Bozok Üniversitesinde “8 Mart Dünya Kadınlar Günü" Etkinliği Düzenlendi

Bozok Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinliği düzenlendi.

 

Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, Yükseköğretim Kurulu Akademide Kadın Çalışmaları Komisyon Başkanı Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, Bozok Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Dilek Pandır, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

 

 

 

 

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını Bozok Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Dilek Pandır yaptı.

 

Açılış konuşmalarının ardından programa konuşmacı olarak katılan Yükseköğretim Kurulu Akademi Kadın Çalışmaları Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Komsuoğlu "Yönetimde Kadın" konulu sunumunda, kadının toplumdaki yeri ve önemi hakkında tarihi ve istatistiki bilgiler verdi.

 

Prof. Dr. Komsuoğlu, sunumunda kadının adalet, eşitlik ve ayrımcılık konusunda devlet politikası, uluslararası sözleşme ve ülke yasalarında hiçbir sorun olmadığına dikkat çekerek günlük hayatta bu alandaki ilerlemenin sıkıntılarının çözülmesinin ancak toplumun her kesiminin bu konuya eğilmesiyle mümkün olabileceğini sözlerine ekledi.

 

Programın sonunda "Yozgat ve Kadın" temalı el sanatları sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

 

 

 


KAÇAUM 1. Dönem Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Tamamlandı

Ekim-Kasım-Aralık / 2017 / Kayseri

 

Erciyes Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAÇAUM) tarafından gerçekleştirilen 1. Dönem Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları tamamlandı.

 

Ekim, Kasım ve Aralık ayı olmak üzere 3 dönem halinde düzenlenen seminerlerin Ekim ayı programlarına Prof. Dr. Asuman Gölgeli, Öğr. Gör. Masreka Khan, Prof. Dr. Fevziye Çetinkaya; kasım ayı programlarına Doç. Dr. Zeynep Baykan, Yrd. Doç. Dr. Jale Metin Kıyıcı, Doktora Öğrencisi Nurhan Güner, Doç. Dr. M. Betül Yerer Aycan; aralık ayı programlarına ise Prof. Dr. Dilek Cindoglu, Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Taş, Prof. Dr. Çiler Dursun, Yrd. Doç. Dr. Zeynep Ölçü Dinçer ve Prof. Dr. Gülriz Uygur katıldı.

 

 

 


YÖK’te “Kadınların Mesleki Eğitimi ve Kadın İstihdamı Sempozyumu” Düzenlendi

13 Aralık 2017 /Ankara

 

 

Yükseköğretim Kurulu tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın katılımıyla "Kadınların Mesleki Eğitimi ve Kadın İstihdamı Sempozyumu" düzenlendi.

 

Kadın istihdamına yönelik yaşanan problemler ve çözüm önerilerinin etraflıca ele alındığı sempozyuma milletvekilleri, üniversitelerden rektör ve rektör yardımcıları, üniversitelerin kadın çalışma merkezi yetkilileri, ilgili akademisyenler, kadın girişimciler ve çeşitli üniversitelerden öğrenciler katıldı.

 

Sempozyumun açılışında YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya birer açılış konuşması gerçekleştirdi.

 

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç konuşmasına kadınların mesleki eğitimine verdikleri önem ve gösterilen özen doğrultusunda bu programı düzenlediklerini belirterek başladı.

 

2014-2018 yıllarını kapsayan 10. Kalkınma planında mesleki eğitime ciddi önem atfedildiğini bildiren Başkan Saraç, "2017'de Yükseköğretimde yer alan öğrenci sayısının 2 milyon 566 bini yani %33'ü meslek yüksekokullarında mesleki eğitim almaktadır. Bu sayının %48'i kız öğrencilerden oluşmaktadır." diye konuştu.

 

Yükseköğretim Kurulu Akademide Kadın Çalışmaları Biriminin 2016-2017 eğitim yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları, üniversitelerin MYO müdürleri ve kadın çalışmaları birimleriyle çeşitli çalıştaylarda bir araya geldiklerini dile getiren Başkan Saraç, bu çalıştaylarda, MYO'lardan mezun kız öğrencilerin ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmada rol sahibi olmaları ve ülkede kadın istihdamının arttırılması konusunda "Kız öğrencileri güçlendirme ve rol modeller" başlığı altında çalışmalar yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

 

Kadınların ekonomik yaşama katılımı ve toplumdaki konumlarının üst düzeye çıkmasının ülkelerin kalkınmasının ve gelişmişliğinin bir göstergesi olduğunu vurgulayan YÖK Başkanı, "Ülkemizde özellikle son on yılda kadınların iş gücüne katılımı ve istihdamında önemli bir artış gerçekleştiği görülmektedir. 2016 yılı itibari ile %32,5 olan kadınların iş gücüne katılım oranının 2023 yılında %41'e çıkarılması hedeflenmiştir." ifadelerini kullandı.

 

Yükseköğretim Kurulu olarak bugün meslek yüksekokullarında iş gücüne yeterli beceri kazandıran bir eğitimi, iş dünyasının mesleki eğitime katkısının arttırılmasını, sektörün mezunlara sahip çıkmasını ve MYO'lardaki kız öğrenciler için "Güçlendirme Eğitimi" politikalarını öne çıkarmayı önemsediklerini söyleyen YÖK Başkanı Saraç, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

 

"Dünyaya baktığımızda 2017 Kasım ayında yayınlanan Dünya Ekonomik Forumu Cinsiyet Ayrımcılığı Raporu'nda Türkiye 144 ülke arasında maalesef 131. sırada yer almakta, kadınların iş gücüne katılımında OECD ülkeleri arasında en düşük sıralarda gözükmektedir. Hâlbuki istatistiklerde de görüldüğü üzere Türkiye'de kadınların eğitiminde iyi bir yerde olduğumuzu görüyoruz. Hedefimiz bu değerli kitleyi hem daha iyi yetiştirmek hem de iş dünyasında da öne taşımaktır.

 

2017 de %33,6-%34'lerde gözüken kadın iş gücü katılım oranını 2025'lerde OECD ortalaması olan % 63'e çıkartabilirsek gayrisafi milli hasılamızın %20'lere ulaşabileceğini çalışmalar göstermektedir. Bu konuda elle tutulur, gözle görülür gayretler sarf etmeliyiz… Dünya istatistikleri bu konuda, net kavram ve programları önümüze koyabilirsek 3 ile 5 yıl içinde net hedeflerimize ulaşabileceğimizi örnekler ile ortaya koymaktadır."

 

YÖK Başkanı Saraç sempozyumun bu konularda önemli derecede bir farkındalık yaratacağına inandığını belirterek konuşmasını tamamladı.

 

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın programda yaptığı konuşmanın metni için tıklayınız.

 

 

YÖK Başkanı Saraç'ın ardından konuşmasını yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, eğitim seviyesi yükseldikçe kadınların hem iş gücü piyasasına girişlerinin hem de istihdam oranlarının ciddi şekilde arttığını gözlemlediklerini belirtti.

 

Kadınlara gerek bu süreçte gerekse gelecek dönemde çalışma hayatının ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yeni nitelikler kazandırabilmenin önemine işaret eden Sarıeroğlu, Bakanlık olarak bu anlamda teyakkuza geçtiklerinin altını çizdi.

 

Güçlü kadın olursa güçlü Türkiye olacağını ifade eden Bakan Sarıeroğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

 

"Eğer ki kadınlar çalışma hayatında olmazsa, ülkemizin büyüme ve kalkınma sürecine daha aktif bir şekilde katılmazsa, büyüme sürecimizin de kalkınma sürecimizin de eksik ve yetersiz olacağını ifade etmem gerekiyor.

 

Son 10 yılda iş gücü piyasamıza 7 milyon 775 bin kişi girdi. 6,5 milyon kişiye istihdam sağlamış durumdayız. Bu istihdamın 3 milyonunu kadınlar oluşturuyor. Bu Türkiye'nin kadın odaklı, kadınların iş gücü piyasasına girişiyle alakalı olarak bir başarı hikayesine sahip olduğunun en temel göstergesi. Avrupa Birliği ülkelerine baktığımıza kadın istihdamındaki artış yüzde 4'ler düzeyindeyken, Türkiye'de yüzde 50'leri aşan bir seviyeye gelmiş olması memnuniyet verici. Neredeyse bir ülke nüfusuna denk gelecek kadın istihdam artış oranına sahip durumdayız."

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise konuşmasında son 15 yılda reform niteliğinde adımlar atıldığını, bunun için anayasal ve yasal düzenlemeler yapıldığını hatırlattı.

 

Temel politikalarını kadının toplumsal statüsünün güçlendirilmesi, kadın-erkek fırsat eşitliğinin sağlanması, kadına yönelik şiddet ve istismarın ortadan kaldırılması doğrultusunda sürdürdüklerine değinen Bakan Kaya, "Kadının güçlü olduğu bir ülkede, aile ve toplum da güçlü olur." diye konuştu.

 

Mesleki eğitimde önemli bir rolü bulunan meslek yüksekokullarında bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarının kız öğrenciler tarafından daha fazla tercih edilmesi için önümüzdeki dönemde çalışmalar yapmaları gerektiğine değinen Bakan Kaya, "Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüne hazırlanırken 'güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum' hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz." İfadelerini kullandı.

 

Kadının güçlenmesi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele konuları olmak üzere üç eksende hazırlanan eylem planları ile önemli mesafeler aldıklarını belirten Bakan Kaya, Türkiye'de kadın istihdamının artırılmasında kız çocuklarının mesleki eğitim veren kurumlarda eğitim almasının daha cazip hale getirilmesinin de son derece önemli olduğunu söyledi.

 

Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu Akademide Kadın Çalışmaları Birimi işbirliğinde gerçekleştirilen "Meslek Liseleri ve Meslek Yüksekokullarından Mezun Olan Genç Kızların İşsizlik Sorunu ve Çözüm Önerileri" çalışmasına ilişkin bilgi veren Kaya, meslek yüksekokullarındaki kız öğrencilerin eğitim sürecinde, mezun olduktan sonra iş gücü piyasasına girişte ve çalışma hayatı boyunca yaşadıkları sorunları ve ilerideki süreçte atılabilecek adımları değerlendirdiklerini belirtti.

 

Konuşmaların ardından İstanbul Ticaret Üniversitesinden Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz moderatörlüğünde, T.B.M.M. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu ve Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Timur Gültekin'in katılımıyla yapılan Açılış Paneli'ne geçildi.

 

Açılış Paneli'nin ardından Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar başkanlığında sözlü sunumlar gerçekleştirildi.

 

Sakarya Üniversitesinden Öğretim Görevlisi Zuhal Erol "Mesleki Eğitim Nitelikli Kadın Eleman İstihdamını Nasıl Etkiliyor? İyi Bir Örnek: Sakarya Üniversitesi 3+1 Eğitim Modeli" başlıklı, Yıldız Teknik Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. N. Özlem Ünverdi "Mesleki Eğitimde Kadının Yeri ve Performansı" başlıklı, Ahi Evran Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Fatma Çelik "Dünyanın İlk Kadın Meslek Örgütlenmesi: Bacıyan-ı Rum" başlıklı, Bartın Üniversitesinden Araştırma Görevlisi Mine Demir ise "Osmanlı'dan Cumhuriyete Meslek Eğitiminde Kadınlara Yönelik İzlenen Politikaların Günümüze Sağlayacağı Katkılara Dair Değerlendirmeler" başlıklı sunumları gerçekleştirdiler.

 

Sempozyumun soru/cevap bölümünün tamamlanmasının ardından Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Serpil SANCAR tarafından sempozyum hakkında değerlendirmeyi içeren kapanış konuşması yapıldı.

 

 


25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü Sonuç Bildirgesi Yayımlandı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (NÜTÇAM) tarafından 24 Kasım-1 Aralık 2017 tarihleri arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" etkinlikleri gerçekleştirildi.

 

Toplumda farkındalık yaratmak üzere gerçekleştirilen çok yönlü ve kapsamlı etkinlikleri içeren programın çıktısı olarak kadına yönelik şiddeti önlemede büyük önem taşıyacak ilkeler ortaya koyacağı belirtilen bir Sonuç Bildirgesi yayımlandı.

 

Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yayımlanan Sonuç Bildirgesine ulaşmak için tıklayınız.


KASAUM İstişare Toplantısı Bakan Dr. Kaya'nın Katılımı ile Gerçekleştirildi

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile üniversitelerin Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezleri (KASUM) arasında bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Dr. Fatma Betül Sayan Kaya ile üniversitelerin Kadın Çalışmaları Merkez Müdürleri katıldı.

 

 

 

 

Toplantıda, Yükseköğretim Kurulu Akademide Kadın Çalışmaları ve Sorunları Birimi Komisyon Üyesi Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu üniversitelerin bu konudaki çalışmalarını anlattı. Merkez Müdürleri ve öğretim üyeleri tek tek, kendi merkezlerinin çalışmalarını sundular.

 

Sayın Bakan Dr. Fatma Betül Sayan Kaya'ya bu önemli toplantı için teşekkür ediyoruz.

 

 

 

 

 


TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Tarafından “Karar Alma Mekanizmalarında Kadın” Sempozyumu Düzenlendi

1-2 Kasım 2017

 

Prof. Dr. Sezer Komsuoğlu, Yükseköğretim Kurulu adına Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun (KEFEK) 8. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle 1-2 Kasım 2017 tarihinde Ankara'da düzenlenen "Karar Alma Mekanizmalarında Kadın" temalı sempozyuma katıldı.

 

Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında düzenlenen sempozyumda YÖK Akademide Kadın Çalışmaları Birimi Başkanı Prof. Komsuoğlu, Muğla Valisi Esengül Civelek, Sur Emniyet Müdürü Asuman Karacık, Kamu Denetçisi Celile Özlem Tunçak yer alırken, sempozyumun moderatörlüğünü KADEM Ankara Temsilcisi Zehra Zümrüt Selçuk gerçekleştirdi.

