E-Devletten Hizmete Giren Okul Tanıma Belgesi Hakkında Duyuru (12.11.2018)

Okul Tanıma Belgesi

 

ABD için:

 

Yükseköğretim Kurulunun akredite ettiği bölgesel akreditasyon kuruluşları tarafından tanınan üniversiteler Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmaktadır. Amerika'daki üniversite sayısının fazla olması; ENIC/NARIC benzeri bir merkezi network sisteminin olmaması; Üniversitenin tanınmasının derece bazında (lisans yetkisi var, yüksek lisans yetkisi yok ya da yüksek lisans yetkisi var, lisans yetkisi yok ya da doktora yetkisi var yüksek lisans yetkisi yok gibi) olması; Tanınan derece ve programlarla ilgili en son 2011 yılında katalog yayınlanmış olması ve bu tarihten sonra tanınan derecelerin akreditasyon kuruluşlarının web sayfalarında güncellenmesi nedenleriyle Okul Tanıma Belgesi e-devlet üzerinden verilememektedir.

 

Amerika Birleşik Devletlerindeki üniversite-programlar ile ilgili Okul Tanıma Belgesi almak isteyenler; Yükseköğretim Kurulunun Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığının web sayfasında bulunan matbu formu doldurarak diğer hususları yerine getirmek kaydıyla Okul Tanıma Belgesini elden veya posta yoluyla talep edebilirler.

 

Hollanda İçin:

 

Üniversite ve program bazlı akreditasyon yapılmaktadır. NVAO tarafından hazırlanan ve ENIC/NARIC ağına entegre olmayan network üzerinden hizmet verilmesi nedeniyle Hollanda'daki üniversite-programlar ile ilgili Okul Tanıma Belgesi almak isteyenler; Yükseköğretim Kurulunun Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığının web sayfasında bulunan matbu formu doldurarak diğer hususları yerine getirmek kaydıyla Okul Tanıma Belgesini elden veya posta yoluyla talep edebilirler.

 

KKTC İçin:

 

KKTC'deki üniversiteler ile ilgili olarak diplomasını yurtdışında kullanmak isteyen ve apostile ihtiyacı olan yabancı uyruklu öğrenciler; Yükseköğretim Kurulunun Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığının web sayfasında bulunan matbu formu doldurarak diğer hususları yerine getirmek kaydıyla Okul Tanıma Belgesini elden veya posta yoluyla talep edebilirler.