01.01. Bulut / Nesnelerin İnterneti / Sosyal Ağlar / Büyük Veri (Alan)

01.01.01. Bilgi Güvenliği (Alt Alan)

01.01.02. Veri Madenciliği ve Veri depolama (Alt Alan)

01.01.03. Örüntü Tanıma Analizi (Alt Alan)

01.01.04. Biyometri ve Mahremiyet (Alt Alan)

01.02. Havacılık ve Uzay (Alan)

01.02.01. Hava ve Uzay Araçları Tasarımı (Alt Alan)

01.02.02. İtki Sistemleri (Alt Alan)

01.02.03. İnsansız Sistemler (Alt Alan)

 

01.03. Sağlık ve Moleküler – Hücresel Mühendislik (Alan)

01.03.01. Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği (Alt Alan)

01.03.02. Biyomedikal Ekipmanlar (Tıbbi Cihazlar) (Alt Alan)

01.03.03 . İnsan Beyni ve Nörobilim (Alt Alan)

01.03.04. Gıda-Metabolizma Etkileşimi (Alt Alan)

01.03.05. Nanobiyoteknolojik Güdümlü İlaçlar (Alt Alan)

01.03.06. Biyoenformatik (Alt Alan)

01.04. Gıda Teknolojileri (Alan)

01.04.01 . Sürdürülebilir, Etkin Tarım (Alt Alan)

01.05. Ulaştırma Akıllı Ulaşım Sistemleri (Alan)

 

 

01.06. Enerji Teknolojileri (Alan)

01.06.01. Hidrojen ve Yakıt pilleri (Alt Alan)

01.06.02. Güç ve Depolama Teknolojileri (Alt Alan)

01.06.03. Enerji Depolama ve Enerji Malzemeleri (Alt Alan)

01.06.04. Yenilenebilir Enerji Kaynakları / Teknolojileri (Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Jeotermal, Hidrogüç) (Alt Alan)

01.06.05. Nükleer Enerji (Alt Alan)

01.07. Robotlar ve Akıllı Sistemler (Alan)

01.07.01. İnsan- Bilgisayar Etkileşimi (Alt Alan)

 

 

 

01.08. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (Alan)

01.08.01. Enerjik Malzemeler Teknolojileri (Alt Alan)

01.08.02. Yeni 3B Eklemeli Üretim (Alt Alan)

01.08.03. Yeni Nesil Kompozitler ve Çok İşlevli Nanokompozit Malzemeler (Alt Alan)

01.08.04. Akıllı Malzemeler, Biyobenzetim (Alt Alan)

01.09. Mikro/Nano/Opto-elektronik ve Yarı İletken Teknolojileri (Alan)

01.09.01. Mikro ve Nanoteknoloji (Alt Alan)

01.09.02. Sensör Teknolojileri (Alt Alan)

01.10. Savunma Teknolojileri (Alan)

01.10.01. Savunma Sistemleri Entegrasyonu (Alt Alan)

01.10.02. Savunma Bilişimi, Modelleme ve Simulasyon (Alt Alan)

01.11. Sürdürebilir Çevre Yönetimi Teknolojileri, Ekosistemler ve Sürdürülebilir Yapılı Çevre (Alan)

01.11.01. Sürdürülebilir ve Akıllı Kentler (Alt Alan)

01.11.02. Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım (Alt Alan)

01.11.03. Sürdürülebilir ve Akıllı Yerleşke (Alt Alan)

01.11.04. Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri ve Teknolojileri (Alt Alan)

02.01. Temel Tıp Bilimleri (Alan)

02.01.01 . Moleküler Patoloji (Alt Alan)

02.01.02. Moleküler Farmakoloji ve İlaç Araştırmaları (Alt Alan)

02.01.03. Hastane Enfeksiyonlarını Önleme (Alt Alan)

02.02. Onkoloji (Alan)

02.02.01. Tümör İmmunolojisi (Alt Alan)

02.02.02. Moleküler Onkoloji (Alt Alan)

02.02.03. Gen Tedavisi (Alt Alan)

02.02.04. Kanser Epidemiyoloji (Alt Alan)

02.02.05. Yaşa Bağlı Kanserler (Alt Alan)

02.03. Eczacılık (Alan)

02.03.01. Doğal ve bitkisel ürünler, kozmetik ürünler (Alt Alan)

02.03.02. Farmakoekonomi ve Hasta Güvenliği (Alt Alan)

02.03.03. Farmasötik Biyoteknoloji ve İlaç Tasarımı (Alt Alan)

02.04.Hemşirelik (Alan)

