Yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin, öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun gereğince, Kurulumuz tarafından hazırlanan "Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve  Koordinasyon Yönetmeliği" 14.08.2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 20.06.2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Yönetmeliğin 11. maddesinin birinci fıkrası 03/01/2013 tarihli ve 28517 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak değiştirilmiştir.


Söz konusu Yönetmelik gereğince, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Engelli Öğrenci Komisyonu kurulmuştur.

Bu komisyonda;

 

  • Yükseköğretim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Zeliha KOÇAK TUFAN
  • YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof.Dr. Mehmet ŞİŞMAN
  • Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Prof.Dr. Meltem YILMAZ
  • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Doç.Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU
  • Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Doç.Dr. Müyesser OKUMUŞ
  • Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Z. Hande SART
  • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü

 

görev almaktadır.