Düzce Üniversitesi Yükseköğretim Alanında Kadın Akademisyenler İçin Geliştirdiği Ülkenin İlk Liderlik Eğitim ve Mentorluk Programını Yaygınlaştırıyor

Düzce Üniversitesi uluslararası bir marka olarak geliştirmeyi planladığı Türkiye Üniversite Liderlik İyileştirme Programı (TULİP - Turkey University Leadership Improvement Program) çerçevesinde yükseköğretimde kadın liderliğini geliştirmek ve güçlendirmek için öncü çalışmalar ve uluslararası işbirlikleri yapmaktadır.

 

Yükseköğretim alanında kadın akademisyenlerin karar alma süreçlerine daha fazla katılmalarını engelleyen sorunların ve katılımın artmasını sağlayacak adımların belirlenmesi amacıyla, Elginkan Vakfı'nın desteğiyle, 29 Kasım 2012 tarihinde, Aile ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı Fatma Şahin'in de katılımıyla akademi, siyaset, sivil toplum alanlarından ilgili paydaşların bir araya geldiği "Yükseköğretimde Kadın Liderliğini Geliştirme ve Güçlendirme Çalıştayı" düzenlendi. Ülkemizde kadın liderliği konusunda ilk olma özelliği taşıyan Çalıştayda, sorunlar ortak akılla gerçekçi bir biçimde tespit edilerek bu sorunların giderilmesine dönük stratejiler geliştirildi. Kadın akademisyenlerin yöneticilik ve liderlik görevleri için aday olmalarını destekleyecek liderlik eğitimlerinin geliştirilmesi ve mentorluk ağı kurulması ihtiyacı da Düzce Üniversitesi tarafından öneri olarak dile getirildi.

 

Kadın akademisyenlerin yöneticilik ve liderlik görevleri için aday olmalarını desteklemek üzere, yine ülkemizde ilk olarak, 26-27 Nisan 2013 tarihleri arasında TULİP kapsamında Yükseköğretimde Kadın Liderliğini Geliştirme ve Güçlendirme Eğitim ve Mentorluk Programı, Elginkan Vakfı'nın işbirliğiyle Düzce'de gerçekleştirildi. Bu programa Ülkemizin 26 ilindeki 29 üniversitede idari görev yapan 30 kadın yardımcı doçent katıldı.

 

 

Yoğun ilgi ve talep doğrultusunda, Düzce Üniversitesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle 22-24 Ekim 2014 tarihlerinde II. Yükseköğretimde Kadın Liderliğini Geliştirme ve Güçlendirme Eğitim ve Mentorluk Programı gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı temsilen Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu ile Türkiye'nin 17 il ve 26 üniversitesinden 35 kadın doçent ve profesör ve Pakistan'dan iki kadın profesör akademisyenin katıldığı programa, mentor olarak kadın rektör ve rektör yardımcıları yanında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Akademide Kadın Çalışmaları ve Sorunları Birimi Başkanı Prof. Dr. Sezer Komsuoğlu da katkıda bulundu. Kadın akademisyenleri liderliğe teşvik etmeyi, onları bu konuda desteklemenin ve geliştirmenin ötesinde ilham vererek rol model oluşturmayı amaçlayan program ile kadın akademisyenlerin liderlik alanında cesaretlendirilmesi sağlandı.

 

Yükseköğretimde kadın liderliği konusunda 2012 yılında çalışmalara başlayan Düzce Üniversitesi'nde 12 Mart 2015 tarihinde, Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM) ile Yönetim ve Liderlik Uygulama Araştırma Merkezi (LİDERİM) işbirliğiyle, "Yükseköğretimde Kadın Liderliği: Bugün ve Gelecek" konulu panel düzenlendi. Cumhurbaşkanımızın Eşi Sayın Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın katıldığı ve kadın rektörler ile rektör yardımcılarının birçok konuya ilişkin görüşlerini paylaştığı panelle, yükseköğretimde kadın liderliğine destek güçlü bir şekilde vurgulandı.

 

Düzce Üniversitesi, TULİP markası çerçevesinde Pakistan'ın iki ayrı şehrindeki yerleşkelerde de yükseköğretimde kadın liderliğini geliştirme ve güçlendirme çalıştaylarının düzenlenmesine öncü oldu ve bu programlara katkıda bulundu. Üniversitenin bu alandaki çalışmaları Çin'de gerçekleşen Kadın Rektörler Forumu'nda da TULİP markasının fikir ve proje sahibi Düzce Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu tarafından uluslararası kadın liderler topluluğuna sunuldu.

 

TULİP kapsamında 15-17 Aralık 2015 tarihleri arasında III. Yükseköğretimde Kadın Liderliğini Geliştirme ve Güçlendirme Eğitim ve Mentorluk Programı'nın gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Programla ilgili olarak bilgi almak isteyenlerin DÜKAM'a ( dukam@duzce.edu.tr) başvurmaları yeterli olacaktır.