AEÜ'de "Akademide Kadın Bilim İnsanlarının Katkıları" Tartışıldı

 

25 Nisan 2016 / Ahi Evran Üniversitesi-Kırşehir

 


Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Akademide Kadın Çalışmaları ve Sorunları Birimi tarafından organizen edilen ‘Akademide Kadın Bilim İnsanlarının Katkıları' konulu panel, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi konferans salonunda düzenlendi.

 

 

 

 

Akademide kadın çalışmaları hakkında bilgilerin verildiği panelde çalışmalardan örnekler sunularak toplumsal cinsiyete ilişkin farkındalık oluşturma yolları anlatıldı.Panele konuşmacı olarak Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Konca Yumlu ile Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurgül Keser katıldı. Yükseköğretim Kurulu Akademide Kadın Çalışmaları ve Sorunları Birimi Başkanı Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu'nun yönettiği panele, YÖK Genel Kurul Üyesi Doç. Dr. Zeliha Koçak Tufan, AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci izledi.TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYADA KADININ TEMSİL EDİLME ŞEKLİ TARTIŞILDIAEÜ Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi adına Yrd. Doç. Dr. Selma Boyacı açılış konuşması yaparken Panelde Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya YÖK Üyesi Doç. Dr. Zeliha Koçak Tufan ve Paneli yöneten Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu da açılış açılış konuşmalarını gerçekleştirdiler.

 

 

 

 

Doç. Dr. Zeliha Koçak Tufan konuşmasında küçük üniversitelerin kurumsallaşma ile ilgili sorunlarına değinerek, bu konuda öğretim elemanlarına ve yöneticilere çok iş düştüğünü belirtti. Doç. Dr. Tufan, bilgi birikimini ve öğrencilerin hayata bakışını geliştirerek güçlü yanlarını görebileceklerini, bunun da başarıyı getireceğini söyledi.Paneli yöneten Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, YÖK Akademide Kadın Çalışmaları ve Sorunları Biriminin kuruluşu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Komsuoğlu'nun ardından Prof. Dr. Nurgül Keser ‘Yükseköğretim kurumlarında kadın araştırma merkezlerinin yeri ne olmalıdır?' konulu konuşmasını yaptı. Akademide kadın çalışmaları hakkında bilgiler veren Keser, alana ilişkin çalışmalardan örnekler sunarak toplumsal cinsiyete ilişkin farkındalık oluşturma yollarını anlattı.


‘Toplumsal Cinsiyet ve Medya' konusu üzerine bir konuşma yapan Prof. Dr. Konca Yumlu, cinsiyet, cinsiyetçilik ve cinsiyet ayrımcılığı kavramlarını anlattı. Toplumsal cinsiyet kalıplarının ön yargılardan ve gerçeği yansıtmayan bilgilerden kaynaklandığını ifade eden Yumlu, bu yargıları üretmede medyanın rolüne değindi. Medyada kadının temsil edilme şekline de yer veren Yumlu, toplumsal cinsiyet yargılarının medya aracılığı ile yeniden üretildiğini ve kadının medyada ikincil konumda, nesneleştirilmiş, edilgin, cinsel obje şeklinde ve özel alana hapsedilmiş olarak temsil edildiğini söyledi.Panel, Rektör Karakaya'nın katılımcılara hediye vermesinin ardından sona erdi. Panelin ardından YÖK Genel Kurul Üyesi Doç. Dr. Zeliha Koçak Tufan ve panelistler, AEÜ Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı'nı gezdi.

 

 

Kaynak: Cihan Haber Ajansı