 

Sempozyum, kadınların istihdamını artırmak konusunda diğer ülkelerin iyi örneklerinin paylaşılması, kadınların özel ve kamu sektörleri ile akademik dünyada karar mekanizmalarında yer almaları konusunda çözüm üretilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

 

Karar Alma Mekanizmalarında Kadın konulu sempozyumda Siyaset, Kamu Sektörü ve Özel Sektör olmak üzere üç oturum düzenlendi.

 

Prof. Komsuoğlu konuşmasında üniversitelerde kız öğrencilerin erkek öğrencilerle hemen hemen aynı oranda olduğunu belirtirken akademik hayata ilk başlangıçta kadın akademisyen oranının % 45'lerde olduğunu ifade etti. Ancak, profesörlük seviyelerine gelindiğinde oranın %29'lara düştüğünün altını çizen Prof. Komsuoğlu, bu konunun detaylarını ve nedenleri ile çözüm önerilerini katılımcılarla paylaştı.

 

 

 


Türkiye Kadın Rektörler Toplantısı

 

12 Ekim 2017 / İstanbul

 

 

Toplantı EWORA Başkanı Prof. Gülsün Sağlamer'in hoşgeldiniz mesajıyla başladı ve bu yıl Brüksel'de yapılan EWORA 5. Avrupa Kadın Rektörler Konferansı – Video Klibi'nin izlenmesiyle devam ett. Hemen arkasından Prof. Dr. Sezer Komsuoğlu ve Prof. Dr. Gülsün Sağlamer sunumlarını yaptılar.

 

 

 

 

Prof. Dr. Sezer Komsuoğlu sunumunda Birleşmiş Milletler ve AB ‘nin toplumsal cinsiyet hedeflerinden bahsetti. Tükiye'deki toplumsal cinsiyet eşitliğinin mevcut durumuna da dikkat çeken Komsuoğlu "liyakat" konseptinin de özellikle altını çizdi.

 

Prof. Dr. Gülsün Sağlamer sunumunun ilk kısmında EWORA Anket Sonuçlarından elde edilen ilk verileri özetledi. Ankete henüz katılmamış olanları ankete katılmaları yönünde tekrar davette bulundu. Sunumunun ikinci kısmında ise "Değişim ve Direnç" konularını detaylı olarak ele aldı. Değişim ve Direncin tanımlarından sonra dirençle mücadelede başvurulabilecek stratejilerden örnekler verdi.

 

Sunumların ardından yapılan tartışmalarda aşağıdaki konular üzerinde duruldu:

 

 • Kamu ve özel üniversitelerdeki farkılılıklara / benzerliklere dikkat çekildi.

 

Ø Değişimin her yerde olduğu ancak başetme yöntemlerinin kurumların kültürüne ve iç dinamiklere bağlı olarak değişebileceği konuşuldu.

 

Ø Vakıf üniversitelerinde kadın rektör sayısı fazla olsa bile erkek egemen kültürün her yerde aynı olduğunun altı çizildi.

 

 • Erkek ve kadın liderlerin yöneticilik özelliklerinin nasıl farklılaştığı konuşuldu (kadınların işin mutfağında kalmaya devam etmeleri erkeklerin ise mutfaktan uzak durmayı tercih etmeleri gibi...)
 • YÖK'ün Cumhurbaşkanlığı'na iletmek üzere belirleyeceği 3 adaydan birinin kadın olması yönünde kota oluşturulması ile ilgili YÖK Başkanlığı'na gönderilen önerinin izlenmesi belirtildi.

 

 • İstatiksel araştırmaların önemi:

Ø Mevcut durumun tespiti için cinsiyete göre ayrıştırılmış verilerin güncel tutulması özellikle vurgulandı.

 

Ø YÖK'ün böyle bir veritabanı olutşurabileceği ve de mevcut istatistiklerin genişletilmesinin farkındalık yaratmak için önemli olduğu konusunda fikir birliği sağlandı.

 

Ø Vakıf üniversitelerinin kendi üniversiteleri özelinde bu istatistikleri derlemeye başlayabileceği konuşuldu.

 

 • Kadın Lider sayısını arttırmak için atılabilecek adımlar:

 

Ø Kadın lider sayısını arttırmak için uzun vadede kültürel bir değişimin gerektiğine dikkat çekildi.

 

Ø Polikacılara, karar vericilere ulaşmanın öneminden bahsedildi.

 

Ø Kadını "aile" için kodlayan bir kültürün yarattığı engellerden konuşuldu.

 

Ø Kadın rektör saysını arttırmak için 30-40 kadın profesör adayının açılan Rektörlük çağrılarına aday olarak başvurmak üzere desteklenebileceği önerildi.

 

Ø Akademide lider olmak ile iş dünyasında lider olmak arasındaki farklardan konuşuldu. İş dünyasında kadın yönetici başta olduğu zaman alt kademelere de daha çok kadın atandığı istatistiklerle belirlenmiş durumda. Aynı durum akademi için de geçerli mi sorusu cevaplandı ve örneklendi.

 

Ø Kadın lider sayısını artırmayı hedefleyen IDAS ve TULIP gibi programlardan bahsedildi.

 

Ø Ayrıca, Hülya Çağlayan tarafından Yükseköğretim'de İyi Örnekler başlıklı bir sunum da verildi ve yükseköğretimde kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik katkı yapan platformlar, projeler incelendi.

 

 

Alınan Kararlar:

 

 • Her yıl 2 kere bu toplantıların düzenlenmesine ve bazı toplantılara erkek rektörlerin de davet edilmesine,
 • EWORA Türkiye Grubu'nun oluşturulmasına,
 • EWORA Türkiye'nin mevcut durumu ortaya çıkaracak bir "ülke raporu" hazırlamasına,

 

 • Türkiye Kadın Rektörler Ulusal Konferansı'nın düzenlenmesine, bu konferansa rektör, rektör yardımcıları ve dekanların davet edilmesine ve de bu konferansta "değişim ve direnç" temasına odaklanılabileceğine karar verildi.

 

 

 

 

 


EWORA 5. Kadın Rektörler Toplantısı Brüksel'de Gerçekleştirildi

 

EWORA (European Women Rectors Accoociation) 5. Kadın Rektörler Konferansı 29-30 Mayıs 2017'de Brüksel'deki Solvay Kütüphanesi'nde yapıldı.

 

 

 

 

Toplantının açılışını EWORA Başkanı Gülsün Sağlamer, Kadın Liderler Akademisi'nin Başkanı Liu Jinan, Kadın Araştırmacılar Programı Başkanı Jesper Simonsen ve Candan Fetvacı yaptı.

 

 

 

 

Toplantıda "Kadın Liderliği", "Kadın Araştırmacılar", "STEM Çalışmalarında Kadınlar" gibi konular tartışıldı.

Toplantıda ayrıca İsveç Milli Eğitim Bakanı Helene Hellmark Knuttson İsveç Hükümeti'nin toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını anlattı.

 

 

 

 

 

Detaylı bilgilere EWORA web sayfasından ulaşabilirsiniz.

 


BUKAM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Paneli Bayburt Üniversitesinde Düzenlendi

 

Bayburt Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUKAM) tarafından Yrd. Doç. Dr. Sevim Akgül'ün çalışmaları ile bir toplantı düzenlendi.

 

 

 

 

Toplantıda Prof. Dr. Sezer Komsuoğlu ve Prof. Dr. Gülriz Uygur, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" ve "Kadına Şiddetin Hukuksal Boyutları" konularında birer konuşma yaptılar.

 

 

 

 

Toplantıya Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, öğrenciler, akademisyenler ve Bayburt'taki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri ile kadın çalışmalarının sivil toplum örgütleri katıldı.

 

 

 

 

 

 


Kadın Rektörler Toplantısı

 

21 Nisan 2017 / İstanbul

 

 

Türkiye'de üniversitelerimizde rektör olarak görev yapmış kadın öğretim üyeleri EWORA (Avrupa Üniversiteleri Kadın Rektörler Grubu) seçilmiş başkanı İstanbul Teknik Üniversitesi rektörlerinden Prof. Dr. Gülsün Sağlamer'in daveti ile İstanbul'da toplandı.

 

 

 

 

Sayın Sağlamer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Yeditepe Üniversitesinden Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Bahçehir Üniversitesinden Prof. Dr. Elif Çepni, Ege Üniversitesinden Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Düzce Üniversitesinden Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Özyeğin Üniversitesinden Prof. Dr. Esra Gençtürk, Nişantaşı Üniversitesinden Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesinden Prof. Dr. Yadigar İzmirli ve Prof. Dr. Hülya Yenğin, Nevşehir Üniversitesinden Prof. Dr. Filiz Kılıç, Yükseköğretim Kurulundan Prof. Dr. Sezer Komsuoglu, İstanbul Gedik Üniversitesinden Prof. Dr. Berrak Kurtuluş, Okan Üniversitesinden Prof. Dr. Ayşe Şule Kut, Celal Bayar Üniversitesinden Prof. Dr. Semra Öncü Manisa, İstanbul Ayvansaray Üniversitesinden Prof. Dr. Şermin Örnektekin, Bilgi Üniversitesinden Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, İstanbul Şehir Üniversitesinden Prof. Dr. Ayşe Soysal ve İzmir Demokrasi Üniversitesinden Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper katıldı.

 

Toplantıda,Türkiye'de akademide kadınların oldukça yüksek oranda bulunmasına rağmen, üst düzey yöneticilik kadrolarında yeterince temsil edilmedikleri konusu görüşüldü. Genç akademisyenlerin liderlik pozisyonları için nasıl yetiştirilmesi gerektiği tartışıldı, bu konuda destek mekanizmaları neler olmalıdır konusu üzerinde duruldu.

 

 

 

 

Daha sonra tüm katılımcıların imzası ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına taleplerin iletildiği bir metin sunuldu.

 

 

 

 

 

 

 


Meslek Yüksekokulu Mezunu Kadınların Eğitimi ve İş Gücüne Katılımı Konulu Çalıştay Düzenlendi

 

İstanbul Gedik Üniversitesi Kadın Girişimciliği ile Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından 24 Mart 2017 tarihinde İstanbul Divan Asia Otel'de "Meslek Yüksekokulu Teknik Alan Mezunu Kadınların Eğitimi ve İşgücüne Katılımı" konulu çalıştay gerçekleştirildi.

 

Çalıştay'da kadınların teknik programlardaki eğitim sorunları, mesleki eğitime katılım, istihdamda karşılaşılan sorunlar ve bu alanlarda kadın girişimciliğinin durumu alanında uzman kişiler ve akademisyenler tarafından ele alındı.

 

Açılışını; YÖK Akademide Kadın Çalışmaları ve Sorunları Birimi Başkanı Prof Dr. Sezer Komsuoğlu, İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hülya Gedik, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Berrak Kurtuluş, Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin ve Pendik Kaymakamı Yılmaz Şimşek'in yaptığı program, "Türkiye'de Kadın İstihdamı" konulu panel ile devam etti.

 

Hülya Gedik konuşmasında Meslek Yüksekokulu bulunan bir üniversite olarak, okurken çalışmanın eğitim hayatı sonrası profesyonel hayatta tercih edilmenin önemli bir anahtarı olduğunu belirtti. Gedik Holding olarak kadın istihdamına önem verdiklerini de belirten Hülya Gedik kadına hâlihazırda verilen sosyal hakların ve pozitif ayrımcılığın gerekliliğini vurguladı.

 

 

 

 

Yaptığı konuşmada Meslek Yüksekokullarının sanayinin ihtiyaç duyduğu ara eleman konusunda önemli bir yere sahip olduğunu belirten YÖK Akademide Kadın Çalışmaları ve Sorunları Birimi Başkanı Prof Dr. Sezer Komsuoğlu, hali hazırda Türkiye'de 7.5 milyon yükseköğretim öğrencisi bulunduğunu ve bunun %33'ünün ön lisans öğrencisi olduğunu belirterek ileriye yönelik nitelikli iş gücü ve sürdürülebilir ekonomi için MYO'ların çok önemli olduğunu, mevcut sıkıntıların giderilerek bu okullara gerekli prestijin geri kazandırılması gerektiğini söyledi. Özellikle MYO mezunu kızların eğitimleri sonrası çalışma hayatı yerine ev hayatı ve anneliği seçtiklerinin de altını çizen Komsuoğlu, ayrıca kızların girişimcilik konusunda da cesaretlendirilmeleri gerektiğini vurguladı.

 

Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin ise MYO'larda teorik ve pratik bilginin iş hayatıyla birlikte bütünleşik olarak öğrencilere kazandırılmasının gerekliliğine değindiği konuşmasında, güçlü bir ekonomi için bu okullardan mezun olan kızların istihdamının çok önemli olduğunu söyledi.

 

Açılış konuşmaları sonrası program Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berna Zengin'in moderatörlüğünde ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız Ecevit, Pendik İş-Kur Müdürü Yasin Turunç, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Arzu Gür, Turkish Women's International Network kurucusu Melek Pulatkonak'ın katılımlarında "Türkiye'de Kadın İstihdamı Paneli" ile devam etti.

