Ders muafiyeti uygulaması bulunmamakta olup, 08/10/2009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul karar uyarınca engelli öğrencilerin başvurmaları halinde öğrenciye varsa başvurdukları dersin eşdeğerinin verilmesinin sağlanmasına, bunun sağlanamaması durumunda ise ders programının bu konuda gelişen program ve teknik kullanılarak öğrenciye uyarlanması gerekmektedir.
Engelli öğrenciler için uygulanmakta olan ayrı bir hüküm bulunmayıp, yurdumuzda bulunan yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçişler ve özel öğrencilik uygulamaları, 24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılmaktadır. Konu ile ilgili olarak ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmanız gerekmektedir.

Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören engelli öğrenci sayılarına https://istatistik.yok.gov.tr/ internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Yurdumuzda bulunan yükseköğretim kurumlarına giriş, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 45. maddesinde belirtilen ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan sınava katılıp başarılı olunduğu takdirde mümkün olabilmektedir. Öğrenci Seçme Sınavlarında engellilere yönelik yerleştirmelerde engelli kontenjanı bulunmamaktadır. Yükseköğretim programlarının koşul ve açıklamaları, her yıl hazırlanan "Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nda yayınlanmakta olup, söz konusu kılavuza http://www.osym.gov.tr/ internet adresinden ulaşarak incelemeniz yararınıza olacaktır.

Kurulumuzca herhangi bir maddi yardım yapılmamaktadır. Konu ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarınca veya özel kuruluşlarca basın yolu ile verilen burs ilanlarının takip edilmesinde yarar görülmektedir.
Yükseköğrenim gören Engelli öğrencilerin, öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere, 5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun gereğince, Kurulumuz tarafından hazırlanan "Yükseköğretim Kurumları Engelli Öğrenciler Yönetmeliği" 14.08.2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmelikle üniversitenizde kurulan Engelli Öğrenci Birimi ile görüşmenizde yarar görülmektedir.
Lisansüstü programlar Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'ne göre yürütülmekte olup, engelli öğrencilere yönelik bir hüküm bulunmamaktadır.