Mezuniyet Tanıma ve Denklik işlemleri ücretlidir. Tanıma başvurusu 150TL, Denklik başvurusu 150 TL, yeniden inceleme talepleri için 150 TL, denklik ve tanımaya ilişkin diğer işlem dilekçeleri için 50 TL ücret alınmaktadır .
a) T.C. Kimlik Numarası olan ve olmayan başvuru sahiplerinin "Mezuniyet Tanıma Belgesi" ve "Denklik Belgesi" başvuruları için ilgili banka hesabına 150 tl işlem ücreti yatırmaları (dekont evraklara eklenecektir) ve http://www.yok.gov.tr/web/denklikbirimi/online-basvuru adresindeki ilgili bağlantılardan online ön başvuru yapılır.
b) Online ön başvuru formu çıktısı alınarak imzalanır ve istenilen tüm belgelere dâhil edilir.
c) Online ön başvurunun hemen ardından yine sistem üzerinden randevu almanız gerekmektedir.
d) Online ön başvuru yapıldıktan sonra başvuru sahibi veya yetkili makamlarca düzenlenen resmî vekâletnameye sahip vekili en geç 15 iş günü içerisinde, istenilen tüm belgeler ile beraber Kurulumuz Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığına gelerek başvurması gerekmektedir.
e) Müracaat ofisi tarafından kontrol edilen belgelerde herhangi bir eksiklik tespit edilmediği takdirde tüm orijinal belgelere "Görülmüştür" kaşesi vurularak online başvuru tamamlanır ve orijinal belgeler başvuru sahibine veya resmi vekâletnameye sahip vekiline teslim edilir.
f) Bu aşamalar tamamlandıktan sonra Denklik işlemleri süreci başlamış olur. (Randevu almadan gelen adayların başvuruları alınmayacaktır).
www.yok.gov.tr/web/denklikbirimi/anasayfa adresinden Tanıma ve Denklik başvurusunda gerekli belgelerin neler olduğuna dair bilgiye ulaşılabilmektedir.
Lise denklik belgeleri İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden ya da yurtdışındaki Dış Temsilciliklerimizden alınabilmektedir.
Yükseköğretim gördüğünüz ülkenin eğitim sisteminin bu duruma izin veren bir eğitim sistemi olduğuna dair, üniversitenizden ya da ilgili ülkenin yetkili makamlarından alacağınız ıslak imzalı bir belge, bu belgenin noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı tercümesi ve durumunuzu açıklayan bir dilekçe ile Kurulumuza başvurmanız halinde gerekli incelemeler yapılacaktır.
Belge asıllarının fotokopisi ile başvuru kabul edilmemektedir.
Hayır. Kurulumuzca tanınan bir yükseköğretim kurumunda eğitiminize başlayabilirsiniz. Ancak denklik başvurunuz Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği ve yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenecektir. Yurt dışında eğitime başlama koşullarını düzenleyen ilgili kararlar geri alınmıştır.
Yetkili makamlarca düzenlenen resmî vekâletnameye sahip olunması koşuluyla başvuru sahibi adına başvuru yapılabilmektedir.
www.yok.gov.tr/web/denklikbirimi/denklik-surecleri1 adresinden Denklik işlemlerinin aşamalarına dair bilgiye ulaşılabilmektedir.
Dosyanızda belirttiğiniz e-mail adresinize dosyanızın hangi aşamada olduğuna dair bilgilendirme mesajı gönderilmektedir. Ayrıca Çağrı Merkezimizden "0850 470 0965 (YÖK)" mesai saatleri içerisinde bilgi alınabilmektedir.
Başvurunuzu geri çekmek istediğinize dair imzanızı içeren dilekçeyi Kurulumuza posta yoluyla göndermeniz veya elden teslim etmeniz gerekmektedir. Başvurunuzu geri çektiğinizde orijinal belgeler (noter onaylı tercümeler hariç) tarafınıza iade edilmektedir. (Önemli Not: Dış Temsilciliklerimiz aracılığıyla yapılan diploma teyit yazışmalarının cevabının beklendiği durumlarda başvurunun geri çekilmesi talebi, diploma teyit yazışmasının cevabı Kurulumuza ulaştıktan sonra değerlendirilmektedir.
Başvuruların sonuçlanması, eğitim alınan kurumun bulunduğu ülkeye, gerekli yazışmalara, mezun olunan programa vb. durumlara göre değişkenlik gösterdiğinden kesin bir tarih verilememektedir.
Diploma teyidi, dış temsilciliklerimiz aracılığıyla başvuru sahibinin ilgili yükseköğretim kurumunda gerçekten eğitim alıp almadığı, aldı ise öğrenim türü, diploma bilgileri vb. hususlarında bilgi alınmak üzere yapılan yazışmadır.
