AKADEMİ KADIN ÇALIŞMALARI BİRİMİ

 

 

21. yüzyılda artık toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları kamusal alanda devlet tarafından uygulanmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaleti, demokrasinin temel bir ilkesidir, kalkınmanın ve refah toplumunun en önemli ögelerinden biridir. Bu anlayış ulusların insan hakları belgelerinde, uluslararası sözleşmelerde ve yasalarda yer almaktadır. Bu alanda hukuki zeminin güçlendirilmesine rağmen bu hakların hayata geçirilmesinde, uygulamada ciddi zorluklar, haksızlıklar yaşanmaktadır.

 

Yükseköğretim Kurulunda bu hassasiyetler dikkate alınarak 29/05/2015 tarihinde Akademide Kadın Çalışmaları ve Sorunları Birimi kuruldu, ve bu alanda çalışmalar yapacak bir komisyon oluşturuldu.

 

Bu konuda üniversitelerde ve akademik alanlarda yapacağımız çalışmalar Türkiye'nin geleceğine yönelik güçlü isteklerimizi ifade etmektedir. Üniversitelerimizde okuyan öğrencilerimizin %43'ü kız öğrencilerdir, genç akademisyenlerimizin %40'ı da kadınlardır. Geleceğin Türkiye'sinde söz sahibi olacak bu neslin, kadınların ve erkeklerin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının insan haklarının korunmasına bilinçli bir duyarlılıkla yetişmesinin gayreti içindeyiz. Ayrıca üniversitelerimizde kadına şiddet, kadınların iş yerlerinde maruz kaldığı psikolojik tacizler, gündelik yaşam pratiklerinde cinsiyetçi değer ve yargılar gibi sorunlar, derslerle, seminerlerle, bilgilendirme ve farkındalık yaratma politikaları ile anlatılacaktır. Yaygın olarak sürdürülecek bu çalışmalarla yön gösterici olmak ve konu ile ilgili temel değerler oluşturabilmek hedeflenmektedir.

 

Bu çalışmaların nihai hedefi kadınların sosyal ve ekonomik konumları güçlendirmek, ülke ekonomisine katkılarını artırmak, karar mekanizmalarında, liderlik konumlarında varlıklarını desteklemek ve üniversitelerimizde bu tip çalışmaların daha fazla önünün açılmasına gayret etmektir. Bu alanda hepimizin birlikte göstreceğimiz çabalarla başarıya ulaşacağımıza inanıyorum.

 

Sezer Ş. KOMSUOĞLU

 

 

 

Komisyon Üyelerimiz

 

 

Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu (Yürütücü)

 

312 298 70 22

 

sezer.komsuoglu@yok.gov.tr

 

Prof. Dr. Yıldız Ecevit

 

ecevity@metu.edu.tr

 

Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu

 

serifogluf@gmail.com

 

Prof. Dr. Münevver Tekcan

 

munevvertekcan@hotmail.com

 

Prof. Dr. Gülriz Uygur

 

gulrizuygur@gmail.com

 

 

Prof. Dr. Konca Yumlu

 

konca.yumlu@ege.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra Buran

 

sumeyra@atauni.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Savaş

 

 

gokhan.savas@yok.gov.tr