 

Panelin açılış konuşmasında Türkiye'de çalışan kadın oranları ve mühendis kadınların istihdamı üzerine bilgiler veren Doç. Dr. Berna Zengin, kadına sosyal hayatta verilen rollerin ve toplumsal bilinçaltına yerleşen klişelerin kadının iş hayatındaki varoluşuna önemli etkileri olduğunu söyledi. Kadın kavramını daha çok annelik, çocuk bakımı ve duygusallıkla tanımlayan bir kurgu oluşturulduğundan da bahseden Zengin, özellikle teknik alanlarda kadının istihdamı konularında bu algının çok olumsuz etkilerinin olduğunu söyledi. Doç. Dr. Berna Zengin "her sektörün kendisine göre bir imajı var ve bu kadın mesleğidir, bu erkek mesleğidir diye farklı görüşler oluşturuluyor, dolayısıyla özellikle erkek egemen alanlarda kadının kendi güvenini oluşturması çok fazla zaman alıyor. Çocukluktan itibaren günlük hayatta kız çocukları ve erkek çocuklarına tanımlanan roller ve imajlar toplumsal cinsiyetler ve yeterlilikler üzerine farkları daha çok güçlendiriyor" dedi.

 

Prof. Dr. Yıldız Ecevit ise fırsatlar eşitliğinde kız veya erkek olarak doğmanın herhangi bir problem teşkil etmemesi gerektiği üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitsizliğini aile yapılarıyla ve kaynakların eşitsizliği, gayrimenkul araç sahipliği üzerinden değerlendiren Ecevit kadın istihdamı konusunu toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, ataerkil ideolojiler, kadın girişimciliği, toplumsal yargı ve önyargılara kadar geniş bir mecrada ele aldı. Ecevit "Kadınların evli olmaları istihdam oranının düşük olmasına neden oluyor kadınlar evlenince işten ayrılıyor girişimciler arasında evli olanların oranı %4 tür yani evli olmak girişimci olmaya engel bir durum değildir" diyerek kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle kadın girişimciliği konusunda "Kadınların araçsallaştırılması, kadın girişimciliğinin güçlenmesinde yanlış bir yol tercihidir" diyen Ecevit, "Kadının güçlenmesi demek istihdam ve ekonomiye katma değer demektir" diyerek sözlerini tamamladı.

Panelin diğer bir konuşmacısı olan Yasin Turunç ise "Eğitim olmadan istihdam olmaz" diyerek, iyi bir eğitimin istihdamı da arkasından getireceğini, üniversitelerden, kurumlarla alakalı işbirliklerinin geliştirilmesi gerektiğinden ve Pendik Hizmet Merkezi olarak her türlü işbirliğine açık olduklarından bahsetti. Kadın girişimciliğine de değinen Turunç; kadınların istihdam sıkıntıları dolayısıyla yaşadıkları problemleri aşmalarında kendi işlerini kurmalarının etkisinin pozitif anlamda çok önemli olduğunu ve bu konularda önemli meslek edindirme ve girişimcilik kurslarının olduğunu hatırlattı.

 

Arzu Gür "Türkiye'de Kadın İstihdamı Alanındaki İlerlemeler, Çalışmalar, Öncelikler ve Hedefler" başlığıyla gerçekleştirdiği konuşmasında kadınların sosyal statülerinin yükseltilmesi için ve yasal açıdan kadın erkek eşitliğinin sağlanmasının öneminden bahsetti. İstihdamın arttırılmasıyla alakalı yapılan çalışmalara da değinen Gür, kadın hakları, yasalar ve düzenlemelerle ilgili son mevzuatlardan bahsetti.

 

Panelin son konuşmacısı Melek Pulatkonak ise kadınların okuma hayatında yaşadığı network eksikliği ve yeterli eğitimi alamamasından sonra evliliğe yönlendirildiğinden ve yaşanan kültür probleminden bahsetti. Turkishwin olarak kadınlara sen yaparsın mesajı verilmesi ve kadınların istihdam edilmesi amacıyla yapılan işbirliklerinden ve konferanslardan da söz eden Pulatkonak, mottolarının ilham al- harekete geç- değişim- kutlama ve ilham vermek olduğunu söyledi.

 

Panel sonrası gerçekleştirilen 5 farklı oturumdan oluşan çalıştay ise Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelmiş 10 Meslek Yüksek Okulundan (Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu, Ardahan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksekokulu, Fırat Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, İstanbul Gedik Üniversitesi Gedik Meslek Yüksekokulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Meslek Yüksekokulu, Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Muş Alparslan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uludağ Üniversitesi Teknik bilimler Meslek Yüksekokulu ) 2 öğrenci ve 2 öğretim elemanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Gruplar, "Mesleki Eğitime Kadınların Katılımı ve Teşvik Programları, Teknik Programlarda Kadın Öğrencilerin Eğitim Sorunları, Kadın Teknik Elemanların İstihdamda Karşılaştığı Sorunlar, Kadın Teknik Elemanların İş Yerinde Yaşadıkları Sorunlar, Teknik Alanda Kadın Girişimciliğin Durumu ve Teşvikler" oturum temaları çerçevesinde konuyu ele aldılar.

 

Program Genel Değerlendirme ve Sonuç Bildirgesi okunması sonrası sona erdi.

 

 

 

 

 

 


Giresun Üniversitesi 8 Mart Etkinlikleri

 

8-9-10 Mart 2017

 

 

 

 

Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Giresun Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜKAM) tarafından 8-10 Mart 2017 tarihleri arasında "Kadın Görünürlüğü" temasıyla düzenlenen I. Ulusal Kadın Sempozyumu, 8-9 Mart tarihlerinde 3 paralel oturumlar olmak üzere toplam 18 bilimsel oturumlar ve davetli konuşmacıların panel-söyleşileriyle gerçekleştirildi. 10 Mart 2017 Cuma günü yapılan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" Paneli ile sona erdi. Sempozyum kapsamında düzenlenen "Görsel Sanatlar Sergisi" 18 Mart 2017 tarihine kadar gezilebilir.

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Arzu Terzi Tozduman, Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, Prof. Dr. Mahmut Öztürk, Prof. Dr. Naciye Güngörmüş'ün davetli konuşmacı olarak katıldığı ve kadın deneyimlerini literatüre kazandırmayı amaçlayan sempozyum süresince görsel sanatların; resim, heykel, seramik ve tekstil tasarım alanlarından "Kadın" temalı 120 eser üniversitemizin Rektörlük Fuaye Alanında sergilendi. Pek çok disiplinlerdeki 72 bildiri Fen-Edebiyat Fakültesi'nde bulunan 3 salonda akademisyen ve öğrencilerle paylaşılmıştır.

 

 

 

 

 

Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden gelen akademisyenler; kadının gücü ve kadın görünürlüğüne yönelik farkındalığın yaratılmasında, yeni bakış açıları geliştirilmesinde I. Ulusal Kadın Sempozyumu ve Sergisi'nin büyük bir katkı sağladığını ifade edildi. Ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik duyarlılığın artırılması adına Giresun Üniversitesinin oldukça önemli adımlar attığını, "Kadın İsterse Her Şeyi Yapar" vurgusuna dikkat çeken sempozyumun, gelecek yıllarda da devam etmesini umut ettiklerini belirttiler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Akademide Kadın

 

8 Mart 2017 – Yükseköğretim Kurulu

 

Yükseköğretim Kurulu olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyoruz. Bugün dünyada birçok ülkede, ülkelerin önemli hedeflerinden biri, hayatın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesidir. Bütün ülkeler başarılı kadınları ile gurur duyarlar…

 

Ülkemizde uzun yıllardan bu yana kadınların akademide çok iyi temsil edildiğini görüyoruz. Ancak bu başarıyı, karar verme mekanizmalarında ve üst yönetimlerde olması gereken sayıda göremiyoruz. Bu üst görevlerde de başarılı kadınlarımızı görmek Yükseköğretim Kurulunun öncelediği hedefler arasındadır. 1970'lerde ABD'de Sosyolog Blitz tarafından yapılan bir çalışmada; mühendislerin, doktorların, hukukçuların oranlarının ABD'de % 2,3, İngiltere'de % 4,3, İsveç ve İsrail'de % 13 olarak gözüktüğü yıllarda Türkiye'de bu oran % 25'e kadar ulaşıyordu. Bugün de oranlarımız AB ortalamasından daha yüksek. Ancak bu oranlar yönetim ve liderlik kademelerine yansımamaktadır. Üst akademik pozisyonlarda kadın sayısının artması, bilim işgücüne katılımda da bir teşvik sağlayacaktır. Akademik kariyerlerine yeni başlayan genç kadınların ilerleme sürecinde bu rehberliğin önemli olacağı düşünülmektedir. Eşitsizlik daha çok eğitim tamamlandıktan sonra işgücüne katılım ve kariyerde ilerleme süreçlerinde ortaya çıkmaktadır. Bütün bu bağlamlarda yol alabilmek için kadınların iş dünyasına ve ekonomik refaha katılımı ile ilgili daha fazla politikalar üretilmelidir. Bu çalışmaları hep birlikte sürdüreceğiz.

 

2014-2018 yıllarını kapsayan 10. Kalkınma Planında mesleki eğitime ciddi önem atfedilmiştir. 2016'da Türk Yükseköğretiminde okuyan öğrenci sayısının 2.285.000'i (% 33'ü) MYO'larda mesleki eğitim almaktadır. Bu sayının % 47,5'i yani 1.085.375'i kız öğrencilerden oluşmaktadır. Yükseköğretim Kurulu Kadın Araştırmaları Birimimiz 2017 eğitim yılında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Üniversitelerimiz, STK'lar ile 940 MYO'da okuyan bu kız öğrencilerin ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmada rol sahibi olmalarını, ülkede istihdam edilmeleri için, "Kız Öğrencileri Güçlendirme ve Rol Modeller" başlığı altında çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca STEM (Mühendislik ve teknolojide) kadınların sürdürülebilir kalkınmadaki rollerinin artırılması için de benzer çalışmalar yapılmaktadır. 2023'te dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında olmayı hedefleyen Türkiye, bu hedefe başarılı, çalışkan, vatansever kadınlarımızın katkısı ile daha da güçlü ulaşacaktır.

 

Bu vesile ile Yükseköğretim Kurulu adına Üniversitelerimizin kadın çalışmaları ve kadın araştırma merkezlerine sürdürdükleri başarılı çalışmalar ve katkıları nedeniyle teşekkürlerimi sunarım. Türk Bilim dünyasına büyük değerler katan kadın araştırmacılarımızı ve akademisyenlerimizi selamlıyorum. 

 

 

Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç

 

YÖK Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Üniversitelerin Kadın Araştırma Merkezleri, YÖK'te Bir Araya Geldi

 

30 Ocak 2017 / Ankara

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü yetkilileri, Üniversitelerin Kadın Araştırma Merkezlerinin müdürleri, kadın araştırmaları konusunda ilgili akademisyenler ve bir grup lisans öğrencisi olmak üzere 81 ilden toplamda 182 katılımcı ile "Kadın Araştırma Merkezleri" toplantısı gerçekleştirildi.

 

 

 

 

Toplantının ilk oturumunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, Bilgi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Sivrikaya, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülriz Uygur bir konuşma gerçekleştirirken ikinci oturumunda Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HUKSAM) Müdürü Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış ve Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hakları ve Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEKAUM) Müdürü Doç. Dr. Özlem Belkıs "İyi Uygulama Örnekleri Sunumları" gerçekleştirdiler.

 

 

 

 

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, konuşmasında YÖK'ün "Akademide Kadın Çalışmaları Birimi"nin faaliyetlerinden söz ederek üniversitelerin kadın çalışmaları merkezlerinden YÖK'ün beklentilerini anlattı. Kapıcıoğlu, YÖK'ün ve Başkan Saraç'ın akademide kadın liderliğine ve kadın haklarına önemle ve hassasiyetle bakışını bir kez daha vurguladı. Özellikle merkezlerin, üniversitelerin bulundukları illerde ilgili kurumlarla ve sivil toplum ile çalışmalar yapması gereğini, genç akademisyenlerin proje fonlarından yararlanarak bu alanlarda ve özellikle de mültecilerin eğitim sorunları ile ilgili çalışmalar beklendiğini ifade etti.

 

 

 

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu toplantının önemine değinerek Aile Bakanlığının son 10 yılda çıkarılan yasalarla yapılan çalışmaları aktardı. Ustaoğlu, kadına şiddet, cinsel taciz, sığınma evleri, mültecilerle ilgili çalışmaları tek tek açıkladı. Ayrıca Bakanlık bünyesinde yetiştirilen eğitimcilerle, Türk Silahlı Kuvvetlerinde ve Diyanet'te binlerce kişiye bu konularda her yıl eğitim verildiğinin altını çizdi.

 

 

 

 

YÖK Akademide Kadın Çalışmaları Birimi Başkanı Prof. Dr. Sezer Ş. Komsuoğlu Türkiye'de ve dünyada kadının akademideki konumu ve çalışmaları ile ilgili sayısal bilgiler ve istatistikler sundu.

 

 

 

 

Açılış konuşmalarının ardından Bilgi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Sivrikaya "YÖK Akademide Komisyon Çalışmaları", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülriz Uygur "Tutum Belgesi ve Üniversitelerimizden Beklentiler" adlı sunumlarını gerçekleştirdiler.

 

 

 

Toplantının ikinci oturumunda Kadın Çalışma Merkezlerinden "İyi Uygulama Örnekleri" sunuldu.

 

 

 

 

Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Doç. Dr. Özlem Belkıs bu bağlamda projelerini sundular.

 

 

 

 

 

 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi önceki dekanı ve kadın çalışmalarını Türkiye'de ilk başlatan akademisyenlerden olan Prof. Dr. Serpil Sancar, bu konuda deneyimlerini merkez müdürlerine anlattı.

 

 

 

Konuşmaların ardından bir saat süre ile tüm katılımcıların katkıları ve önerileri alındı.

 

 

 

"Üniversiteler Kadın Araştırma Merkezleri Toplantısı", fuaye alanında gerçekleştirilen poster sunumlarının ardından sona erdi.

