YÖK Başkanı Saraç, Türkiye’deki İranlı Öğrencilerle Buluşacak

YÖK'te düzenlenecek olan "Türkiye-İran İlişkilerinin Gelişiminde Türk Yükseköğretim Sistemindeki İranlı Öğrencilerin Rolü" konulu çalıştayın duyurusu ektedir.


YÖK’te “Sağlık Bilimleri Alanında Lisansüstü Eğitim Çalıştayı” Düzenlenecek

YÖK'te, sağlık bilimleri alanında lisansüstü eğitimin tüm yönlerinin görüşüleceği bir çalıştay gerçekleştirilecektir.

 

Çalıştaya ilişkin basın duyurusu ektedir.


Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik İşlemleri Hakkında Duyuru (25.05.2016)

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre; denklik ve tanıma başvurularının kabulü, başvuruların incelenmesi, inceleme sürecinde yapılan işlemler, geçici denklik belgesi verilmesi, tanıma veya denklik belgelerin başvuru sahiplerine teslimi, sınav tebligatlarının yapılması gibi işlemler Kurulumuz Başkanlığınca yapılmaktadır.

 

Yükseköğretim Genel Kurulunun 12.05.2016 tarihli toplantısında Kurulumuzun denklik işlemlerinin tesisi sırasında yapmış olduğu yoğun yazışma, iletişim ve komisyon masrafları göz önüne alındığında, Kurulumuz Başkanlığına yapılacak tanıma ve denklik başvuruları ile yeniden inceleme talepleri için 150 TL, denklik ve tanımaya ilişkin diğer işlem ve dilekçeleri için 50 TL alınmasına karar verilmiştir. 30 Mayıs 2016 tarihinden itibaren başvuru ve dilekçe ücretlerinin aşağıda verilen hesap numarasına yatırılması ve başvuru sahiplerinin veya vekillerinin makbuz örneği ile Kurulumuza müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

YÖK DENKLİK HESABI

Ziraat Bankası

Hesap Numarası: 5386419-5033

IBAN: TR130001002533053864195033

 


YÖK Başkanı Saraç, "Türk-Afrika Üniversiteleri İşbirliği Forumu ve Eğitim Fuarı"na Katılacak

Çankırı Karatekin Üniversitesinde düzenlenecek ve 11 Afrika Ülkesinden, 3'ü bakan düzeyinde, yaklaşık 85 rektör ve bakanlık yetkilisi ile başta YÖK olmak üzere, uluslararası işbirliğine maddi ve bilimsel anlamda katkı sağlayan 25 Türk üniversitesi ile bazı kurumlardan 65'e yakın üst yönetici ile kuruluş yetkililerinin katılacağı foruma ait duyuru ektedir.


Gıda Kayıpları ve Gıda İsrafının Araştırılmasına Yönelik G20 İnisiyatifi (20.05.2016)

Türkiye'nin 2015 yılı G20 Dönem Başkanlığı'nda G20 Tarım Alanında Üst Düzey Bilim İnsanları (MACS) IV. toplantısında, Gıda Kayıpları ve Gıda İsrafının (GKGİ/FLW) azaltılmasına yönelik uluslararası araştırma alanında işbirliğinin güçlendirilmesini ve GKGİ araştırmaları yürüten uzmanların belirlenmesini sağlayacak bir haritalandırma çalışmasının oluşturulması yönünde mutabık kalınmıştır.

 

Bu kapsamda, GKGİ uzman profillerinin yanı sıra tamamlanan veya yürütülmekte olan GKGİ projelerine ilişkin temel bilgilerin konuyla ilgili kişi ve birimler tarafından www.global-flw-research.org sitesi aracılığıyla ivedilikle kaydedilmesi gerekmektedir.

 

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 


Kurulumuzca Yapılan Seviye Tespit Sınavlarına Başvuru Yapan/Yapacak Olan Adaylar Hakkında Duyuru (20.05.2016)

Yükseköğretim Kurulu Denklik Komisyonunca Diploma Denklik başvurusunda bulunan adaylar hakkında Red, Lisans Tamamlama, Denklik ve Seviye Tespit Sınavı kararları alınabilmektedir. Kurulumuzca yapılmakta olan Seviye Tespit Sınavları belli alanlarda yılda 1 kez olmak üzere Anadolu Üniversitesince (Mühendislik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Türk Dili ve Edebiyatı vb.) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (Tıp Doktorluğu, Yabancı Dil Sınavı (yılda 2 kez), Diş Hekimliği, Öğretmenlik Meslek Bilgisi) yapılmaktadır.

 

Kurulumuzca hakkında Seviye Tespit Sınavı kararı alınmamış kişilerin de mevcut sınavlara katılabilmelerine ve Diploma Denklik başvurularının Seviye Tespit Sınavı kararı ile sonuçlandığı takdirde elde ettikleri Seviye Tespit Sınav sonucunun geçerli olmasına karar verilmiştir.


YÖK Başkanı Saraç, "KÜNİB 6. Olağan Kongresi"ne Katılacak

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB) tarafından Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek kongreye katılacak.

 

Konuya ilişkin basın duyurusunu okumak için tıklayınız.

Kongreye ait afiş için tıklayınız.

Kongre programı için tıklayınız.


Japon Hükumeti 2017 Araştırma Bursları (18.05.2016)

Japonya Hükumetinin ülkemize tahsis ettiği 2017 yılı Araştırma, Lisans, Teknik Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu ve Japonca ve Japon Kültürü Araştırmaları Burslarına ilişkin detaylı bilgilere Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğine ait olan http://www.tr.emb-japan.go.jp/T_05/01.htm#1 sayfasından ulaşmak mümkündür.


2016 STS Başvuru Süresi Hakkında Duyuru (17.05.2016)

Kurulumuzca yapılmakta olan Seviye Tespit Sınavı (2016) başvuru süresi 25.04.2016-06.05.2016 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Ancak başvuru sahiplerinin mağdur olmaması için 23-25 Mayıs 2016 tarihlerinde de 3 (üç) gün ek başvuru süresi verilmiş olup ilgililerin (başvuru yapamayan adayların) Anadolu Üniversitesine https://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ Genel Ağ adresi üzerinden başvuru yapabilecekleri kamuoyuna duyurulur.

 


Rektör Adayı Belirleme Seçimi Takvimine İlişkin Duyuru (14.05.2016)

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesinde yapılacak olan Rektör Adayı Belirleme Seçimine ilişkin takvim için tıklayınız.

 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Siirt Üniversitesi ve Yalova Üniversitesinde yapılacak olan Rektör Adayı Belirleme Seçimine ilişkin takvim için tıklayınız.


Showing 1 - 10 of 861 results.
Items per Page 10
of 87