Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKSAM) Tarafından Suriyeli ve Diğer Göçmen Kadınlar ile ilgili Proje

Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKSAM) tarafından Kadın ve Kız Çocukları İçin Güvenli Alanlar ve Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri Oluşturmak Suretiyle Suriyeli ve Diğer Göçmen Kadınların Üreme Sağlığı ve Cinsiyete Dayalı Şiddet Hizmetlerine Erişimlerini Güçlendirme Projesi yürütülüyor.

 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin son verilerine göre, Türkiye'de geçici göçmen statüsünde üç milyona yakın Suriyeli bulunmaktadır. Ankara'daki Suriyeli göçmen nüfusu ise 65 bine yakındır. Bu nüfusun belirgin bir kısmı kadınlar ve çocuklardan oluşmaktadır.

 

HÜKSAM'ın Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü ile yaptığı protokol doğrultusunda, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ortaklığı ve ECHO Avrupa Topluluğu İnsani Yardım Ofisi finansal desteği ile yürüttüğü; "Kadın ve Kız Çocukları İçin Güvenli Alanlar ve Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri Oluşturmak Suretiyle Suriyeli ve Diğer Göçmen Kadınların Üreme Sağlığı ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Hizmetlerine Erişimlerini Güçlendirme Projesi" Ankara'da yerleşik olan Suriye ve diğer ülkelerden gelen göçmen kadınlar ve kız çocuklarına güvenli alanlar sağlamayı ve sağlık danışmanlığı hizmeti sunmayı amaçlayan bir projedir.

 

Proje, Mart 2015'de tek merkezle başlamış olup Şubat 2016'da üç merkeze çıkmış ve halen devam etmektedir.

 

Proje kapsamında Altındağ İlçesi'nin Ulubey Mahallesi'nde, Mamak İlçesi'nin Gülveren Mahallesi'nde ve Yenimahalle İlçesi'nin Yenimahalle Mahallesi'nde, Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne ait Göçmen Sağlığı Birimleri binalarının içinde birer adet olmak üzere, toplam üç adet Kadın Sağlığı Danışma Merkezi bulunmaktadır.

 

Projenin ana faaliyet alanları, cinsel sağlık, üreme sağlığı ve aile planlaması hizmetleri, toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleme çalışmaları, şiddete uğrayan kadınları destekleme ve göçmen kadınları güçlendirme çalışmalarından oluşmaktadır. 

 

Ulubey, Gülveren ve Yenimahalle'de kurulan "Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri"nin her birinde; iyi derecede Arapça konuşan bir kadın Sosyal Hizmet Uzmanı ve Doktor Yardımcısı olarak görev yapan Iraklı bir kadın doktor çalışmaktadır. Bunun yanında, üç merkezde hafta boyunca dönüşümlü olarak görev yapan iyi derecede Arapça konuşan bir kadın Psikolog da proje kapsamında çalışmaktadır. Ayrıca, kendi toplulukları ile Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri arasında köprü görevi görmek üzere eğiterek istihdam edilen 12 Suriyeli kadın sağlık aracısı (health mediator) elemanı bulunmaktadır. Tüm proje çalışmaları koordine eden bir kadın doktoru da proje koordinatörü olarak çalışmaktadır (Bu proje kapsamında dışardan toplam 20 kişi istihdam edilmiştir)

 

Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri'nde verilen hizmetler; cinsel sağlık, üreme sağlığı ve aile planlaması bireysel danışmanlık ve grup eğitimleri, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle ilgili farkındalık geliştirici faaliyetler, şiddete uğrayan kadınlar için psiko-sosyal destek, şiddeti önlemek için kadınları güçlendirme faaliyetleri (ör. kent gezisi, pazar gezisi, piknik, vb.), yine bu kapsamda kadınlar için Türkçe dil kursu, proje kapsamında istihdam edilen Suriyeli sağlık aracılarının programlı eğitimleri, anneleriyle birlikte gelen göçmen çocukların katıldığı faaliyetler ve UNFPA tarafından sağlanan yardım kitlerinin dağıtımından oluşmaktadır.

 

Proje kapsamında her ay ulaşılan göçmen kadın ve kız çocuğu sayısı ortalama 700'dür. Bugüne dek ulaşılan yararlanıcı sayısı ise yaklaşık 5000'ni aşmıştır. Cinsel ve üreme sağlığı hizmetleri verilen toplam kadın sayısı 2500'e yakın olup, bunların yarısına yakını aile planlaması hizmetlerinden faydalanmıştır. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleme ve mağdurları iyileştirme hizmetleri verilen toplam kadın sayısı ise 3000'e yakın olup, bunların yine yarısına yakını psiko-sosyal destek hizmetlerinden faydalanmıştır. 

 

 

 

Proje Ortakları: T.C. Sağlık Bakanlığı, Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü

                              Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)

 

Proje Finansmanı: ECHO Avrupa Topluluğu İnsani Yardım Ofisi

 

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ (HÜKSAM Müdürü)

 

 

 

 

İletişim bilgileri:

Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM)

Adres: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 06100, Sıhhiye, Ankara/TÜRKİYE

Tel: 0 312 305 31 41  

Faks: 0 312 311 00 72 

E-mail: huksam@hacettepe.edu.tr           

Web sitesi: http://www.huksam.hacettepe.edu.tr