 

 

 

 

 

 

 


Genovate Projesi Kapanış Konferansında Ankara Üniversitesi Etkinliği

 

Ankara Üniversitesi'nin proje ortağı olduğu ve 2013-2016 tarihlerinde Prof. Dr. Çiler Dursun koordinatörlüğünde gerçekleştirilen  7. Çerçeve programları destekli  Genovate: Transforming Organisational Culture for Gender Equality in Research and Innovation başlıklı AB projesinin uluslararası kapanış konferansı  2-3 Kasım 2016 tarihlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapıldı.

 

 

 

 

Proje ortağı olan İngiltere, İrlanda, İspanya, İtalya, İsveç  ve Slovakya delegasyonlarından  50'yi aşkın ve toplumsal cinsiyet alanında uzman kişinin katılımıyla gerçekleştirilen konferansta Ankara Üniversitesi delegasyonu, Prof. Dr.  Çiler Dursun, Doç. Dr. Emel Memiş, Uzman Murat Çınar, Doç. Dr. Mustafa Sever, Prof. Dr. Güzin Yamaner ve UNFPA'den uzman Meltem Ağduk tarafından temsil edildi.

 

Günboyu süren konferansta, delegasyonlar kendi üniversitelerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin akademide güçlendirilmesi adına gerçekleştirdikleri Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planları'nın uygulama süreçlerini paylaştılar. Projenin sonlanmasından sonra devamı için yapılabilecekler ortak çalışmalar da gözden geçirildi.

 

 

 

Proje kapsamında hazırlanan ve Türkçeye çevrilen "Sürdürülebilir Değişmeyi Desteklemek" konulu alet çantası dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 


Hacettepe Üniversitesinden Herkes İçin Kütüphane Projesi

Hacettepe Teknokent - Teknoloji Transfer Merkezi bünyesinde yürütülen, dezavantajlı grupların bilgiye erişimini kolaylaştıran ve Türkiye'deki ilk sosyal inovasyon projesi olma özelliğini taşıyan Herkes İçin Kütüphane projesi ile Türkiye'de bir ilke imza atılıyor.

 

Hacettepe Üniversitesi için prestij projesi olan bu proje ile Belediye kütüphanelerinin, vatandaşların bilgi ve bilgi teknolojileri alt yapısından en üst düzeyde faydalanacakları, donanım, yazılım ve kişiselleştirilmiş eğitim olanaklarına ücretsiz olarak erişebilecekleri merkezler haline dönüştürülmesi ve bu dönüşüm için eğitim programları düzenlenmesi amaçlanıyor.

 

Herkes için Kütüphane Projesi hakkında detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.


Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKSAM) Tarafından Suriyeli ve Diğer Göçmen Kadınlar ile ilgili Proje

Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKSAM) tarafından Kadın ve Kız Çocukları İçin Güvenli Alanlar ve Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri Oluşturmak Suretiyle Suriyeli ve Diğer Göçmen Kadınların Üreme Sağlığı ve Cinsiyete Dayalı Şiddet Hizmetlerine Erişimlerini Güçlendirme Projesi yürütülüyor.

 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin son verilerine göre, Türkiye'de geçici göçmen statüsünde üç milyona yakın Suriyeli bulunmaktadır. Ankara'daki Suriyeli göçmen nüfusu ise 65 bine yakındır. Bu nüfusun belirgin bir kısmı kadınlar ve çocuklardan oluşmaktadır.

 

HÜKSAM'ın Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü ile yaptığı protokol doğrultusunda, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ortaklığı ve ECHO Avrupa Topluluğu İnsani Yardım Ofisi finansal desteği ile yürüttüğü; "Kadın ve Kız Çocukları İçin Güvenli Alanlar ve Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri Oluşturmak Suretiyle Suriyeli ve Diğer Göçmen Kadınların Üreme Sağlığı ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Hizmetlerine Erişimlerini Güçlendirme Projesi" Ankara'da yerleşik olan Suriye ve diğer ülkelerden gelen göçmen kadınlar ve kız çocuklarına güvenli alanlar sağlamayı ve sağlık danışmanlığı hizmeti sunmayı amaçlayan bir projedir.

 

Proje, Mart 2015'de tek merkezle başlamış olup Şubat 2016'da üç merkeze çıkmış ve halen devam etmektedir.

 

Proje kapsamında Altındağ İlçesi'nin Ulubey Mahallesi'nde, Mamak İlçesi'nin Gülveren Mahallesi'nde ve Yenimahalle İlçesi'nin Yenimahalle Mahallesi'nde, Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne ait Göçmen Sağlığı Birimleri binalarının içinde birer adet olmak üzere, toplam üç adet Kadın Sağlığı Danışma Merkezi bulunmaktadır.

 

Projenin ana faaliyet alanları, cinsel sağlık, üreme sağlığı ve aile planlaması hizmetleri, toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleme çalışmaları, şiddete uğrayan kadınları destekleme ve göçmen kadınları güçlendirme çalışmalarından oluşmaktadır. 

 

Ulubey, Gülveren ve Yenimahalle'de kurulan "Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri"nin her birinde; iyi derecede Arapça konuşan bir kadın Sosyal Hizmet Uzmanı ve Doktor Yardımcısı olarak görev yapan Iraklı bir kadın doktor çalışmaktadır. Bunun yanında, üç merkezde hafta boyunca dönüşümlü olarak görev yapan iyi derecede Arapça konuşan bir kadın Psikolog da proje kapsamında çalışmaktadır. Ayrıca, kendi toplulukları ile Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri arasında köprü görevi görmek üzere eğiterek istihdam edilen 12 Suriyeli kadın sağlık aracısı (health mediator) elemanı bulunmaktadır. Tüm proje çalışmaları koordine eden bir kadın doktoru da proje koordinatörü olarak çalışmaktadır (Bu proje kapsamında dışardan toplam 20 kişi istihdam edilmiştir)

 

Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri'nde verilen hizmetler; cinsel sağlık, üreme sağlığı ve aile planlaması bireysel danışmanlık ve grup eğitimleri, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle ilgili farkındalık geliştirici faaliyetler, şiddete uğrayan kadınlar için psiko-sosyal destek, şiddeti önlemek için kadınları güçlendirme faaliyetleri (ör. kent gezisi, pazar gezisi, piknik, vb.), yine bu kapsamda kadınlar için Türkçe dil kursu, proje kapsamında istihdam edilen Suriyeli sağlık aracılarının programlı eğitimleri, anneleriyle birlikte gelen göçmen çocukların katıldığı faaliyetler ve UNFPA tarafından sağlanan yardım kitlerinin dağıtımından oluşmaktadır.

 

Proje kapsamında her ay ulaşılan göçmen kadın ve kız çocuğu sayısı ortalama 700'dür. Bugüne dek ulaşılan yararlanıcı sayısı ise yaklaşık 5000'ni aşmıştır. Cinsel ve üreme sağlığı hizmetleri verilen toplam kadın sayısı 2500'e yakın olup, bunların yarısına yakını aile planlaması hizmetlerinden faydalanmıştır. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleme ve mağdurları iyileştirme hizmetleri verilen toplam kadın sayısı ise 3000'e yakın olup, bunların yine yarısına yakını psiko-sosyal destek hizmetlerinden faydalanmıştır. 

 

 

 

Proje Ortakları: T.C. Sağlık Bakanlığı, Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü

                              Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)

 

Proje Finansmanı: ECHO Avrupa Topluluğu İnsani Yardım Ofisi

 

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ (HÜKSAM Müdürü)

 

 

 

 

İletişim bilgileri:

Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM)

Adres: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 06100, Sıhhiye, Ankara/TÜRKİYE

Tel: 0 312 305 31 41  

Faks: 0 312 311 00 72 

E-mail: huksam@hacettepe.edu.tr           

Web sitesi: http://www.huksam.hacettepe.edu.tr

 


YÖK ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Arasında MYO’lardan Mezun Olan Genç Kızların İstihdam Sorunları Görüşüldü

 

16 Aralık 2016 / Ankara

 

Yükseköğretim Kurulu Akademide Kadın Çalışmaları Birimi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı "Meslek Liseleri ve Meslek Yüksekokullarından Mezun Olan Genç Kızların İşsizlik Sorunu ve Çözüm Önerileri" toplantısını gerçekleştirdi.

 

 

 

 

Gerçekleştirilen toplantıya;  Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu ve çalışma ekibi, Milli Eğitim Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşkur Temsilcileri, YÖK'ten Prof. Dr. Sezer Komsuoglu, Üniversitelerimizden MYO Müdürleri, TOBB Temsilcisi, TURGEV Başkanı, KADEM Temsilcileri katıldı. 

 

 

 

 

Toplantıda;

 • MYO yapısında var olan sorunlar,
 • MYO'lardaki öğrencilerin işgücü piyasasına göre aldıkları eğitimin değerlendirilmesi,
 • TOBB ve İşkurun bu alandaki görüşleri,
 • Kızlara eğitim boyunca verilmesi gereken rol modelleri ve güçlendirme, başlıklı konular ve çözüm önerileri ele alındı.

 

 

 

Konu ile ilgili rapor hazırlandığında Akademide Kadın Çalışmaları ve Sounları Birimi web sayfasında sunulacağı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

 


Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Semineri

 

7 Aralık 2016 / Samsun 

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKTAM) ile İktisat ve Siyaset Bilimi Topluluğu'nun ortaklaşa düzenlediği "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Semineri" Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.


Seminere OKTAM Müdürü Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı, akademisyenler ile OMÜ'den ve farklı üniversitelerden çok sayıda öğrenci katıldı.

 

 

 


"Erkekler de özeleştiri yapmalı"


Seminerin açılış konuşmasını İktisat ve Siyaset Bilimi Topluluğu Başkanı Osman Furkan Akın yaptı. Üniversitelerin, topluma her alanda yön veren en güçlü kurumlardan biri olduğunu ifade eden Akın, "Bugün bu semineri akademisyenlerimiz ve öğrenci arkadaşlarımızla yapmamızdaki en önemli amaç, üniversitenin bu dönüştürücü ve yön verici gücünü kullanmaktır" dedi. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile ilgili erkeklerin de özeleştiri yapması gerektiğini vurgulayan Akın, bu soruna kadın ve erkeğin beraber çözüm bulması önemi üzerinde durdu.


Toplumsal cinsiyet algısının en eğitimli kesimde bile yanlış olduğunu, kendi hayatından bir örnekle açıklayan OKTAM Müdürü Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı da, "Bizim toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusunda almamız gereken daha çok yol var. Bu nedenle, bu eğitim seminerini düzenleyenleri tebrik ediyorum. Katılımın bu denli yüksek olması ise bana bu yolda ciddi bir adım attığımızı düşündürüyor" diye konuştu.


"Toplumsal cinsiyet konusunda farkındalık oluşturacak dersler açmak istiyoruz"


OKTAM olarak, Yükseköğretim Kurumunun (YÖK) geçen yıl düzenlediği "Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Üniversite Çalıştayı"na katıldıklarını belirten Avcı, "Çalıştayın sonucunda, tüm üniversitelerde toplumsal cinsiyet duyarlılığı ile ilgili, zorunlu ya da seçmeli derslerin konulması gereği ortaya çıktı. Bir yıldır da tüm üniversiteler gibi biz de bu konuda çalışmalarımızı başlattık.

Toplumsal cinsiyetle alakalı her konuda uzman eğitimciler yetiştirip, farkındalık oluşturacak dersler açmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.


İlknur Aydın Avcı'nın ardından konuşan Araştırma Görevlisi Damla Nur Kinsiz ise OKTAM'ın kuruluş amacı, projeleri ve diğer kurumlarla ortaklaşa yaptığı çalışmalar hakkında katılıcılara bilgi verdi. 2011'den bu yana OKTAM'ın hayata geçirdiği etkinlikleri slayt eşliğinde anlatan Kinsiz, "Kadın ve Aile Araştırmaları" konulu tezli yüksek lisans programı oluşturduklarını da sözlerine ekledi.


"Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Nedir?", "Kamu Politikaları ve Kadın", "Kadın ve Toplum" olmak üzere üç oturumda gerçekleşen eğitim semineri, genel bir değerlendirmenin ardından sona erdi.

 

Kaynak: İHA

 

 


EWORA kuruldu: İlk toplantı 20 Haziran Brüksel

 

27 Haziran 2016

 

 

 

 

 

Avrupa Kadın Rektörler Birliği (European Women Rectors Association (EWORA) ) aralık 2015'te Belçika Brüksel'de kuruldu. Başkanlığına Prof. Dr. Gülsün Sağlamer getirildi. Yürütme kurulu Carmen Fenoll, Kristin Ingolfsdottir, Helena Nazare, Ursula Nelles, Christina Ullenius ve Krista Varantola'dan oluşmaktadır. İsimlerin hepsi daha önce bir Avrupa üniversitesinde rektörlük pozisyonunda bulunmuşlardır. Platformun amacı kadın rektörler, rektör yardımcıları ve akademik liderlerin ülkelerinde yaşadıkları deneyimleri genç akademisyenlere nakletmesi ve akademide daha çok kadının yer almasını sağlamaya yöneliktir. Toplantıya EUA ciddi önem gösterdi. EUA'nın Araştırma, Bilim ve İnovasyon Komisyoneri Carlos Moedas, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyoneri Vera Jourova, Eğitim Kültür Gençlik komisyoneri Tibor Navracsics, ve EUA başkanı Rolf Tarrach birer konuşma ile katıldılar.

 

 

 

 

Sayın Prof. Dr. Gülsün Sağlamer'i en içten duygularımızla tebrik ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyoruz.

 

 

 

 


Atılım Üniversitesinden “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Üniversite ve Kadın Dostu Kampüs” Projesi

14 Haziran 2016

 

Atılım Üniversitesi Lisans Araştırma Projeleri Programı (LAP) kapsamında 2015- 2016 döneminde Atılım KASAUM adına Öğr. Gör. Damla Songur danışmalığı ile Ar. Gör. Erhan Küçük eş danışmanlığı ve Öğr. Gör. Aslı Şimşek gönüllü danışmanlığında 16 araştırmacı öğrenciyle LAP- C- 1516- 02 kodlu "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Üniversite ve Kadın Dostu Kampüs" projesi yürütüldü ve proje 6. Lisans Araştırma Projeleri Şenliği'nde gerçekleştirdiği sunumla birincilik ödülü almaya hak kazandı.

