Tanıma/Denklik İşlem Aşamaları

 

  • Başvuru dosyasının denklik başvuru ofisince şekil şartlarına uygun olarak teslim alınması.
  • Başvuru dosyasının sisteme kaydı.
  • Dosyanın ön incelemesinin yapılarak eksiklerinin tespiti ve tamamlatılması.
  • Dosya ile ilgili yazışmaların yapılması ve süreçlerin yürütülmesi (teyit, uluslararası yazışma, üniversite görüşü ve ilgili alt komisyon tarafından incelemesi vb.).
  • Gerekli görüldüğü takdirde ek evrak talebi.
  • Dosyanın denklik komisyonunca değerlendirilmesi.
  • Dosya hakkında Yürütme Kurul Kararının alınması.
  • Denklik Belgesi, Tanıma Belgesi ve Mezuniyet Belgesi'nin hazırlanması ve imzaya sunulması.
  • Dosya hakkında alınan Yürütme Kurul Kararının ilgiliye tebliği.