde bulunmayan ve koordinatör üniversitelerde sadece bu öğrencilerin özel öğrenci olarak eğitim alabilmeleri için açılan programlar ekte yer almaktadır.


KSYÖ Kurs Duyurusu (27.09.2016)

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Teknik Sekretaryası tarafından İsveçre'nin Spiez kentinde 2017 Şubat ayında "Organik Kimya Alanında Yetenek Geliştirme" konusunda üç ay sürecek bir kurs düzenlenecektir.

 

Söz konusu kursa bir kişi kabul edilecek olup, adaylardan İsviçre'de ortalama aylık geçim tutarı olan 3.500 İsviçre Frankı ile seyahat masraflarının nasıl karşılanacağı konusunda bilgi talep edileceğinden bahseden detaylı bilgiler ekte yer almaktadır.

 

Olabilecek başvuru belgelerinin, onaylanıp Teknik Sekretarya'ya iletilmesini teminen en geç 30 Kasım 2016 tarihine kadar Dışişleri Bakanlığı (Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü)'na gönderilmesi gerekmektedir.


Harp Okulları Bünyesindeki Fakülte, Yüksekokullar, Astsubay Meslek Yüksekokulları ile Gülhane Askeri Tıp Akademisinden Mezun Olan Öğrenciler ile İlgili Açıklama (27.09.2016)

31 Temmuz 2016 tarih ve 29787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 669 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 105 inci maddesi uyarınca Harp Okulları bünyesindeki Fakülte, Yüksekokullar, Astsubay Meslek Yüksekokulları ile Gülhane Askeri Tıp Akademisinden Mezun Olan Öğrenciler ile ilgili açıklama için tıklayınız.


Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik Başvurusu İşlem Ücreti İadesi Hakkında (27.09.2016)

Kurumumuzun denklik işlemlerinin tesisi sırasında yapmış olduğu yoğun yazışma, iletişim ve komisyon masrafları göz önüne alındığında, Kurulumuz Başkanlığına yapılacak tanıma ve denklik başvuruları ile yeniden inceleme talepleri için 30 Mayıs 2016 tarihinden itibaren 150 TL, denklik ve tanımaya ilişkin diğer işlem dilekçeleri için 50 TL alınmasının bunun için Yükseköğretim Kurulu adına özel hesap açtırılmasına Yükseköğretim Genel Kurulunun 12.05.2016 tarihli toplantısında karar verilmiş ve Kurulumuz web sitesinde kamuoyuna duyurulmuştur.

 

Söz konusu karara ek olarak ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğunun başvuru sahiplerine ait olması nedeniyle ödeme yaptıktan sonra dilekçe başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, denklik diploma başvuru talebi reddedilen, aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan başvuru sahiplerinin ödedikleri ücretlerin iadesinin/devredilmesinin uygun olmayacağına Yükseköğretim Genel Kurulunun 22.09.2016 tarihli toplantısında karar verilmiştir.


Denklik Kapsamında Uygulanacak “Yapılandırılmış Klinik Sınav” (27.09.2016)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca haklarında Tıp Doktorluğu alanında Seviye Tespit Sınavı 2. Aşama (Klinik Bilimler) kararı alınan ve tarafına tebliğ edilen adaylar talepleri halinde "Yapılandırılmış Klinik Sınav"a başvuru yapabileceklerdir.

 

Yükseköğretim Genel Kurulunun 16.06.2016 tarihli toplantısında alınan karar gereğince "Yapılandırılmış Klinik Sınav" için Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 13.07.2016, 01.09.2016, 07.09.2016 tarihli toplantılarında söz konusu sınavların Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesince yapılmasına karar verilmiş olup sınavla ilgili bilgi ve başvuru için ilgili üniversitelerin genel ağı üzerinden bilgi alınabilecektir.


Kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Öğrencilerinin Özel Öğrencilik İle İlgili İşlemlerine İlişkin Açıklama (26.09.2016)

23/7/2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 667 Karar Sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname"nin 2 nci maddesinin (1) inci fıkrasına istinaden Kapatılan Vakıf Yükseköğretim kurumları Öğrencilerinin Özel Öğrencilik İle İlgili İşlemlerine İlişkin açıklama için tıklayınız.


Showing 1 - 10 of 940 results.
Items per Page 10
of 94