Üniversitelerdeki Rektör Adayları Belirleme Seçim Tarihleri Ertelendi (27.07.2016)

Aşağıda isimleri yazılı olan 17 üniversitede 26-28 Temmuz 2016 tarihlerinde yapılmasına karar verilen rektör adayları belirleme seçimlerinin Başkanlığımızca daha sonra belirlenecek bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.

 

 • Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
 • Ardahan Üniversitesi
 • Artvin Çoruh Üniversitesi
 • Bartın Üniversitesi
 • Batman Üniversitesi
 • Bitlis Eren Üniversitesi
 • Çankırı Karatekin Üniversitesi
 • Gümüşhane Üniversitesi
 • Hakkâri Üniversitesi
 • Iğdır Üniversitesi
 • Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
 • Kırklareli Üniversitesi
 • Kilis 7 Aralık Üniversitesi
 • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
 • Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
 • Siirt Üniversitesi
 • Yalova Üniversitesi

 


2016 Seviye Tespit Sınavı İtiraz İşlemleri (2016 STS Kılavuzu Madde 4) Hakkında Duyuru

Sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlar , sınav tarihinden itibaren 5 iş günü içinde, Sınav sonucunun yeniden incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların Kurulumuz tarafından resmi olarak Genel Ağ üzerinden açıklanmasından itibaren 5 iş günü içinde Anadolu Üniversitesi https://sinav.anadolu.edu.tr/ adresinden sistem üzerinden itiraz edebileceklerdir.

 

Sınav sorularına erişmek isteyen adaylara Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümlerine göre özel erişim usulünün ve Maliye Bakanlığı Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği Bilgi ve Belgeye Erişim Ücret Tarifesi hükümlerine göre ücretlendirmenin geçerli olması koşuluyla sınav sonuç itirazlarının sonuçlandırılmasından sonra http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ adresinden sistem üzerinden sınav sorularına erişimini isteyebilecektir.

 

(Maliye Bakanlığı Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği Bilgi ve Belgeye Erişim Ücret Tarifesi hükümleri uyarınca araştırma, inceleme ve diğer maliyet unsunlar ile sair giderler KDV dâhil 50 (elli) TL olarak belirlenmiştir.

 

Anadolu Üniversitesince belirlenecek belirli gün ve saatte adayın sınav sırasında kullandığı soru kitapçığının aslı, adayın cevap formunun görüntüsü ve cevap anahtarının sınav süresinin 1/3'ü oranında süre verilerek (50 dk.) sorulara erişimin sağlanacaktır.

 

Özel erişimin münferid ya da belirlenecek sayıdaki ilgiliye aynı salonda gözetmen eşliğinde yapılacaktır.

 

Sınav Sorularına erişim tarihi Anadolu Üniversitesince belirlenecek olup ilgili süre içerisinde sınav sorularına erişimi talep etmeyen adaylar daha sonraki süreçte bu haktan yararlanamayacaklardır.

 

Adayın, özel erişim sırasında soru numarası ve cevap seçeneği haricinde not alamayacağı (Örnek: 6, 7c), fotoğraf ve video çekemeyeceği ve hazırlanacak tutanağı imzalayacağı; itirazların ise yargı mercilerine yapılabileceği kamuoyuna duyurulur.

 


2016 - ÖSYS Tercih Tarihleri Değişikliği (24.07.2016)

Konuya ilişkin duyuruyu okumak için tıklayınız.


Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Başvuru Süreleri Hakkında (22.07.2016)

Sağlık Alanında Lisans Tamamlama tercih işlemleri için başvurular 29.07.2016 Cuma günü saat 17.30'akadar uzatılmıştır.


TÜBİTAK SRNSF Ortak Ar Ge Projesi Çağrısı (19.07.2016)

TÜBİTAK ile Gürcistan Shota Rustaveli Ulusal Bilim Vakfı (Shota Rustaveli National Science Foundation – SRNSF) arasında 9 Şubat 2016 tarihinde imzalanan Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Protokolü uyarınca, iki ülke bilim insanları arasındaki ortak araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) projeleri desteklenecektir.

 

Bahse konu programa ilişkin duyuru ve formlara http://www.tubitak.gov.tr/tr/icerik-2555-gurcistan-shota-rustaveli-ulusal-bilim-vakfi-srnfs-ile-ikili-isbirligi-programi internet adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Program kapsamında yapılacak proje başvurularına dair belgelerin, 23 Eylül 2016 tarihine kadar, Türk bilim insanları tarafından TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü'ne, Gürcü bilim insanları tarafından ise SRNSF'ye teslim edilmesi gerekmektedir.