02.04.01. Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği (Alt Alan)

02.04.02. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (Alt Alan)

02.04.03. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (Alt Alan)

02.04.04. İç Hastalıkları Hemşireliği (Alt Alan)

02.04.05. Psikiyatri Hemşireliği (Alt Alan)

02.04.06. Diyabet ve Podoloji Hemşireliği (Alt Alan)

02.04.07. Geriatri Hemşireliği (Alt Alan)

02.04.08. Acil Hemşireliği (Alt Alan)

02.04.09. Afet Tıbbı (Alt Alan)

02.05. Klinik Bilimler (Alan)

02.03.01. İnme (Stroke): Nörolojik Motor Rehabilitasyon (Alt Alan)

02.03.02. Davranış bilimleri (Alt Alan)

02.03.03. Nörofizyoloji (Alt Alan)

02.03.04. Nükleer Tıp (Alt Alan)

02.03.05. Odyoloji (Alt Alan)

02.03.06. İnflamatuvar Gastroenteroloji (Alt Alan)

02.03.07. Klinik Beslenme (Alt Alan)

02.03.08. Gastrointestinal Kanserler (Alt Alan)

02.03.09. Moleküler ve Hücresel Gastroenteroloji (Alt Alan)

02.03.10. Metabolizma (Obezite, Diyabet ve Ateroskleroz) (Alt Alan)

 

 

03.01. Özel Hukuk (Alan)

03.01.01. Medeni Yargılama Usulü Hukuku (Alt Alan)

03.01.02. Fikri Mülkiyet Hukuku (Alt Alan)

03.01.03. Deniz Ticaret Hukuku (Alt Alan)

03.01.04. Rekabet Hukuku (Alt Alan)

03.02. Kamu Hukuku (Alan)

03.02.01. Milletlerarası Hukuk (Alt Alan)

03.02.02. İdare Hukuku (Alt Alan)

03.02.03. Anayasa Hukuku (Alt Alan)

03.02.04. Çevre Hukuku (Alt Alan)

03.03. Diğer Sosyal Bilimler (Alan)

03.03.01. Balkan Çalışmaları (Alt Alan)

03.03.02. Ortadoğu Çalışmaları (Alt Alan)

03.03.03. Uzakdoğu Çalışmaları (Alt Alan)

03.03.04. Afrika Çalışmaları (Alt Alan)

03.03.05. Aile Psikolojisi (Alt Alan)

03.03.06. Travma Psikolojisi (Alt Alan)

03.03.07. Klinik Psikoloji (Alt Alan)

03.03.08. Uluslararası Güvenlik ve Terör (Alt Alan)

03.03.09. Katılım Bankacılığı (Alt Alan)

03.03.10. Kentsel Dönüşüm Çalışmaları (Alt Alan)

03.03.11. Yaşlılık Çalışmaları (Alt Alan)

03.03.12. Yoksulluk Çalışmaları (Alt Alan)

03.03.13. Göç Çalışmaları (Alt Alan)

03.03.14. Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları (Alt Alan)

03.03.15. Engelsiz Yaşam (Alt Alan)

03.03.16. Manevi Danışmanlık (Alt Alan)

03.03.17. Hadis (Alt Alan)

03.03.18. Ermenice (Alt Alan)

03.03.19. İbranice (Alt Alan)

03.03.20. Çince (Alt Alan)

03.03.21. Rusça (Alt Alan)

03.03.22. Japonca (Alt Alan)

03.03.23. Sosyal Medya Çalışmaları (Alt Alan)

03.03.24. Okul Öncesi Eğitim (Alt Alan)

03.03.25. Özel Eğitim (Yetenekli, Engelli vb) (Alt Alan)

04.01. Mimarlık (Alt Alan)

 

04.02. İç Mimarlık (Alt Alan)

04.03. Endüstriyel Ürünler Tasarımı (Alt Alan)

 

04.04. Restorasyon (Alt Alan)