Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Üniversitelerden Mezun Olan Başvuru Sahiplerinin Dikkatine!

Protokol Yazısı Başvuruları:

 

1)16.01.2009 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma"nın yürürlük tarihi, Bakanlar Kurulunun 28.09.2011 tarih ve 2011/2293 sayılı kararı ile 24 Ağustos 2011 olarak tespit edilerek, 18 Ekim 2011 tarih ve 28088 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. İlgili anlaşma uyarınca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C.) hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelere ÖSYM tarafından yerleştirilerek öğrenimlerini tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşlarının ön lisans ve lisans diplomaları, denklik işlemine tabi tutulmaksızın Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerlidir. K.K.T.C.'deki üniversitelere ÖSYM tarafından yerleştirilen ve yerleştikleri programda eğitimini tamamlayan T.C. vatandaşlarına, ilgili anlaşma uyarınca Denklik Belgesi düzenlenmemektedir. Diplomasının anlaşmaya uygun olduğuna dair yazı almak isteyen ilgililer, aşağıdaki belgeleri hazırlayarak başvuru yapabilirler:

 

 

a) Online Tanıma/Denklik Ön Başvuru Formu

b) T.C. Kimlik Belgesi

c) ÖSYM Yerleştirme Belgesi

d) K.K.T.C. Diploma Aslı ve Örneği

e) Rıza Beyanı

 

Denklik Belgesi Başvuruları:

K.K.T.C.'nden mezun olan adaylar standart denklik başvuru evraklarına ek olarak aşağıdaki maddeleri de göz önünde bulundurarak başvurularını yapmalıdır.
 

1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerin ÖSYS Kılavuzunda yer alan programlarına ÖSYS baraj puanı ve özel yetenek sınavıyla kayıt yaptırarak eğitimini tamamlayan T.C. vatandaşlarının, üniversiteye kayıt yaptırdıkları yılda almış oldukları ÖSYS puanını belgelemelidir.

 

2)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Üniversitelerin yüksek lisans programından mezun olan T.C. vatandaşlarının, üniversiteye kayıt yaptırdıkları yılda almış oldukları LES / ALES puanını belgelemelidir. Yükseköğretim Kurulu onayı olmayan yüksek lisans programlarına denklik verilmemektedir. Yükseköğretim Kurulu onayı olmayan yüksek lisans programlarına denklik verilmemektedir.

 

3) Başka bir ülkeden K.K.T.C.'ndeki yükseköğretim kurumlarına ders transferi yoluyla geçiş yapan mezunların denklik başvuruları Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği yanında Türkiye'de geçerli olan yatay ve dikey geçiş yönetmelikleri, usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirmeye alınmaktadır.

 

4) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Üniversitelerin kendi yaptıkları sınav ve ilgili ülke vatandaşlık bağı çerçevesinde kayıt yaptıran K.K.T.C. vatandaşlarının (aynı zamanda T.C. vatandaşı olsalar dahi), ülkelerinden alacakları resmi vatandaşlık belgesini sunarak denklik başvurusu yapması gerekir.

 

5) Tanıma ve Denklik başvuru belgelerine, K.K.T.C. Muhaceret Müdürlüğü'nden alınacak giriş-çıkış belgeleri eklenmelidir.

 

6) K.K.T.C. yükseköğretim kurumlarında alınan diplomalar K.K.T.C. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Türk Büyükelçiliği tarafından onaylanmış olmalıdır.