 

Proje kapsamında üniversiteler özelinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda öncelikle Türkiye ve dünyadaki iyi örnekleri araştırılarak raporlanmış; ardından Atılım Üniversitesi özelinde bu bağlamda güçlü ve geliştirilmesi gereken yönler tespit edilmiştir. Proje saha çalışması aşamasında üniversite genelinde öğrencilere bir anket uygulanarak "Üniversitede Toplumsal Cinsiyet Algısı ile Cinsel Taciz ve Saldırı Araştırması" gerçekleştirildi. Aynı zamanda proje kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda imaj çalışması da yapıldı. Elde edilen verilerle kısa ve uzun vadeli eylem planı hazırlanıyor.

 

Proje için http://kasaum.atilim.edu.tr/toplumsal-cinsiyet-esitligine-duyarli-universite-ve-kadin-dostu-kampus-projesisayfasında bilimsel ve serbest posterler paylaşılmış olup; diğer çıktılar son halleri verildikçe paylaşılmaya devam edilecek.

 

Proje ile ilgili bilgi almak ve katkı sunmak için;

kasaum@atilim.edu.tr ve damla.songur@atilim.edu.tr adreslerine e- posta yoluyla ulaşılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 


Erciyes Üniversitesinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Üniversiteler İçin Önemi” Görüşüldü

 

2 Mayıs 2016

 

 

Erciyes Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAÇAUM) tarafından ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Üniversiteler İçin Önemi' konulu çalıştay düzenlendi.


Sabancı Kültür Sitesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen çalıştaya Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, ERÜ Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve ERÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asuman Gölgeli, ODTÜ Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldız Ecevit, dekanlar ve öğrenciler katıldı.


Çalıştaya konuşmacı olarak katılan ODTÜ Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldız Ecevit, katılımcılara toplumsal cinsiyet nedir, toplumsal cinsiyet eşitliğinden ne kastediliyor, toplumsal cinsiyet eşitliğinin toplumdaki tezahürleri, toplumsal cinsiyet toplumda nasıl görülüyor, toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi konular hakkında bilgiler verdi.


İki oturum halinde gerçekleştirilen çalıştayın ilk oturumunda toplumsal cinsiyet eşitliği ve üniversiteler için önemi hakkında bilgiler verilirken ikinci oturum soru cevap halinde gerçekleştirildi.


Üniversitelerin eğitim, öğretim, bilimsel araştırmalar gibi faaliyetleriyle birlikte insanlık için önemli misyonları da olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, "Bunlardan bir tanesi de önce ikamet ettikleri il olmak üzere bulundukları ülkenin ve bütün dünyanın ufkunu açacak bir takım faaliyetler içerisinde olmaları gerekir. Bu toplantıyı ben bu kapsamda değerlendiriyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliği ülkemizde her gün olan olumsuz olayların içerisinde bizi oldukça mutlu eden bir gelişmenin adı ve konusu olarak bugün burada gündemimizdedir. En başta hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız ve Yüksek Öğretim Kurulumuz olmak üzere Erciyes Üniversitesinin de toplumsal cinsiyet eşitliği artık her bakımdan gündeminde olan bir konudur. Bu insanların ufkunu açacak bir konudur. Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezimiz buna önderlik ediyor. Biz de Erciyes Üniversitesi olarak onların her türlü etkinliklerin de imkanlarımız ölçüsünde onların önünü açmakla yükümlüyüz" dedi.


Prof. Dr. Yıldız Ecevit ise "Kadın çalışmaları 60'lı yılların ikinci yarısında dünyada başlayan bir disiplin, bir alan, bir bilim alanıdır. 100 yıllık bilim dallarına göre çok yenidir. Kadın çalışmaları yeni ama heyecanlı istekli bir bilim dalıdır. Doğduğumuzda erkek ve dişi olarak doğuyoruz. Ama bizi erkek ve kadın yapan sosyalizasyon, toplumsallaşma, içinde yaşadığımız toplumda kadın ve erkek olmayı öğreniyoruz. Ondan sonrada kadınlık ve erkeklik rollerimizi oynayarak hayata devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

 

 

Kaynak: İHA

 

 

 

 

 

 

 


"III. Ulusal Üniversite Kadın Araştırmaları Merkezleri Kongresi" ve "IX. Üniversiteler Arası Cinsel Taciz ve Saldırı İşbirliği ve İletişim Grubu Çalıştayı"

 

22 Nisan 2016 / İstanbul

 

 

Her yıl düzenlenen ve bu yıl ev sahipliğini İstanbul Teknik Üniversitesi ile Sabancı Üniversitesinin yaptığı "III. Ulusal Üniversite Kadın Araştırmaları Merkezleri Kongresi" ve "IX. Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı İşbirliği ve İletişim Ağı Çalıştayı" İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

 

 

 

 

Bu yılki ana teması ‘üniversitelerde toplumsal cinsiyet dersleri' olan etkinliğe üniversitelerin Kadın Araştırma Merkezleri temsilcileri katıldı.

 

İTÜ Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fatma Arslan ve Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz'in açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği kongrenin davetli konuşmacısı ise ODTÜ'den Prof. Dr. Yıldız Ecevit oldu.

 

 

 

 

Üniversitelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dersleri sonuç bildirgesinin görüşülmesinin ardından "IX. Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı İşbirliği ve İletişim Ağı Çalıştayı- Cinsel Taciz Soruşturma Deneyim Paylaşımı"na geçildi.

 

 

 

 

 

 

 


AEÜ'de "Akademide Kadın Bilim İnsanlarının Katkıları" Tartışıldı

 

25 Nisan 2016 / Ahi Evran Üniversitesi-Kırşehir

 


Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Akademide Kadın Çalışmaları ve Sorunları Birimi tarafından organizen edilen ‘Akademide Kadın Bilim İnsanlarının Katkıları' konulu panel, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi konferans salonunda düzenlendi.

 

 

 

 

Akademide kadın çalışmaları hakkında bilgilerin verildiği panelde çalışmalardan örnekler sunularak toplumsal cinsiyete ilişkin farkındalık oluşturma yolları anlatıldı.Panele konuşmacı olarak Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Konca Yumlu ile Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurgül Keser katıldı. Yükseköğretim Kurulu Akademide Kadın Çalışmaları ve Sorunları Birimi Başkanı Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu'nun yönettiği panele, YÖK Genel Kurul Üyesi Doç. Dr. Zeliha Koçak Tufan, AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci izledi.TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYADA KADININ TEMSİL EDİLME ŞEKLİ TARTIŞILDIAEÜ Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi adına Yrd. Doç. Dr. Selma Boyacı açılış konuşması yaparken Panelde Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya YÖK Üyesi Doç. Dr. Zeliha Koçak Tufan ve Paneli yöneten Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu da açılış açılış konuşmalarını gerçekleştirdiler.

 

 

 

 

Doç. Dr. Zeliha Koçak Tufan konuşmasında küçük üniversitelerin kurumsallaşma ile ilgili sorunlarına değinerek, bu konuda öğretim elemanlarına ve yöneticilere çok iş düştüğünü belirtti. Doç. Dr. Tufan, bilgi birikimini ve öğrencilerin hayata bakışını geliştirerek güçlü yanlarını görebileceklerini, bunun da başarıyı getireceğini söyledi.Paneli yöneten Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, YÖK Akademide Kadın Çalışmaları ve Sorunları Biriminin kuruluşu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Komsuoğlu'nun ardından Prof. Dr. Nurgül Keser ‘Yükseköğretim kurumlarında kadın araştırma merkezlerinin yeri ne olmalıdır?' konulu konuşmasını yaptı. Akademide kadın çalışmaları hakkında bilgiler veren Keser, alana ilişkin çalışmalardan örnekler sunarak toplumsal cinsiyete ilişkin farkındalık oluşturma yollarını anlattı.


‘Toplumsal Cinsiyet ve Medya' konusu üzerine bir konuşma yapan Prof. Dr. Konca Yumlu, cinsiyet, cinsiyetçilik ve cinsiyet ayrımcılığı kavramlarını anlattı. Toplumsal cinsiyet kalıplarının ön yargılardan ve gerçeği yansıtmayan bilgilerden kaynaklandığını ifade eden Yumlu, bu yargıları üretmede medyanın rolüne değindi. Medyada kadının temsil edilme şekline de yer veren Yumlu, toplumsal cinsiyet yargılarının medya aracılığı ile yeniden üretildiğini ve kadının medyada ikincil konumda, nesneleştirilmiş, edilgin, cinsel obje şeklinde ve özel alana hapsedilmiş olarak temsil edildiğini söyledi.Panel, Rektör Karakaya'nın katılımcılara hediye vermesinin ardından sona erdi. Panelin ardından YÖK Genel Kurul Üyesi Doç. Dr. Zeliha Koçak Tufan ve panelistler, AEÜ Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı'nı gezdi.

 

 

Kaynak: Cihan Haber Ajansı

 

 

 

 

 

 


Cam Tavanın Ötesinde: Yükseköğretim ve Araştırmada Kadın Temsili

 

18 Nisan 2016 / Süleyman Demirel Kültür Merkezi-İstanbul

 

 

İstanbul Teknik Üniversitesinde, üniversitelerin yürüttüğü akademide kadın çalışmalarının yapıldığı uluslararası projeler tartışıldı.

 

Toplantının ev sahipliğini FESTA Projes yürütücüsü (AB 7. çerçeve programı kapsamında) Prof. Dr. Gülsün Sağlamer yaptı.

 

 

 

 

Prof. Dr. Gülsün Sağlamer ile Prof. Dr. Mine G. Tan, FESTA Projesini, Prof. Dr. Feride Acar ODTÜ'de yürütülen EGERA projesini, Prof. Dr. Çiler Dursun ise Ankara Üniversitesinde yürütülen GENOVATE projesini sundular.

 

Ayrıca toplantıda, Hanzade Doğan Boyner, "Baba Beni Okula Gönder" projesini anlattı.

 

 

 

 

 


Ankara Üniversitesinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi” Düzenlendi (27.03.2016)

Ankara Üniversitesi'nde, YÖK'ün tutum belgesi gereğince yükseköğretim kurumunda toplumsal cinsiyeti farkındalığını arttırmak amacıyla başta rektör, rektör yardımcıları, dekanlar ve diğer üst düzey yöneticilerine yönelik, "Toplumsal Cinsiyeti Eşitliği Eğitimi" düzenlendi.

 

27 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen eğitimde Prof. Dr. Serpil Sancar, Prof. Dr. Gülriz Uygur, Prof. Dr. Güzin Yamaner, Prof. Dr. Tamay Başağaç ve Prof. Dr. Şennur kışlak eğitici olarak katıldılar.

 

 

 


Değişen Türkiye'nin Güçlü Kadınları Paneli

9 Mart 2016

 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Tokat Belediyesi ve GOP Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin katkısıyla Atatürk Kültür Merkezinde "Değişen Türkiye'nin Güçlü Kadınları" adlı panel gerçekleştirildi.

 

GOP Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nuray Kızılaslan'ın moderatörlük yaptığı panele, Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Av. Özlem Zengin ve eğitimci yazar Ayşe Serap Şahiner konuşmacı olarak katıldı.

 

GOP Üniversitesi öğrencilerinin "Ölümsüz Kadınlar" konulu orotoryosu ile başlayan panel; moderatör Nuray Kızılaslan'ın "Kadın Kimliği" üzerine gerçekleştirdiği kısa konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Zengin, kadının toplumdaki ve çalışma hayatındaki yerine vurgu yaptı.

 

Her yapılan işin bir sonraki yapılacak işin mayası olacağını ve çalışma alanında asla pes edilmemesi gerektiğini hatırlatan Zengin'in konuşmasının ardından Eğitimci Yazar Ayşe Serap Şahiner, kadının ailedeki yerine ve toplumun kadına bakışı konularına değindi.

 

 


Namık Kemal Üniversitesinde “Akademik Hayatta Kadın” Konulu Seminer Gerçekleştirildi

 

4 Mart 2016 / Tekirdağ

 

 

Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (NAKSAM) tarafından "Akademik Hayatta Kadın" konulu seminer düzenlendi.

 

Namık Kemal Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (NAKSAM) Müdürü Doç. Dr. Gülen Özdemir'in açılış konuşmasıyla başlayan seminere; konuşmacı olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Akademide Kadın Çalışmaları ve Sorunları Birimi Başkanı Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, komisyon üyeleri Prof. Dr. Gülriz Uygur ve Gazeteci Yazar Safure Cantürk katıldı.

 

YÖK Akademide Kadın Çalışmaları ve Sorunları Birimi Başkanı Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, konuşmasında Akademide Kadın Çalışmaları ve Sorunları Birimi" nin tarihi ve gelişimi hakkında bilgi vererek, Toplumsal cinsiyet eşitliğinin Yükseköğretimde kurumsallaştırılmasının talep edildiğini kaydetti.

 

Sunumunda YÖK Kadın Çalışmaları ve Sorunları Birimi Üyesi Prof. Dr. Gülriz Uygur ise "Üniversitede Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalığının Sağlanması: Kadın Araştırma Merkezlerinin Önemi, İlgili Hukuki Mevzuat" konuları üzerinde durdu.

 

Gazeteci Yazar Safure Cantürk ise konuşmasında Medyada Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Olgular Üzerinden Söylem Analizi Çalışmaları" konusunu hakkındaki bilgilerini paylaştı.

 

Program sonunda günün anısına konuşmacılara çiçek takdiminde bulunuldu.