Doktora denklik işlemleri Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından yapılmakta olup internet adresinden (www.uak.gov.tr) gerekli bilgi alınabilir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndekiler hariç olmak üzere yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının yabancı dil ve edebiyat programları, bu dillerin öğretmenlik programları, filoloji ile mütercim-tercümanlık programlarından alınan diplomaların denklik işlemlerinde, mezun olunan program dili ülkenin resmî dili ile aynı değilse mezun olunan program dilinde Yabancı Dil Sınavından (YDS) yüz üzerinden en az seksen puan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan eşdeğer kabul edilen puanı alma şartı aranır. (Önemli; Yönetmelik yayımlanmadan önce Kurulumuza yapılan denklik başvurularında başvurunun yapıldığı tarihteki mevzuat hükmü uygulanır.)
Eczacılık alanındaki diplomaların denklik başvurularının incelenmesi sonucunda, eğitim düzeyi, süresi ve mezun olunan programın Türkiye'deki eşdeğer programa göre alınması gereken zorunlu derslerinde ve stajında eksiklik bulunmayanların, Kurulca belirlenecek eczacılık fakültesinde oluşturulacak bir jüri önünde ilmi hüviyet tespitinin yapılması ve başarılı olunması halinde denklik işlemi yapılır. Yapılan inceleme sonucunda eğitim düzeyi, süresi ve mezun olunan programın Türkiye'deki eşdeğer programa göre alınması gereken zorunlu derslerinde ve stajında eksiklik bulunanlara ise Kurulca belirlenecek eczacılık fakültesinde zorunlu eksik derslerini, eksik olan süreyi, stajını tamamlaması ve akabinde Kurulca belirlenecek eczacılık fakültesinde oluşturulacak bir jüri önünde ilmi hüviyet tespitinin yapılması ve sayılanlardan başarılı olması halinde denklik işlemi yapılır.
"Sağlık alanları" haricinde kendilerinden daha önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığına dair Yükseköğretim Kurulu'ndan tanınma belgesi (mülteciler hariç) istenilmekte olup Diploma Denklik Belgesi istenmemektedir.
Talebinizi belirten, T.C. kimlik numaranızın yazılı olduğu bir dilekçe ve 50TL işlem ücretinin yatırıldığına dair dekont ile elden ya da posta yoluyla başvuru yapmanız halinde yazınız hazırlanarak elden/posta yoluyla teslim edilecektir.
İmzalı dilekçeniz ve ilgili ücretin yatırıldığına dair dekont ile birlikte gerekçenizi belirterek evraklarınızı geçici süreliğine alabilirsiniz.
Mezun olunan programla ilgili temel kazanımlar, eğitim-öğretimin dili, programın niteliği, teorik ve uygulamalı dersler, stajlar ve projeler yönünden eksiklik tespit edildiğinde ve/veya tereddüt oluştuğunda söz konusu programın niteliğine göre ders tamamlama, staj tamamlama, proje yapma veya sınava tabi tutma gibi uygulamalardan birinin, birkaçının veya tamamının kullanılarak kazanımların elde edilme düzeyini ölçme, değerlendirme ve belirlemeye yönelik işlemler bütünüdür.
Yerleştirme işleminde göz önünde bulundurulmak üzere üç devlet üniversitesi tercihi yaparak Kurulumuza bildirmeniz gerekmektedir. Tercihlerini bildiren ilgililer, Kurulumuz tarafından yerleştirmenin yapıldığına dair adreslerine yapılan tebligatla birlikte yerleştirildikleri üniversiteye başvurarak kayıt işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler.
Seviye Tespit Sınavı'nın hangi aşamasına/aşamalarına gireceğinize dair alınan Kurul kararı tarafınıza tebliğ edilmektedir.
STS-klinik bilimler kararı alınanların bu sınavların dışında ayrıca dilediklerinde ilgili üniversitenin belirleyeceği tarihlerde başvurabilmek üzere, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun belirleyeceği üniversiteler tarafından yapılacak olan yapılandırılmış klinik sınavlara girebilmektedir. Ayrıca, USMLE-Step 3 PLAB-Part 2 AMC-Clinical examinations MCCQE-Part2 Arztliche Prüfungen (3 AP,Staats examen) Sınavlarından başarıyla geçmiş olan başvuru sahiplerinin bu sınav sonuçları da STS yerine geçerli olmaktadır.
ÖSYM tarafından yapılan Seviye Tespit Sınavları için www.osym.gov.tr; Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan Seviye Tespit Sınavları için www.yok.gov.tr adreslerinden tarih dahil olmak üzere detaylı bilgi alınabilmektedir.
