01.01. Bulut / Nesnelerin İnterneti / Sosyal Ağlar / Büyük Veri (Alan)

 

01.01.01. Bilgi Güvenliği

01.01.02. Siber Güvenlik

01.01.03. Kriptoloji

01.01.04. Veri Madenciliği ve Veri Depolama

01.01.05. Veri Analitiği

01.01.06. Örüntü Tanıma Analizi

01.01.07. Biyometri ve Mahremiyet

01.01.08. Yüksek Başarımlı Hesaplama

 

 

01.02. Havacılık ve Uzay (Alan)

 

01.02.01. Hava ve Uzay Araçları Tasarımı

01.02.02. İtki Sistemleri

01.02.03. Otonom İnsansız Hava Araçları

 

 

01.03. Sağlık ve Moleküler – Hücresel Mühendislik (Alan)

 

01.03.01. Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği

01.03.02. Biyomedikal Ekipmanlar (Tıbbi Cihazlar)

01.03.03 . İnsan Beyni ve Nörobilim

01.03.04. Nörogenetik

01.03.05. Gıda-Metabolizma Etkileşimi

01.03.06. Nanobiyoteknolojik Güdümlü İlaçlar

01.03.07. Biyosensörler

01.03.08. Biyoenformatik

01.03.09. Aşı Çalışmaları

01.03.10. Translasyonel Tıp

 

01.04. Gıda Teknolojileri (Alan)

 

01.04.01. Organik Tarım

01.04.02. Gıda Biyoteknolojisi

01.04.03. Gıda Güvenliği ve Gıda Güvencesi

 

01.05. Ulaştırma Akıllı Ulaşım Sistemleri (Alan)

 

01.05.01. Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım

 

01.06. Enerji Teknolojileri (Alan)

 

01.06.01. Hidrojen ve Yakıt pilleri

01.06.02. Güç ve Depolama Teknolojileri

01.06.03. Enerji Depolama ve Enerji Malzemeleri

01.06.04. Yenilenebilir Enerji Kaynakları / Teknolojileri

(Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Jeotermal, Hidrogüç)

01.06.05. Nükleer Enerji

 

01.07. Robotlar ve Akıllı Sistemler (Alan)

 

01.07.01. Robot Teknolojileri

01.07.02. İnsan- Bilgisayar Etkileşimi

01.07.03. Yapay Zeka

 

01.08. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (Alan)

 

01.08.01. Enerjik Malzemeler Teknolojileri

01.08.02. Yeni 3B Eklemeli Üretim

01.08.03. Akıllı Malzemeler

01.08.04. Biyobenzetim

01.08.05. Sıvı Arıtma Teknolojileri

01.08.06. Çalışanı Koruyucu Malzemeler (PPE)

01.08.07 . Fotonik

 

01.09. Mikro/Nano/Opto-elektronik ve Yarı İletken Teknolojileri (Alan)

 

01.09.01. Mikro ve Nanoteknoloji

01.09.02. Sensör Teknolojileri

 

01.10. Savunma Teknolojileri (Alan)

 

01.10.01. Savunma Sistemleri Entegrasyonu ve Sistem Mühendisliği

01.10.02. Savunma Bilişimi, Modelleme ve Simulasyon

 

01.11. Sürdürebilir Çevre Yönetimi Teknolojileri, Ekosistemler ve Sürdürülebilir

Yapılı Çevre (Alan)

 

01.11.01. Sürdürülebilir ve Akıllı Kentler

01.11.02. Sürdürülebilir ve Akıllı Yerleşke

01.11.03. Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri ve Teknolojileri

 

02.01. Tıp - Temel Bilimler (Alan)

 

02.01.01 . Moleküler Patoloji

02.01.02. Moleküler Farmakoloji ve İlaç Araştırmaları

02.01.03. Tümör İmmunolojisi

02.01.04. Moleküler Onkoloji

02.01.05. Gen Tedavisi ve Genom Çalışmaları

02.01.06. Kanser Epidemiyoloji

02.01.07. Doğal ve Bitkisel Ürünler, Kozmetik Ürünler

02.01.08. Farmakoekonomi ve Hasta Güvenliği

02.01.09. Farmasötik Biyoteknoloji ve İlaç Tasarımı

02.01.10. Fizyopatoloji

 

02.02. Tıp - Klinik Bilimler (Alan)

 

02.02.01. Hastane Enfeksiyonları

02.02.02. İnme (Stroke): Nörolojik Motor Rehabilitasyon

02.02.03. Davranış Bilimleri ve Yapay Zeka

02.02.04. Nörofizyoloji

02.02.05. Radyofarmasi ve Nükleer Tıp

02.02.06. Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları

02.02.07. Klinik Beslenme

02.02.08. Moleküler ve Hücresel Gastroenteroloji

02.02.09. Metabolizma ve Kronik Hastalıklar (Obezite, Diyabet ve Ateroskleroz)

02.02.10. Otoinflamatuar Hastalıklar

02.02.11. Afet Tıbbı

02.02.12. KBRN Çalışmaları

 

02.03. Hemşirelik (Alan)

 

02.03.01. Psikiyatri Hemşireliği

02.03.02. Diyabet ve Podoloji Hemşireliği

02.03.03. Geriatri Hemşireliği

02.03.04. Acil Hemşireliği

02.03.05. Yoğun Bakım Hemşireliği

 

 

 

03.01. Hukuk (Alan)

 

03.01.01. Kamu Hukuku

03.01.02. Özel Hukuk

 

03.02. Sosyal Bilimler (Alan)

 

03.02.01. Katılım Bankacılığı

03.02.02. Kentsel Dönüşüm Çalışmaları

03.02.03. Yaşlılık Çalışmaları

03.02.04. Yoksulluk Çalışmaları

03.02.05. Göç Çalışmaları

03.02.06. Uluslararası Güvenlik ve Terör

03.02.07. Sosyal Medya Çalışmaları

03.02.08. Psikoloji

03.02.09. Felsefe

03.02.10. Mantık

03.02.11. Eski Türk Dili

03.02.12. Okul Öncesi Eğitim

03.02.13. Özel Eğitim (Yetenekli, Engelli vb)

 

03.03. Filoloji (Alan)

 

03.03.01. Ermenice

03.03.02. İbranice

03.03.03. Çince

03.03.04. Rusça

 

03.04. Yönetim Bilimleri (Alan)

 

03.04.01. Bilim ve Teknoloji Politikaları

03.04.02. Tedarik Zinciri Yönetimi

03.04.03. Ar-Ge Yönetimi

 

 

04.01.01. Mimarlık

04.01.02. Endüstriyel Ürünler Tasarımı

04.01.03. Şehir ve Bölge Planlama

04.01.04. Restorasyon