 


2016 Seviye Tespit Sınavı I. Aşama Sınavı Hakkında Duyuru (19.07.2016)

2016 Seviye Tespit Sınavı I. Aşama sınavı 24.07.2016 tarihine ertelenmiştir. Adaylar giriş belgelerine https://sinav.anadolu.edu.tr/tmp/gb/girisbelge.php adresinden erişebilirler.


Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Başvuru ve Tercih İşlemleri (18.07.2016)

Sağlık Alanında Lisans Tamamlama tercih işlemleri için başvurular başlamıştır.

 

Başvuru yapmak için tıklayınız:  https://yoksis.yok.gov.tr/SLT

 

Başvurular e-devlet şifresi kullanılarak alınacak ve 25/07/2016 saat 17.30 'da son bulacaktır.

 

19.11.2014 tarihinden önce mezun olunan Sağlık Önlisans Programlarının Lisans Tamamlama Yapabilecekleri Lisans Programları için tıklayınız.

 

"2016 Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programı (SLT) Kılavuzu" na ulaşmak için tıklayınız.

 

"2016 Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programı (SLT) Lisans Kontenjanlarına ulaşmak için tıklayınız. (14.07.2016)

 

YÖK İletişim Merkezi Telefon Numarası: 0 850 470 09 65


YÖK Başkanı Saraç Rektörleri Acil Toplantıya Çağırdı (17.07.2016)

Basın duyurusunu okumak için tıklayınız.


YÖK ve Üniversitelerden Açıklama (16.07.2016)

Basın açıklamasını okumak için tıklayınız.


Sağlık Alanında Lisans Tamamlama (13.07.2016)

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Geçici 69. maddesinde "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sağlık alanında ön lisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğerlerinde ise Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir." hükmü bulunmaktadır.

 

Söz konusu hüküm uyarınca;

 

1. 2016-2017 eğitim-öğretim yılı için Sağlık Lisans Tamamlama Programına ilişkin başvuru ve tercih işlemleri 18/07/2016 (Saat:14:00) – 25/07/2016 (Saat:17:30) tarihleri arasında Başkanlığımız resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacaktır.

 

2. Başvuru sırasında, adayların mezun oldukları üniversitenin mezuniyete esas not sistemi 4'lük veya 5'lik ise, mezuniyet notunun hesaplanmasında, Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenen "4'lük ve 5'lik not sisteminin 100'lük not sistemine eşdeğerliği" tablosunu esas almaları gerekmektedir.

 

5'lik Sistemin 100'lük Sistemde Eşdeğerliği için tıklayınız.

 

4'lük Sitemin 100'lük Sistemde Eşdeğerliği için tıklayınız.

 

3. Adaylar en fazla 20 tercih yapabilecektir.

 

4. Yerleştirme işlemleri, adayların ön lisans not ortalamalarının 2 ile çarpılarak elde edilen puanlara göre sıralanarak yapılacaktır. Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında 2015 yılında kayıt yaptıran adayların bu yıl başvurmaları halinde ise ön lisans not ortalamaları 1 ile çarpılarak yerleştirme işlemine alınacaktır.

 

5. Yerleştirme işlemleri adayların beyanı üzerinden yapıldığından, kayıt sırasında adayların mezuniyet tarihi, diploma ve mezuniyet not ortalamalarının yerleştikleri üniversite tarafından kontrol edilerek kayıtları yapılacak, kendine avantaj sağlamak suretiyle yanlış beyan veren adaylar yerleştirmeden doğan haklarını kaybedeceklerdir.

 

6. Sağlık alanında lisans tamamlama programları, her yıl katkı payı ve öğrenim ücretine ilişkin alınan Bakanlar Kurulu kararında yer almadığından adaylar söz konusu lisans programlarına ilişkin belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini ödeyeceklerdir.

 

19.11.2014 tarihinden önce mezun olunan Sağlık Önlisans Programlarının Lisans Tamamlama Yapabilecekleri Lisans Programları için tıklayınız.

 

"2016 Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programı (SLT) Kılavuzu" na ulaşmak için tıklayınız.

 

"2016 Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programı (SLT) Lisans Kontenjanlarına ulaşmak için tıklayınız. (14.07.2016)

 

 

YÖK İletişim Merkezi Telefon Numarası: 0 850 470 09 65

 

 

 

 


Showing 1 - 10 of 893 results.
Items per Page 10
of 90