ÖSYM'in yaptığı Seviye Tespit Sınavlarında sınav yeri bilgileri aday bilgi sisteminden öğrenebilmektedir. Yükseköğretim Kurulunun yaptığı Seviye Tespit Sınavlarının yer ve zaman bilgileri Seviye Tespit Sınavı Kılavuzunda yer almaktadır.
Seviye Tespit Sınavının konu kapsam ve ağırlıkları alanlarına göre STS kılavuzunda yer almaktadır.
ÖSYM'nin yaptığı Tıp Doktorluğu, Diş Hekimliği ve Öğretmenlik alanlarındaki sınav sonuçları ÖSYM web sitesinde, Yükseköğretim Kurulunun diğer alanlarda (Mühendislik, Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hukuk vb.) yaptığı sınav sonuçlarıysa Kurulumuz web sitesinde yayınlanmaktadır.
Seviye Tespit Sınavlarında başarılı sayılabilmek için asgari puan 100 üzerinden en az 40 puandır. Yapılandırılmış Klinik Sınav ve İlmi Hüviyet Tespitlerinde başarılı sayılabilmek için asgari puan 100 üzerinden en az 50 puandır.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına diploma denklik başvurusunda bulunmuş olmak şartıyla hakkınızda sınav kararı alınmamış olmasına rağmen ilgili sınava girip yeterli puanı alması halinde aldığı puan denklik işlemlerinde kullanılabilecektir.
KPSS Eğitim Bilimleri alanında yapılan Öğretmenlik Seviye Tespit Sınavında başarılı sayılabilmek için asgari puan 100 üzerinden en az 40 puandır.

 

Başvuruda Bulunması gerekmeyenler: Şubat 2012 ve sonrasında mezun olan ilgililerin mezun olduğu okul tarafından diplomalarının arka yüzüne ÖSS ile yerleştiğine dair kaşe basılmış ise Kurulumuza denklik müracaatında bulunması gerekmemektedir. Başvuruda Bulunması Gerekenler: • Okula özel yetenek sınavı ile yerleşenler • KKTC vatandaşı olanlar • Yüksek Lisans Mezunları • Girne Amerikan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunları • Yakın Doğu Üniversitesi Tarih Öğretmenliği mezunları • Şubat 2012 öncesi mezun olanlar
Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yapılan protokol kapsamında ÖSYM tarafından yerleşerek gidenlerin diploma denklik başvurusunda bulunmasına gerek yoktur. Bu kapsamda öğrenim görenlere Kurulumuz tarafından protokol yazısı verilmektedir.
Kırgızistan Türk Manas Üniversitesinde örgün eğitim alanların denklik başvurusunda bulunmasına gerek yoktur. Denklik birimine başvuru yapılarak diplomanın geçerli olduğuna dair belge alınması yeterlidir. Resmî bir dilekçe, diploma ve transkript fotokopisi, 50TL işlem ücretinin yatırıldığına dair dekontla birlikte Kurulumuza şahsen ya da posta yolu ile başvurulması halinde ilgili belge elden/posta yoluyla teslim edilmektedir.
Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde örgün eğitim alanların denklik başvurusunda bulunmasına gerek yoktur. Denklik birimine başvuru yapılarak diplomanın geçerli olduğuna dair belge alınması yeterlidir. Resmî bir dilekçe, diploma ve transkript fotokopisi, 50TL işlem ücretinin yatırıldığına dair dekontla birlikte Kurulumuza şahsen ya da posta yolu ile başvurulması halinde ilgili belge elden/posta yoluyla teslim edilmektedir.
Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde uzaktan eğitim alanların denklik başvurusunda bulunmasına gerek yoktur. Denklik birimine başvuru yapılarak diplomanın geçerli olduğuna dair belge alınması yeterlidir. Resmî bir dilekçe, diploma ve transkript fotokopisi, 50TL işlem ücretinin yatırıldığına dair dekontla birlikte Kurulumuza şahsen ya da posta yolu ile başvurulması halinde ilgili belge elden/posta yoluyla teslim edilmektedir. Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi uzaktan eğitim ön lisans ve yüksek lisans diplomaları 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılından sonra başlanması şartıyla tanınmaktadır. 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılından önce alınan ön lisans ve yüksek lisans diplomaları tanınmamaktadır. Uzaktan eğitim lisans programları 2009 Eğitim-Öğretim yılından sonra ÖSYM tarafından yerleştirme şartının sağlanması halinde tanınmaktadır. 2009 öncesi lisans diplomaları ile ilgili olarak Kurulumuza diploma ve transkript fotokopileri, eğitime başlandığı yıla ait ÖSS veya DGS sonuç belgesi, 50TL işlem ücretinin yatırıldığına dair dekont ve dilekçe ile başvurmanız halinde diplomaların tanınıp tanınmadığına dair yazı elden/posta yoluyla tarafınıza teslim edilecektir.