 


Malatya'da "Kadın, Akademi ve Liderlik Çalıştayı" Düzenlendi

 

17-18 Ocak 2016/Malatya

 

 

Malatya'da üniversite ve akademisyenler tarafından "Kadın, Akademik ve Liderlik Raporu"nun açıklandığı Kadın, Akademi ve Liderlik Çalıştayı düzenlendi.

 

 

 

 

Çalıştayın açılış programına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Süleyman Kamçı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Milletvekili Mustfa Şahin, YÖK Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sezer Komşuoğlu, Düzce Üniversitesi Rektörü Nigar Demircan Ç akar, Trabzon Avrasya Üniversitesi Rektörü Aşkın Asan, Nevşehir Üniversitesi Rektörü Filiz Kılıç,, Kadın ve Demokrasi Derneği Kurucu Genel Başkanı Yrd. Doç. Dr. Emine Sare Aydın Yılmaz, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Kadın ve Demokrasi Derneği Kurucu Genel Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz, Malatya İl Temsilcisi Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ve çok sayıda davetli katıldı.

 

Çalıştay, Toplumsal Cinsiyet Adaleti, Kişisel Liderlik Tarzları, Sağlıkta Performans ve Akademi Liderlik, Siyasette Kadın Liderliği, Kadın Liderliğinde Mobbing ve MücadeleYöntemleri başlıklı oturumlarla devam etti. Bu otumlar sonucu kadın liderliğine ilişkin problemler ve çözüm önerileri sunuldu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prof. Dr. Sezer Sener Komsuoğlu, KASAUM İstişare Toplantısına Katıldı

 

10 Şubat 2016/Ankara

 

 

Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) İstişare Toplantısı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'nun katılımıyla Başkent Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi.

 

 

 

 

Toplantıya, YÖK Akademide Kadın Çalışmaları ve Sorunları Birim Sorumlusu ve YÖK Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu'nun yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'nun daveti üzerine tüm üniversitelerin Kadın Çalşmaları Merkez Müdürleri ve birçok kadın akademisyen katıldı.

 

 

 

 

Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu'nun Bakan Ramazanoğlu'na YÖK Akademide Kadın Çalışmaları ve Sorunları birimi olarak yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdiği toplantıda kız çocuklarının aile içerisinde ve eğitime başladığı dönemden başlayarak kadınların üniversitelerde, iş hayatlarında ve evlilik yaşamlarında yaşadıkları tüm problemler ve bunların çözüm önerileri, sunulan projeler ile birlikte görüşüldü.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Doğu Akdeniz Üniversitesinde "Cinsel Tacize ve Saldırıya Karşı Politika Belgesi" Onaylandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi senatosu 2 Şubat 2016 tarihinde cinsel tacize ve saldırıya karşı politika belgesini" oybirliği ile onaylandı.


IX. Üniversitelerarası Cinsel Taciz ve Saldırı İşbirliği ve İletişim Grubu Çalıştayı Raporu Yaımlandı

28 Aralık 2015

 

 

 

Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM)'nin düzenlediği, 27 Kasım 2015 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi R Salonu'nda yapılan "IX. Üniversitelerarası Cinsel Taciz ve Saldırı İşbirliği ve İletişim Grubu Çalıştayı" na farklı üniversitelerden 40' a yakın akademisyen katılmış ve çalıştay başarıyla tamamlanmıştır.

 

Açılış konuşmalarını HÜKSAM Müdürü Prof. Dr. Şevkat Bahar-Özvarış ve Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şebnem Harput gerçekleştirmiştir.

 

Daha sonra "Hacettepe Üniversitesinde Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırı Araştırması" sonuçlarını HÜKSAM Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nüket Paksoy-Erbaydar sunmuştur. Sunum sonunda katılımcılar, nicel araştırma yaparken nitel araştırmaların da (odak grup görüşmelerinin de) yapılması gerektiği; erkek öğrencilerin cinsel taciz konusundaki sınırlarının çok muğlak olduğu, üniversite yönetimlerine kanıta dayalı raporlar sunmanın kıymetli olduğunu belirtmişlerdir.

 

HÜKSAM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nüket Örnek Büken Üniversitede Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırı Araştırmalarında Etik ve Yöntemsel Yaklaşımlar başlıklı oturumu yönetmiştir. Sunumuna ek olarak Prof. Örnek Büken; önyargıları kırmak konusunda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği, görüp susmanın suça ortak olmak olduğu, tacize aciz kalmamak gerektiği, kişiler bulunup cezalandırılıp sorunu çözmeye gidildiği, ancak sistemin, insanın ve yönetimlerin de kalitesinin artırılması gerektiği, tacizi belirleyen unsurun, niyet değil diğer kişide bıraktığı etkinin önemli olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, mahremiyet ve gizliliğin tıp etiğinin olmazsa olmazı olduğu, ahlakçı olmadan öznelleşmek gerektiği, öğretim üyesi-öğrenci ilişkisinin bir profesyonel iş/uygulama olduğu, sınırları olduğu, cinsel taciz araştırmalarında amaç/uygulama yöntemi/gerçeklik/yarar/onam konularının dikkate alınması gerektiği, araştırmanın gerçekliği ve gerekliliği kabul gördükten sonra sonuçların toplumla paylaşılması gerektiğini ifade etmiştir. Bunlara ek olarak mağduru yalnız bırakmanın yapılabilecek en büyük kötülük olduğu, dış denetimden uzak kurumların, yüksek mevkiye sahip kişilerin tacizci olma ihtimalinin arttığı, tacizi ifşa ederek suça ortak olmamak gerektiği, mobbing konusunun da bir başka basamak olduğu ve kadınların akademik/iş ortamında mobbinge daha fazla maruz kaldığı belirtmiştir.

 

Sunum sonunda katılımcılarla yapılan tartışma bölümünde ele alınan konular;

 

Kadınının beyanının esas olduğunu kabul ettiğimizde, kadının erkeği taciz ettiği ya da yalan beyanda bulunduğu durumlar karşısında nasıl koruyucu olunabileceği, kadının beyanının esas olmasının, "konu dikkate alınmalı ve değerlendirilmeli" anlamına geldiği, "kadının her söylediği doğrudur" demek olmadığı, ancak tacizcinin bunu sık sık kullandığı; "kadının kendi uydurduğu bir şey bu" diyerek tacizcinin kendini savunduğu, deliller bulunamadığında da soruşturmadan sonuç alınamadığı ya da soruşturmanın hiç açılmadığı belirtilmiştir.

 

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin her fakültedeki öğrencilerinin, toplumsal cinsiyet algısı üzerine araştırma yaptıkları, Ankara Üniv. Hukuk Fakültesi ile iletişime geçilerek "Cinsel Taciz Politika Belgesi" hazırlandığı, İzmir' deki dokuz üniversitenin bir araya geldiği, birimlerin resmi olarak şikâyette bulunulmaması durumunda ne yapılması gerektiği, yöneticilerin tutumunun bu durumda önemli olduğu, kişilerin konuyla ilgili karar verme konusunda sorumluluk almak istememeleri halinde kurul oluşturulabileceği, bu konuların gizli tutulacağı teminatı verilirse başvuruların birimlere daha çok olacağı, üniversitelerin konu hakkında isimlerinin duyulmasını istemedikleri, konuyu örtbas yoluna gittikleri, öğrencilerin ise ‘isim verelim, ifşa olsun' tutumunu çokça benimsedikleri, bu tür soruşturmaların sonuçlarının açıklanmıyor olmasının kişinin kendini yalnız hissetmesine yol açtığı, merkezlerde ne sıklıkta taciz başvurusu olduğunun, bu konuda neler yapıldığının, cezalandırmaların olup olmadığının bilinmesinin önemi ve bu gibi verilerin her yıl açıklanmasının faydalı olacağı konusunda konsensüs sağlanmıştır.

 

Toplantının öğleden sonra ki oturumunda Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırı İşbirliği Grubu Yöneticisi Prof. Dr. Sayın Gülriz Uygur Üniversitelerde Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Yönelik Deneyimler, İyi Uygulama Örnekleri adlı oturumun başkanlığını yapmıştır.

 

Sunum sonunda katılımcılarla yapılan tartışma bölümünde ele alınan konular;

 

Bu oturumda bu konunun üniversitelerde ders olarak ele alınması konusunun "çok hassas bir konu" olduğu, birinci sınıf öğrencilerini korkutmadan, heyecanlandırmadan, üniversite hakkında kötü bir izlenim edinmeden bilgilendirmenin gerekli olduğu ifade edilmiştir. Geçen yıl Mayıs ayındaki (7 Mayıs) YÖK çalıştayından sonra YÖK'ten üniversitelere "Yüksek Öğretim Kurumları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi" nin gönderildiği belirtilmiştir. Öğrencilerin mümkün olduğu kadar erken bu hassasiyetlere dikkat edilerek bilgilendirilmesinin önemi vurgulanmıştır. Bu konuyu öğrenciler düzeyinde ele alırken dikkatli olunması gerektiği, ürkütmeden ve dengeli bir konuşma yapmanın önem taşıdığı, ince ayrıntılarıyla düşünülerek, dikkatle hazırlanması gerektiği konuşulmuştur. Bu konuda merkezlerin birbirinden destek ve yardım almasının yararlı olacağı ifade edilmiştir. Üniversitelerde bu konuyla ilgili seçmeli derse başlanabileceği ya da seminerlere başlanılabileceği, bütün üniversitelerde zorunlu olmaması gerektiği, üniversitelerin yetkinliğine göre esneklik olması gerektiği, zorunlu yapabilenin zorunlu yapabileceği de belirtilmiştir.

 

Hacettepe Üniversitesi'nde UNI-101 seçmeli ders şeklinde 30 kredilik, o akademik yılın başında üniversitenin tüm fakültelerine yeni başlayan öğrencilerin aldığı derslerin olduğu belirtilmiş, bu yıl bu dersler kapsamında, "Toplumsal Cinsiyet eşitlikliği", "ayrımcılık ", "TC eşitsizliğinin sonuçları neler olabilir?","cinsel taciz ve saldırı nedir?", "disiplin ve TCK'da karşılığı nedir?", "üniversitedeki olanaklar", "nerelere başvurulabilir?" konularını kapsayan HÜKSAM olarak bir seçmeli ders konduğu belirtilmiştir. Dersi çok fazla öğrencinin tercih ettiği, bu ders kapsamında ayrıca kadın konusunda çalışan öğrenci topluluklarından ve kadın platformundan kişilerin davet edildiği, onların da öğrencilere kendilerini tanıttıkları bir oturum olduğu bilgisi paylaşılmıştır.

 

Prof. Dr. Yıldız Ecevit ve Prof. Dr. Gülriz Uygur'un YÖK'te kurulan komisyonda bu konuyu dile getirdikleri, bu konunun üniversitelerde uzaktan eğitimle "e-ders" olarak okutulabileceğinin konuşulduğu ifade edilmiştir. Komisyonda kendilerinin böyle bir ders materyalini hazırlayabilecekleri bilgisi aktarılmıştır. Bazı üniversitelerin bunu kullanabileceği, isteyen üniversitenin, yeterli hocası olanların ders şeklinde yürütebileceği ifade edilmiştir. En gelişmiş bilişim teknikleri ve veriler kullanılarak herkesin erişimine olanak verecek böyle bir e-ders hazırlanabileceği ve böylece en azından standart bir eğitimin baz düzeyde sağlanabileceği ifade edilmiştir. Ayrıca, ‘çekirdek eğitim programı' oluşturulmasının, uzaktan eğitim, kitaplar, broşürler geliştirilmesinin önemi ifade edilmiştir.

 

Bu kapsamdaki üniversitelerde uygulanan örnekler paylaşılırken BENİM ÇOCUĞUM BELGESELİ'nin homofobinin önlenmesi için oldukça faydalı bir belgesel olduğu ifade edilmiştir.

 

DEKAUM tarafından cinsel taciz ile ilgili bir politika belgesi hazırlandığı, bunun senatodan geçme aşamasında olduğu, kadın araştırmalarına bağlı bir CT birimi kuracakları, bir koordinatörün ve 5 kişilik yönetim kurulunun olacağı bilgisi paylaşılmıştır.

 

Koç Üniversitesi, uzun süre "e-eğitim" için veri topladıklarını, planlar yaptıklarını, konuyla ilgili yönetmelik çıkardıklarını, fakülte ve idari birimlerinden 9 cinsel taciz danışmanı belirlendiğini, psikolojik destek ihtiyacı olanlara destek sağlanması için mekanizmaların kurulduğunu ifade etmiştir, hazırladıkları on-line eğitimlerinden bir örnek de sunulmuştur. Bu programın üniversitelerinde önce idari ve akademik çalışanlara şu anda eğitime açık durumda olduğu bilgisini paylaşmışlardır. Üniversitede farklı kültürlerden birçok kişinin yaşadığı, bunların her birinin bu on-line eğitimdeki içeriği nasıl algılayacağının önemli olduğu belirtilmiştir.

 

Taciz/tecavüz olduğunda üniversitede 7/24 başvuruya cevap verecek ünitelerin olmasının önemi konuşulmuştur. Kampüs içindeki güvenlik biriminden, yurtların içinde güvenlik personelinden, sağlık merkezlerinin de 7/24 çalışıyor oldukları belirtilmiş, ancak buralarda çalışan personelin böyle bir başvuruda ne yapacakları konusunda eğitim alması gerektiği ifade edilmiştir.

 

Bu konularda "CTS işbirliği ağı"nın önemi, paylaşım, haberleşme ve işbirliği için iletişim ağının önemi konuşulmuştur.

 

Üniversitelerde Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Yönelik Yapılanma Konusunda Zorluklar, Fırsatlar, Öneriler adlı oturumu yönetmek üzere HÜKSAM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özlem Cankurtaran görev almıştır.

