KAÇAUM 1. Dönem Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Tamamlandı

Ekim-Kasım-Aralık / 2017 / Kayseri

 

Erciyes Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAÇAUM) tarafından gerçekleştirilen 1. Dönem Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları tamamlandı.

 

Ekim, Kasım ve Aralık ayı olmak üzere 3 dönem halinde düzenlenen seminerlerin Ekim ayı programlarına Prof. Dr. Asuman Gölgeli, Öğr. Gör. Masreka Khan, Prof. Dr. Fevziye Çetinkaya; kasım ayı programlarına Doç. Dr. Zeynep Baykan, Yrd. Doç. Dr. Jale Metin Kıyıcı, Doktora Öğrencisi Nurhan Güner, Doç. Dr. M. Betül Yerer Aycan; aralık ayı programlarına ise Prof. Dr. Dilek Cindoglu, Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Taş, Prof. Dr. Çiler Dursun, Yrd. Doç. Dr. Zeynep Ölçü Dinçer ve Prof. Dr. Gülriz Uygur katıldı.