Başvurunun olumlu sonuçlanması hâlinde Mezuniyet Tanıma ve/veya Denklik Belgesi, bir üst yazı ekinde evrak asıllarıyla birlikte başvuru sahibine veya yetkili makamlarca düzenlenen resmî vekâletnameye sahip kişiye imza karşılığında elden teslim edilir. Başvuru sırasında Yükseköğretim Kuruluna verilen onaylı suret ve onaylı tercüme belgeleri başvuru sahibine iade edilmez ve incelemeye esas belge olarak dosyada saklanır. (Not: online başvurular için geçerli değildir).
Yönetmelik gereği başvurunun olumlu sonuçlanması hâlinde tanıma veya denklik belgesi, bir üst yazı ekinde evrak asıllarıyla birlikte başvuru sahibine veya yetkili makamlarca düzenlenen resmî vekâletnameye sahip kişiye imza karşılığında elden teslim edilir. Denklik belgesinin posta yoluyla gönderilmesi mümkün değildir.
Belge asılları yalnızca şahsınıza veya yetkili makamlarca düzenlenen resmi vekâletnameye sahip kişiye imza karşılığı elden teslim edilir.
Yönetmelik gereği başvurunun olumlu sonuçlanması hâlinde tanıma veya denklik belgesi, bir üst yazı ekinde evrak asıllarıyla birlikte başvuru sahibine veya yetkili makamlarca düzenlenen resmî vekâletnameye sahip kişiye imza karşılığında elden teslim edilir. Denklik belgesinin posta yoluyla gönderilmesi mümkün değildir.
Alan itirazları ile ilgili olarak, itirazınızı ve dayanağını içeren yeniden incelenme talepli dilekçenizi ve ilgili ücretin yatırıldığına dair dekontu Kurulumuza göndermeniz halinde gerekli incelemeler yapılacaktır.
Diploma denklik işlemleri diploma aslı üzerinde yazılı isimler esas alınarak yapıldığından denklik belgesinin ön yüzünde diplomadaki isim ve soy isim, denklik belgesinin arka yüzünde ise başvurunun yapıldığı tarihteki güncel kimlik bilgileri yer almaktadır. Denklik verildikten sonra gerçekleşen isim değişiklikleriyle ilgili Kurulumuzca yapılan herhangi bir işlem bulunmamaktadır.
Ulusal gazetelerden birine verilen kayıp ilanı, talebinizi içeren imzalı bir dilekçe ve 50TL işlem ücretinin yatırıldığına dair dekont ile Kurulumuza başvurmanız halinde "İlgili Makama" hitaben bir yazı düzenlenmektedir. Denklik belgesinin kaybedilmesi halinde yeniden denklik belgesi düzenlenmemektedir.
Denklik alabilmek için diplomayı veren yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın öncelikle faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca diploma vermeye yetkili bir kurum olarak tanınması, akreditasyon ya da kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilmiş olması ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması gerekmektedir. Bu hususları sağlamayan yükseköğretim kurumlarından alınan diploma denklik başvuruları reddedilmektedir.
Kurulumuzca ücret iadesi yapılmamaktadır.
Üniversitenizin ilgili ülke eğitim makamlarınca akreditasyon aldığına dair belge, Üniversitenizin tanıtım katalogları ve tanınma isteğinizi içeren resmi bir yazıyı Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla Kurulumuza göndermeniz gerekmektedir.
Hayır. Mezuniyet Tanıma Belgesi, Tanıma talebinde bulunan ilgilinin, tanınan bir yurtdışı yükseköğretim kurumundan ve programından hangi düzeyde mezun olduğunu gösteren ancak denklik belgesi niteliği taşımayan belgedir. Denklik belgesi ise denkliği talep edilen diplomanın Türk yükseköğretim sisteminde hangi alan ve düzeye eşdeğer olduğunu gösterir belgedir.
Kurulumuza, ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ülkeyi, kurumun adını ve bölümü belirten resmi bir dilekçe ve 50TL işlem ücretinin yatırıldığına dair dekont ile birlikte başvurulması halinde yükseköğretim kurumunun tanınıp tanınmadığına dair yazı elden/posta yoluyla teslim edilecektir.
Kurulumuz Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı resmi web sitesinde yayımlanan İlmi Hüviyet Tespiti Kılavuzlarında detaylı bilgi mevcuttur, kılavuzda akademik sınav takvimi yer almaktadır.