Sunum sonunda katılımcılarla yapılan tartışma bölümünde ele alınan konular;

 

Bu bölümde farklı üniversitelerden katılımcılar yaşanmış örnekler üzerinden çözüm önerilerini tartışmaya açmışlardır. Cinsel taciz uygulayıcılarını deşifre etme tutumlarının öğrenciler arasında yaygınlaşmasının hukuki sonuçları tartışılmıştır.

 

Uygulama örnekleri konuşulurken Prof. Dr. Nüket Örnek Büken tarafından Hacettepe Üniversitesi Akademik Etik Kurul'un çalışmalarının anlatıldığı bir sunum yapılmıştır. Bu kapsamda; Hacettepe'de Mayıs 2012'de duyarlı akademisyenlerin oluşturduğu bir inisiyatif ile mobbing konusunda bir girişim olduğu, sonra kapsamının genişletildiği, bir yönerge oluşturarak fakültelerin temsilcilerinden ve HÜKSAM temsilcisinin de olduğu bir yapının kurulduğu, konunun senatoya sunularak kabul edildiği bilgisi paylaşılmıştır. Yönerge kapsamında mobbing, adam koruma/ kayırma, taciz ve cinsel tacizin konu kapsamında yer aldığı, başvuru için bir kılavuzun hazırlandığı, gizlilik ilkesinin tüm süreç boyunca temel olarak yer aldığı, tanıkların dinlendiği veya sözlü/yazılı olarak ifadelerine başvurulduğu söylenmiştir. Bu yapının süreç içerisinde yaşadığı temel sorunlar paylaşılmıştır. Bu tür etik kurulların üniversitelerde önemli görevler üstleneceği ifade edilmiştir.

 

Tartışmada, üniversitelerde bu konuda öğrencileri bilgilendirme, farkındalık oluşturma için 25 Kasım ve 8 Mart'ta yapılacak etkinliklerin bir fırsat olduğu, bunu düzenli olarak yapmanın yararı konuşulmuştur. Öğrencilerin kendilerinin üniversitelerde kurdukları yapıların, kulüplerin, toplulukların, onların kendi hazırladıkları sunumların, afiş, broşürlerin de önemli olduğu ifade edilmiştir.

 

Eskişehir'de Kadın Sorunları Merkezi'nde yapılanlar paylaşılmış ve bu konuda öğrencilerle birlikte bir konsey kurdukları, Özgecan olayından sonra cinsel tacize hayır yürüyüşü yaptıkları, t-shirt yaptırdıkları, basın bildirisi ile basına duyurdukları bilgisi paylaşılmıştır.

 

Çalıştayın sonunda CTS ile ilgili üniversitelerde yapılanlar ile ilgili belgesel çekimi için gelen öğrenciler söz almıştır. Burada birlikte bulunmanın onlar için ne kadar önemli olduğuna, bunun büyük bir gelişme olduğuna vurgu yapmışlardır. Belgesel çekimi, tüm katılımcılar tarafından güzel ve yararlı bir adım olarak desteklenmiştir.

 

Bir sonraki çalıştayın (X.) Nisan 2016'da İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yapılması kararıyla ve grup fotoğraflarının çekilmesiyle çalıştay sonlandırılmıştır.

 

 

HÜKSAM-Çalıştay Düzenleme Komitesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TULİP: Türk Üniversiteleri Liderlik İyileştirme Programı

Yükseköğretimde Kadın Liderliğini Geliştirme ve Güçlendirme Eğitim ve Mentorluk Programı

 

Düzce Üniversitesi, yükseköğretimde kadın liderliği konusunda 2012 Yılında başlattığı öncü çalışmaları katılımcıların ilgisi ve desteğiyle güçlenerek başarıyla yürütmektedir. Üniversite tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın destekleriyle yürütülen Yükseköğretimde Kadın Liderliğini Geliştirme ve Güçlendirme Eğitim ve Mentorluk Programı'nın üçüncüsü yükseköğretimde görev alan kadın liderlerin katılımıyla 15-17 Aralık 2015 tarihlerinde Düzce Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

 

Ülkemizde ilk defa 29 Kasım 2012 tarihinde Düzce Üniversitesi'nde düzenlenen "Yükseköğretimde Kadın Liderliğini Geliştirme ve Güçlendirme Çalıştayı" konuyla ilgili siyaset, yükseköğretim, araştırma, sivil toplum ve basın alanlarından katılımcılarla gerçekleştirilmiştir. Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Azize Sibel GÖNÜL'ün de katıldığı bu çalıştayda, kadın akademisyenlerin yöneticilik ve liderlik görevleri için aday olmalarını destekleyecek liderlik eğitimlerinin geliştirilmesi ve mentorluk ağı kurulması ihtiyacı dile getirilmiştir. Bu doğrultuda TULİP (Türk Üniversiteleri Liderlik İyileştirme Programı / Turkish University Leadership Improvement Program) kapsamında kadın akademisyenlerin yöneticilik ve liderlik görevleri için aday olmalarını desteklemek üzere, yine ülkemizde ilk olarak, 26-27 Nisan 2013 tarihleri arasında "Yükseköğretimde Kadın Liderliğini Geliştirme ve Güçlendirme Eğitim ve Mentorluk Programı" Düzce Üniversitesi ve Elginkan Vakfı'nın işbirliğiyle düzenlenmiştir. Bu programa Türkiye'nin 26 ilinden 29 üniversiteden idari görevleri bulunan 30 kadın yardımcı doçent katılmıştır.

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü işbirliğiyle, II. Yükseköğretimde Kadın Liderliğini Geliştirme ve Güçlendirme Eğitim ve Mentorluk Programı da yine Düzce'de 22-24 Ekim 2014 tarihlerinde idari görevi bulunan doçent ve profesör kadın akademisyenler ile yapılmıştır. Programda üç farklı ülkeden (Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Pakistan), 18 ildeki 27 üniversiteden 41 katılımcı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personelinden 2 kişi yer almıştır.

 

Programın 15-17 Aralık 2015 tarihlerinde Düzce'de gerçekleştirilen üçüncüsü diğerlerinden farklı olarak liderliğe aday kişilerle değil, yöneticilik-liderlik kademesinde aktif görev alan rektör, rektör yardımcısı, dekan ve dekan yardımcısı kadın akademisyenlerle gerçekleştirilmiştir. Bu programın amacı, yükseköğretim alanındaki kadın liderlere mentorluğu tanıtmak, mentorluk uygulamalarını teşvik etmek ve yükseköğretimde kadının liderliğini geliştirme konusunda mentor havuzu oluşturmaktır. Programa katılan kadın liderlerin kendi birimlerindeki kadın ve erkek akademisyenlerin potansiyellerini gerçekleştirmeleri için destek olmaları amaçlanmaktadır. Bu programa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'den 33 kadın akademisyen ile birlikte Düzce Üniversitesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan katılan toplam 39 kişiyle gerçekleştirilmiştir.

 

Farklı illerdeki Üniversitelerimizden teklifler aldığımız programımızın 2016 yılından itibaren birden fazla ilde düzenlenmesi için planlamalar yürütülmektedir.

 


Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu ve Prof. Dr. Gülriz Uygur’dan KYK Genel Müdürü Sinan Aksu’ya Ziyaret

YÖK Akademide Kadın Çalışmaları ve Sorunları Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu ile komisyon üyesi Prof. Dr. Gülriz Uygur, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sayın Sinan Aksu'yu ziyaret etti.

 

KYK yurtlarında son yıllarda ulaşılan modern yapılaşmalar ve yurtlarda oluşturulan sosyal alanlarla ilgili Genel Müdür Aksu'ya teşekkürlerini sunan Sezer Şener Komsuoğlu ve Gülriz Uygur, özellikle ilçelerde bulunan Meslek Yüksek Okullarındaki kız öğrencilerin mağduriyetlerinin dikkate alınarak buralarda da KYK yurtlarının açılması talebini ilettiler.

 

Görüşmede ayrıca komisyonun hazırladığı "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Adaleti ile ilgili Tutum Belgesi" KYK Genel Müdürü'ne sunulurken, cinsel taciz konularındaki yaşanan sorunlar ve bu sorunlara karşı yurtlarda özen gösterilmesi gereken konular karşılıklı teatti edildi.

 


2015 Women Who Make a Difference Award

 

Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, is one of 12 women presented with the 2015 Women Who Make a Difference Award at the International Women's Forum (IWF) World Leadership Conference on October 30, 2015 in Boston. The award is given to women who are recognized as exemplary role models for women's progress and development, demonstrate a track record of outstanding achievements, are highly respected in their professional fields and are publicly recognized for contributions to the community.

 

 

 

 

The International Women's Forum, founded in 1982 and currently with a membership of 6,200 women from 33 countries, advances leadership across careers, cultures, and continents by connecting the world's most preeminent women of significant and diverse achievements.

 

Prof.Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu is the founding president of Duzce University, Turkey, and a leader in education and community service, especially in the education of women in leadership and other areas. She is currently working as the dean of the School of Engineering and Natural Sciences at Istanbul Bilgi University, Turkey.

 

 

 

 

The women leaders honored as 2015 Women Who Made a Difference are:

 

HAYDEE MIRANDA DE GARCÍA (EVP of Sumesa S.A. & Vice President, IWF Ecuador IWF Ecuador)

 

PEGGY ELLIOTT GOLDWYN ( Founder, The Family of Woman Film Festival. Film and Television Writer, Novelist and Documentary Film Producer/Writer IWF Idaho SR.)

 

STANISLAUS KENNEDY (Founder and Life President of Focus Ireland IWF Ireland)

 

SARA MELTZER (Board Member, America-Israel Friendship League & Co-Founder IWF Israel IWF Israel)

 

RANIA ANDERSON (President and Founder, The Way Women Work IWF Kansas)

 

MELEK EL NIMER (Founder, Unite Lebanon Youth Project (ULYP) IWF Lebanon)

 

GLORIA CORDES LARSON, JD (President, Bentley University Massachusetts Women's Forum)

 

MICHO F. SPRING (Chair, Weber Shandwick's Global Corporate Practice and its President of the New England Region Massachusetts Women's Forum)

 

JUDGE HARRIET LANSING (Former judge of the Minnesota Court of Appeals and Past President of the Uniform Law Commission of the United States IWF Minnesota)

 

DIANE P. HOLDER (President and Chief Executive Officer, UPMC Health Plan IWF Pittsburgh)

 

SHARON CHRISTOPHER (Deputy CEO, First Citizens Bank IWF Trinidad & Tobago)

 

PROF. DR. FUNDA SIVRIKAYA SERIFOGLU (President, Duzce University & IWF Turkey)

 

 

Haberin Türkçesi için tıklayınız...

 

 

 

 

 

 

 


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde "Akademide Kadın Çalışmaları" Paneli Düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde Yükseköğretim Kurulu Akademide Kadın Çalışmaları ve Sorunları Birimi Başkanı Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu'nun katıldığı "Akademide Kadın Çalışmaları" konulu panel düzenlendi.

 

Panele ilişkin ayrıntılı bilgilerin  yer aldığı Muşkara Gazetesi'nde yayımlanan haberi okumak için tıklayınız.

 

Panel ile ilgili Bizim Gazete'de yayımlanan haber için tıklayınız.

 

 


Amasya Üniversitesinde “Akademide Kadın: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Semineri" Yapıldı

 

26 Ekim 2015/Amasya Üniversitesi

 

 

 

Üniversitelere öncülük etmek amacıyla hazırlanan "Yükseköğretim Kurumları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi"nin tanıtımının ilki Amasya Üniversitesinde düzenlenen "Akademide Kadın: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" semineri ile yapıldı.

 

 

 

 

26 Kasım 2015 tarihinde Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminere YÖK Akademide Kadın Çalışmaları ve Sorunları Birimi Başkanı Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, akademisyenler, öğrenciler, sivil toplum örgütü temsilcileri ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından izleyiciler katıldı.

 

Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen ve bölgedeki diğer illerden de katılımın olduğu seminerde, üniversitelerde cereyan eden kadın öğretim elemanlarına yönelik şiddet, mobbing, kadın öğretim elemanlarının statülerinin güçlendirilmesi, karşılaştıkları zorluklara karşı alınacak tedbirler gibi konular katılımcılar tarafından tartışıldı.

 

 

 

 

Yükseköğretim Kurulu Akademide Kadın Çalışmaları ve Sorunları Birimi Başkanı Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, ODTÜ Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldız Ecevit, Kocaeli Üniversitesinden Prof. Dr. Münevver Tekcan, Ege Üniversitesinden Prof. Dr. Konca Yumlu, Atatürk Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Sümeyra Buran seminerde sunum yaptılar.

 

Gösterge Hazırlanması için oluşturulan proje ekibinin, Prof. Dr. Funda S. ŞERİFOĞLU, Prof. Dr. Münevver TEKCAN ve Yrd. Doç. Dr. Sümeyra BURAN'dan oluşacağı kararlaştırılırken, ilk toplantının Aralık ayı başında Ankara'da gerçekleştirilmesi planlandı.

 

 

 

 

İlk olarak Amasya Üniversitesinde gerçekleştirilen bu toplantılara devam edileceğinin altı çizilirken bir sonraki komisyon toplantısının Kasım ayının son haftasında Nevşehir Üniversitesinde gerçekleştirilmesine karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 


Düzce Üniversitesi Yükseköğretim Alanında Kadın Akademisyenler İçin Geliştirdiği Ülkenin İlk Liderlik Eğitim ve Mentorluk Programını Yaygınlaştırıyor

Düzce Üniversitesi uluslararası bir marka olarak geliştirmeyi planladığı Türkiye Üniversite Liderlik İyileştirme Programı (TULİP - Turkey University Leadership Improvement Program) çerçevesinde yükseköğretimde kadın liderliğini geliştirmek ve güçlendirmek için öncü çalışmalar ve uluslararası işbirlikleri yapmaktadır.

