YÜKSEKÖĞRETİMDE AKREDİTASYON

 

 

Genel olarak yükseköğretim sisteminin özel olarak ise yükseköğretim kurumlarının ulusal ve uluslararası düzeyde belirli performans standartlarına (kalite, verimlilik, etkinlik vb.) sahip olduğunu ortaya koymayı dolayısıyla yükseköğretim talebinde bulunanlara güven tesis etmeyi amaçlayan sistemdir.

 

Yükseköğretimde akreditasyon akademik kalite, saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun bir aracıdır.

 

Akreditasyon sisteminin amaçları:

 

  • Yükseköğretim kurumlarının karşılıklı birbirlerini tanıma sürecini kolaylaştırmak ve hızlandırmak ve

 

  • Diploma ve unvanların karşılaştırılabilmesine yardımcı olmaktır.

 

Türkiye'de yasalar nedeniyle gerek "Tanıma" gerekse "Diploma Denklik Süreçleri"nde akreditasyon işlemleri Kurulumuz tarafından yerine getirilmektedir.