 

Yükseköğretim alanında kadın akademisyenlerin karar alma süreçlerine daha fazla katılmalarını engelleyen sorunların ve katılımın artmasını sağlayacak adımların belirlenmesi amacıyla, Elginkan Vakfı'nın desteğiyle, 29 Kasım 2012 tarihinde, Aile ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı Fatma Şahin'in de katılımıyla akademi, siyaset, sivil toplum alanlarından ilgili paydaşların bir araya geldiği "Yükseköğretimde Kadın Liderliğini Geliştirme ve Güçlendirme Çalıştayı" düzenlendi. Ülkemizde kadın liderliği konusunda ilk olma özelliği taşıyan Çalıştayda, sorunlar ortak akılla gerçekçi bir biçimde tespit edilerek bu sorunların giderilmesine dönük stratejiler geliştirildi. Kadın akademisyenlerin yöneticilik ve liderlik görevleri için aday olmalarını destekleyecek liderlik eğitimlerinin geliştirilmesi ve mentorluk ağı kurulması ihtiyacı da Düzce Üniversitesi tarafından öneri olarak dile getirildi.

 

Kadın akademisyenlerin yöneticilik ve liderlik görevleri için aday olmalarını desteklemek üzere, yine ülkemizde ilk olarak, 26-27 Nisan 2013 tarihleri arasında TULİP kapsamında Yükseköğretimde Kadın Liderliğini Geliştirme ve Güçlendirme Eğitim ve Mentorluk Programı, Elginkan Vakfı'nın işbirliğiyle Düzce'de gerçekleştirildi. Bu programa Ülkemizin 26 ilindeki 29 üniversitede idari görev yapan 30 kadın yardımcı doçent katıldı.

 

 

Yoğun ilgi ve talep doğrultusunda, Düzce Üniversitesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle 22-24 Ekim 2014 tarihlerinde II. Yükseköğretimde Kadın Liderliğini Geliştirme ve Güçlendirme Eğitim ve Mentorluk Programı gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı temsilen Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu ile Türkiye'nin 17 il ve 26 üniversitesinden 35 kadın doçent ve profesör ve Pakistan'dan iki kadın profesör akademisyenin katıldığı programa, mentor olarak kadın rektör ve rektör yardımcıları yanında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Akademide Kadın Çalışmaları ve Sorunları Birimi Başkanı Prof. Dr. Sezer Komsuoğlu da katkıda bulundu. Kadın akademisyenleri liderliğe teşvik etmeyi, onları bu konuda desteklemenin ve geliştirmenin ötesinde ilham vererek rol model oluşturmayı amaçlayan program ile kadın akademisyenlerin liderlik alanında cesaretlendirilmesi sağlandı.

 

Yükseköğretimde kadın liderliği konusunda 2012 yılında çalışmalara başlayan Düzce Üniversitesi'nde 12 Mart 2015 tarihinde, Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM) ile Yönetim ve Liderlik Uygulama Araştırma Merkezi (LİDERİM) işbirliğiyle, "Yükseköğretimde Kadın Liderliği: Bugün ve Gelecek" konulu panel düzenlendi. Cumhurbaşkanımızın Eşi Sayın Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın katıldığı ve kadın rektörler ile rektör yardımcılarının birçok konuya ilişkin görüşlerini paylaştığı panelle, yükseköğretimde kadın liderliğine destek güçlü bir şekilde vurgulandı.

 

Düzce Üniversitesi, TULİP markası çerçevesinde Pakistan'ın iki ayrı şehrindeki yerleşkelerde de yükseköğretimde kadın liderliğini geliştirme ve güçlendirme çalıştaylarının düzenlenmesine öncü oldu ve bu programlara katkıda bulundu. Üniversitenin bu alandaki çalışmaları Çin'de gerçekleşen Kadın Rektörler Forumu'nda da TULİP markasının fikir ve proje sahibi Düzce Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu tarafından uluslararası kadın liderler topluluğuna sunuldu.

 

TULİP kapsamında 15-17 Aralık 2015 tarihleri arasında III. Yükseköğretimde Kadın Liderliğini Geliştirme ve Güçlendirme Eğitim ve Mentorluk Programı'nın gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Programla ilgili olarak bilgi almak isteyenlerin DÜKAM'a ( dukam@duzce.edu.tr) başvurmaları yeterli olacaktır.

 


Giresun Üniversitesinde Kadın Çalışmaları: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı

Giresun Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜKAM) tarafından 6-7 Mayıs 2013 tarihlerinde "Cinsiyetler arası Eşitsizliğin ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Devlet Politikaları ve Sivil Sorumluluk" konulu "1. Uluslararası Kadın Sempozyumu ve Sanat Çalıştayı" gerçekleştirildi. Sempozyumun uluslararası yansımaları neticesinde, Kasım 2013'te bu konuda Paris'te UNESCO ile yapılan çalışma toplantısında, UNESCO ile "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kürsüsü"nün Türkiye adına Giresun Üniversitesinde açılması kararına varıldı. UNESCO bu konuda yapılacak bütün uluslararası çalışmalara Giresun Üniversitesinin dâhil edileceği garantisini verdi. "2. Uluslararası Kadın Sempozyumu ve Sanat Çalıştayı" ise "Toplumsal ve Siyasal Hayatta Kadın" temalı olarak 8-10 Mayıs 2014 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 2014 yılında Giresun Üniversitesi, UNESCO'ya Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda kürsü müracaatını tamamladı. UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kürsüsünün Giresun Üniversitesine tahsisi halinde GÜKAM tarafından yapılacak 3. Kadın Sorunları Uluslararası Sempozyumunun gerek kapsamının, gerekse süresinin genişletilmesi, bilimsel niteliğinin, ulusal ve uluslararası medyaya yansımasının maksimize edilmesi hedefleniyor.

 

Tüm bu gelişmelerin devamında Giresun Üniversitesi Senatosu tarafından 2015-2016 Eğitim Öğretim döneminde bütün akademik birimlerde zorunlu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersi okutulmasına ilişkin karar alındı ve tüm hazırlıklar tamamlandı. İlk olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersinin okutulmasında görev alabilecek akademisyenler belirlendi ve ders planları ortaya çıkarıldı. Bununla birlikte 02-05 Eylül 2015 tarihleri arasında Giresun Üniversitesinde Eğiticinin Eğitimi kapsamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı düzenlenecektir. Programın temel hedefi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersini yürütecek olan akademisyenlere alanında uzman eğiticilerin bilgi birikimlerinin ve deneyimlerinin aktarılmasıdır. Ayrıca Eğitim-Öğretim dönemi boyunca öğrenci, akademik ve idari personellerin katılımı ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konulu seminer-panel-kısa film gösterisi-tiyatro gibi etkinlikler gerçekleştirilecektir.

 


G-20 Bünyesinde W-20 (Women/Kadın) Projesi Hayata Geçirildi

 

Dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getiren G-20 Başkanlığı bu yıl Türkiye'de. Başbakan Yardımcımız Sayın Ali Babacan'ın çalışmaları neticesinde, Türkiye önemli bir başarı sağladı ve kadının ekonomideki yerinin güçlenmesi ve cinsiyet eşitliğinin her alanda sağlanması için G-20 bünyesi içerisinde W-20 (Women-Kadın) projesi hayata geçirildi.

 

Anadolu Ajansı ve ILO'nun (Uluslararası Çalışma Örgütü) verilerine göre G-20 ülkelerinde kadının çalışma hayatına katılımı Kanada'da % 77, Almanya ve İngiltere'de % 74, Çin ve Avusturalya'da % 72, ABD ve Japonya'da ise % 71. G-20 ülkeleri arasında kadınları işgücüne katılım oranının % 35'in altında olduğu üç ülkeden biri Türkiye.

 

Türkiye'nin G-20 başkanlığı döneminde, W-20 kuruluşu için KADİGER, KADEM ve TİKAD kadın örgütleri yoğun çalışmalar yapıyorlar.

 


Oxford Üniversitesi Yayınlarından "Women Scientists" Kitabında Üç Türk Bilim Kadını

Magdolna Hargittai tarafından kaleme alınan ve Oxford Üniversitesi Yayınları tarafından yayınlanan Women Scientists-Reflections, Challenges, and Breaking Boundaries [Bilim Kadınları-Düşünceler, Zorluklar ve Sınırları Aşmak] isimli kitapta dört kıtadan 18 ülkeden alanında başarılı olmuş bilim kadınları konu edilmiştir.

 

Kitapta üç Türk bilim kadını da yer almaktadır. Türkiye'de Bilim Kadınları başlıkları bölümünde Sezer Şener Komsuoğlu, Gülsün Sağlamer ve Ayhan Ulubelen'in hayatları ve çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir. Adı geçen bilim kadınlarından ilk ikisi Türk yükseköğretim sisteminde Rektör olarak hizmet etmişlerdir. Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu Kocaeli Üniversitesi, Prof. Dr. Gülsün Sağlamer de İstanbul Teknik Üniversitesi rektörlükleri görevinde bulunmuşlardır. Prof. Dr. Ayhan Ulubelen ise İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde uzun yıllar görev yapmıştır.

 

Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu Kocaeli Üniversitesindeki iki dönem rektörlük görevinden sonra yeni YÖK tarafından bünyesinde kurulan Akademide Kadın Çalışmaları ve Sorunları Birimi Başkanı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

 

Kitaptan ilgili bölümler için tıklayınız.

 

 

 

 

"Yükseköğretim Kurulu Başkanı olarak Türk bilim hayatının yüz akı olan kadın akademisyenlerimizi temsil eden Sezer Şener Komsuoğlu, Gülsün Sağlamer ve Ayhan Ulubelen'i tebrik eder, kendilerine sağlık ve mutluluklar dilerim."

 

Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ

 

 

 

 

 


"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı Toplantısı" Yapıldı

8 Temmuz 2015/Ankara

 

 

Kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla Eylem Planı'nda yer alan tedbirlerin uygulanmasının izlenebilmesi kapsamında 2014 yılı ikinci ve 2015 yılı ilk altı aylık izleme değerlendirme toplantısı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

 

Bilindiği üzere, Başbakanlığın 2006/17 sayılı genelgesinin ilgili tedbirleri gereğince ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkısıyla hazırlanan ve Temmuz 2012 'de yürürlüğe giren Eylem Planı'nda yer alan tedbirlerin uygulanmasının izlenebilmesi için ilgili taraflarca yılda iki kere toplantı yapılarak bilgi paylaşımında bulunulması hedeflenmişti.

 

Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları özel sektöre çeşitli görev ve sorumluluklar yükleyen Eylem Planı Toplantısı'na Yükseköğretim Kurulundan YÖK Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sayın Sezer Şener KOMSUOĞLU katıldı.

 

Yükseköğretim Kurulu adına katılan KOMSUOĞLU, üniversitelerin, sağlık ve sosyal bilimler alanındaki bütün fakülte ve yüksek okulları öncelikli olmak üzere mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programlarında, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddet konularına yer verilmesi gibi konuların durumu ve işleyişi hakkında incelemelerde bulunarak görüşlerini belirtti.

 

 

 


"Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Üniversite Çalıştayı" Düzenlendi

 

 

YÖK'te Bir İlk; "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Üniversite Çalıştayı"

 

7 Mayıs 2015 / Ankara

 

 

 

 

Yükseköğretim Kurulu tarihinde ilk kez "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Üniversite Çalıştayı" Yükseköğretim Kurulu Konferans Salonu'nda düzenlendi.

 

 

 

 

Açılış konuşmasını Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın yaptığı çalıştaya Emine Erdoğan hanımefendi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Doç. Dr. Ayşenur İslam hanımefendi de teşrif ettiler ve çalıştayda birer konuşma gerçekleştirdiler.

 

 

 

 

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın çalıştayda yapmış olduğu konuşma metni için tıklayınız.

 

Sayın Emine Erdoğan hanımefendi'nin çalıştayda yapmış olduğu konuşma metni için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalıştayın açılış oturumu konuşmalarında Prof. Dr. Feride Acar "Akademide Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Kavramsal bir Çerçeve" başlıklı, Prof. Dr. Sezer Komsuoğlu "Yükseköğrenimde Kadın" başlıklı konuşmalarını yaptılar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye'nin farklı üniversitelerinden kadın akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcilerinden oluşan katılımcılar bir gün boyunca dört ana tema üzerinde çalıştılar.

 

 

 

 

 

Çalıştayda görüşülen temalar;

 

Tema  1   : "Toplumsal cinsiyet eşitliği" dersinin zorunlu ders olarak müfredata entegre edilmesi,

 

Tema 2 : Üniversitelerin akademik ve idari personeline, toplumsal cinsiyet farkındalığının kazandırılması,

 

Tema   3  : Üniversitelerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin genel kabul görünürlüğünün sağlanması,

 

Tema   4  : Üniversite ortamında şiddet, cinsel taciz, istismar ve mobbing.

 

 

 

 

Her tema çalışmasında oluşturulan raporlar çalıştayın kapanış oturumunda tema grup başkanları tarafından okundu. Kapanış oturumunda okunan bu raporlar daha sonra Yükseköğretim Kurulu'na sunuldu.

 

 

 

 

4 tema raporunun okunmasının ardından kürsüye çıkan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç çalıştaya katılan tüm katılımcılara teşekkür ederek, raporlardaki teklifleri en yakın tarihteki kurullarda görüşüleceğini belirtti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Akademide Kadın Çalışmaları ve Sorunları Birimi Açıldı

Akademide Kadın Çalışmalarını ve Sorunları daha iyi tespit etmek ve sorunların çözümünü sağlamak amacıyla YÖK bünyesinde böyle bir çalışma alanı başlatılmıştır.